Khởi chạy phiên bản USM Beta Test

Bài này được dịch từ bài USM Beta Test. Đăng trên medium Radio Caca ngày 08/12/2021

The Universal Metaverse

Thời gian dự kiến

Thời gian chạy bản thử nghiệm: 20 giờ 11/12 – 10 giờ ngày 14/12

Mục đích

Kiểm tra mức chịu tải của máy chủ: từ 20 đến 21 giờ ngày 11/12. Chúng tôi cần cộng đồng hỗ trợ đăng nhập USM vào khoảng thời gian này. Các dữ liệu sẽ giúp nhóm kỹ thuật thực hiện tối ưu hóa máy chủ

Kiểm tra tất cả chức năng: 4 ngày chạy thử nghiệm. Sử dụng tất cả các chức năng của USM, ghi lại tất cả các lỗi gặp phải và gửi cho chúng tôi. Điều này sẽ giúp nhóm kỹ thuật cải tiến USM trong các phiên bản tiếp theo

Cách tham gia

Đăng ký test USM

Điền form: https://forms.gle/Apfa6bQYgNSVKMVS6

Báo lỗi

Gửi thông báo lỗi gặp phải theo form sau: https://forms.gle/8RbhoXzNw3uCKKUJ8

_________

Xem các thông tin về giá cả thị trường NFT tại: ANALYSIS RACA. Bảng tính liên tục cập nhật các thông tin, chính sách, sự kiện mới về Radio Caca

Tuyển thành viên skin in the game Radio Caca nghiêm túc, hết mình. Tuyển thành viên cho đội nghiên cứu CRYPTO: đam mê, tâm huyết, ham học hỏi. Mọi thông tin vui lòng liên hệ email: minhna@bankervn.com

Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Bài viết liên quan: