Tổng lãnh sự quán Ukraina tại TP Hồ Chí Minh

Tổng lãnh sự quán Ukraine tại TP Hồ Chí Minh

Thông tin chi tiết Ukraina có hai cơ quan ngoại giao chính thức tại Việt Nam là: Đại sứ quán tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán tại thành phố Hồ Chí Minh. Với nhiệm vụ chính là thúc đẩy và phát triển các mối quan hệ giữa hai quốc gia trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục và khoa học. Tên chính thức:  Lãnh Sự Quán Danh … Đọc thêm