Tỉnh Trà Vinh có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2023

Trà Vinh có bao nhiêu huyện

01 Thành phố, 01 Thị xã, 07 Huyện
0

Trà Vinh là một tỉnh nhỏ thuộc Miền Tây của Việt Nam. Với tổng diện tích là 2.358,20 km², xếp thứ 48 toàn quốc. Dân số 1.009.168 người, xếp thứ 42 toàn quốc. Tỉnh được chia thành 09 đơn vị hành chính cấp quận huyện, trong đó bao gồm 1 thành phố, 01 thị xã và 07 huyện.

Danh sách các huyện của tỉnh Trà Vinh

Tỉnh Trà Vinh được chia thành 9 đơn vị hành chính cấp quận huyện, bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 7 huyện. Trong đó, huyện Duyên Hải có diện tích lớn nhất và huyện Càng Long có dân số nhiều nhất.

#Quận huyệnDân số (người)
1Huyện Càng Long147.694
2Huyện Trà Cú146.329
3Huyện Châu Thành144.040
4Huyện Cầu Ngang121.254
5Thành phố Trà Vinh112.584
6Huyện Tiểu Cần107.846
7Huyện Cầu Kè102.767
8Huyện Duyên Hải78.444
9Thị xã Duyên Hải48.210

Bản đồ các huyện của tỉnh Trà Vinh

Bản đồ các huyện của tỉnh Trà Vinh mới nhất

Download danh sách các huyện của Tỉnh Trà Vinh

Để thuận tiện khi cần dùng làm tư liệu, Bankervn cung cấp file excel tổng hợp thông tin chi tiết các huyện, thành phố, phường, xã và thị trấn của tỉnh Trà Vinh. File upload trên google drive, để chỉnh sửa vui lòng tải về máy. Link tải file tại đây.

Danh sách các huyện của tỉnh Trà Vinh

Danh sách các phường, xã của tỉnh Trà Vinh

Dưới 9 đơn vị hành chính cấp quận huyện, Trà Vinh có tổng cộng 106 đơn vị hành chính cấp phường xã. Bao gồm: 11 phường, 10 thị trấn và 85 xã.

Các phường xã của thành phố Trà Vinh

Thành phố Trà Vinh được thành lập vào năm 2010, có diện tích 68,035 km2 và dân số 112.584 người. Bao gồm 9 phường và 1 xã, cụ thể là: 

 1. Phường 1
 2. Phường 2
 3. Phường 3
 4. Phường 4
 5. Phường 5
 6. Phường 6
 7. Phường 7
 8. Phường 8
 9. Phường 9
 10. Xã Long Đức

Các phường xã của thị xã Duyên Hải

Thị xã Duyên Hải được thành lập vào năm 2015, có diện tích 175,07 km2 và dân số 48.210 người. Bao gồm 2 phường và 5 xã, cụ thể là: 

 1. Phường 1
 2. Phường 2
 3. Xã Dân Thành
 4. Xã Hiệp Thạnh
 5. Xã Long Hữu
 6. Xã Long Toàn
 7. Xã Trường Long Hòa

Các phường xã của huyện Càng Long

Huyện Càng Long được thành lập vào năm 1917, có diện tích 293,91 km2 và dân số 147.694 người. Bao gồm 1 thị trấn và 13 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Càng Long
 2. Xã An Trường
 3. Xã  An Trường A
 4. Xã Bình Phú
 5. Xã Đại Phúc
 6. Xã Đại Phước
 7. Xã Đức Mỹ
 8. Xã Huyền Hội
 9. Xã Mỹ Cẩm
 10. Xã Nhị Long
 11. Xã Nhị Long Phú
 12. Xã Phương Thạnh
 13. Xã Tân An
 14. Xã Tân Bình

Các phường xã của huyện Cầu Kè

Huyện Cầu Kè được thành lập vào năm 1913, có diện tích 245 km2 và dân số 102.767 người. Bao gồm 1 thị trấn và 10 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Cầu Kè
 2. Xã An Phú Tân
 3. Xã Châu Điền
 4. Xã Hòa Ân
 5. Xã Hòa Tân
 6. Xã Ninh Thới
 7. Xã Phong Phú
 8. Xã Phong Thạnh
 9. Xã Tam Ngãi
 10. Xã Thạnh Phú
 11. Xã Thông Hòa

Các phường xã của huyện Cầu Ngang

Huyện Cầu Ngang được thành lập vào năm 1928, có diện tích 325 km2 và dân số 121.254 người. Bao gồm 2 thị trấn và 13 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Cầu Ngang
 2. Thị trấn Mỹ Long
 3. Xã Hiệp Hòa
 4. Xã Hiệp Mỹ Đông
 5. Xã Hiệp Mỹ Tây
 6. Xã Kim Hòa
 7. Xã Long Sơn
 8. Xã Mỹ Hòa
 9. Xã Mỹ Long Bắc
 10. Xã Mỹ Long Nam
 11. Xã Nhị Trường
 12. Xã Thạnh Hòa Sơn
 13. Xã Thuận Hòa
 14. Xã Trường Thọ
 15. Xã Vinh Kim

Các phường xã của huyện Châu Thành

Huyện Châu Thành được thành lập vào năm 1917, có diện tích 348 km2 và dân số 144.040 người. Bao gồm 1 thị trấn và 13 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Châu Thành
 2. Xã Đa Lộc
 3. Xã  Hòa Lợi
 4. Xã Hòa Minh
 5. Xã Hòa Thuận
 6. Xã Hưng Mỹ
 7. Xã Long Hòa
 8. Xã Lương Hòa
 9. Xã Lương Hòa A
 10. Xã Mỹ Chánh
 11. Xã Nguyệt Hóa
 12. Xã Phước Hảo
 13. Xã Song Lộc
 14. Xã Thanh Mỹ

Các phường xã của huyện Duyên Hải

Huyện Duyên Hải được thành lập vào năm 1951, có diện tích 313,73 km2 và dân số 78.444 người. Bao gồm 1 thị trấn và 6 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Long Thành
 2. Xã Đôn Châu
 3. Xã Đôn Xuân
 4. Xã Đông Hải
 5. Xã Ngũ Lạc
 6. Xã Long Khánh
 7. Xã Long Vĩnh

Các phường xã của huyện Tiểu Cần

Huyện Tiểu Cần được thành lập vào năm 1928, có diện tích 227,22 km2 và dân số 107.846 người. Bao gồm 2 thị trấn và 9 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Tiểu Cần
 2. Thị trấn Cầu Quan
 3. Xã Hiếu Trung
 4. Xã Hiếu Tử
 5. Xã Hùng Hòa
 6. Xã Long Thới
 7. Xã Ngãi Hùng
 8. Xã Phú Cần
 9. Xã Tân Hòa
 10. Xã Tân Hùng
 11. Xã Tập Ngãi

Các phường xã của huyện Trà Cú

Huyện Trà Cú được thành lập vào năm 1950 có diện tích 312,43 km2 và dân số 146.329 người. Bao gồm 2 thị trấn và 15 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Trà Cú
 2. Thị trấn Định An
 3. Xã An Quảng Hữu
 4. Xã Đại An
 5. Xã Định An
 6. Xã Hàm Giang
 7. Xã Hàm Tân
 8. Xã Kim Sơn
 9. Xã Long Hiệp
 10. Xã Lưu Nghiệp Anh
 11. Xã Ngãi Xuyên
 12. Xã Ngọc Biên
 13. Xã Phước Hưng
 14. Xã Tân Hiệp
 15. Xã Tân Sơn
 16. Xã Tập Sơn
 17. Xã Thanh Sơn

Lời kết

Danh sách các huyện, thành phố, phường xã và thị trấn của Trà Vinh được Bankervn tổng hợp từ cổng thông tin của tỉnh, wikipedia và các tư liệu địa lý uy tín. Mọi đóng góp về nội dung vui lòng gửi về email: info@bankervn.com

Picture of Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Bài viết liên quan: