u-USM RACA là gì?

u-USM là gì?

u-USM là token của dự án chính “The USM Metaverse” do Radio Caca phát triển. Dự kiến token USM sẽ được đưa lên Okex Launchpad vào tháng 02/2022

Theo thông báo mới nhất ngày 26/12/21 trên twitter, token USM sẽ được thay bằng token JACUZZI. Cơ chế chuyển đổi từ u-USM sang JACUZZI chưa được công bố

u-USM từ phần thưởng đập trứng game Metamon

20 triệu u-USM được thêm vào phần thưởng đập trứng game Metamon Island với tỷ lệ 44.4444% kể từ ngày 14/12/2021. Tỷ lệ này thay đổi hàng tháng. Sau khi mở trứng, bạn sẽ nhận được 10 u-USM, có thể quản lý token này trong Game Assets, mục Others

Token u-USM từ phần thưởng đập trứng sẽ không rút ra khỏi game được. Ít nhất cho đến khi USM public chain được ra mắt. Theo thông tin từ medium, u-USM từ đập trứng sẽ được rút từ ngày 14/03/2022

Airdrop u-USM cho holder Metamon

Chương trình airdrop u-USM cho các holder Metamon bắt đầu từ ngày 12/12/2021. Theo đó, người chơi cần giữ Metamon từ 13 giờ ngày 12/12/2021 – 13 giờ 11/1/2022. Trong thời gian này, nếu rút Metamon ra khỏi game sẽ không được tham gia chương trình.

Số lượng airdrop dựa trên độ hiếm, level Metamon vào thời điểm 13 giờ ngày 11/01/2022 như sau:

Lượng token u-USM nhận được qua sự kiện airdrop holder Metamon sẽ bị khóa và phân bổ theo lịch trình. Lịch trình mở khóa bắt đầu từ 01 giờ ngày 11/07/2022, cứ sau 1 tháng lại mở khóa một lần theo công thức: R = S/(12-N). Trong đó R là số lượng USM được mở khóa, S là số lượng USM bị khóa, N là số lần đã mở khóa bắt đầu từ số 0.

Bankervn minh họa lịch trình mở khóa bằng bảng sau, giả sử số lượng token bị khóa là 1000

Trong thời gian này, nếu Metamon bị rút khỏi game, lượng token u-USM bị khóa còn lại của Metamon đó sẽ bị mất. Trường hợp giữ nhiều Metamon, rút con nào tính con đó.

Thông tin về u-USM trong bài được cập nhật đến ngày 29/12/2021. Các thông tin thay đổi tiếp theo sẽ được cập nhật trong sheet LỊCH trên file ANALYSIS – RACA và series dịch: Medium Radio Caca.

Thông tin về “USM Chain Global” trên các trang mạng Việt Nam cũng không chính xác. Họ dịch sai từ bài viết trên medium Radio Caca ngày 10/10/21 với tiêu đề: USM Chain Global Developer Plan. Ý bài này là tuyển Global Developer Plan cho dự án USM Chain nhưng họ lại hiểu là kế hoạch phát triển USM Chain Global!!! Chi tiết bạn có thể xem tại đây

Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Tag:
Bài viết liên quan: