Bản mẫu dịch giấy đăng ký kinh doanh sang tiếng Anh

Khi làm việc với các đối tác nước ngoài; cơ quan lãnh sự nước ngoài, bạn cần dịch giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang tiếng Anh. Bài này sẽ giới thiệu mẫu dịch giấy đăng ký kinh doanh dành cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể. Dùng để hoàn thiện hồ sơ chứng minh thu nhập (chứng minh công việc) trong bộ hồ sơ xin visa các nước phát triển.

Mẫu dịch Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh

Có 3 loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dành cho doanh nghiệp phổ biến: Công ty cổ phần; Công ty trách nhiệm hữu hạn (MTV và 2TV trở lên); Giấy đăng ký kinh doanh hộ gia đình.

Mẫu dịch giấy đăng kí kinh doanh Công ty Cổ phần 

Download mẫu: tải về

Mẫu giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp công ty cổ phần

Mẫu dịch giấy đăng kí kinh doanh Công ty TNHH MTV

Download mẫu: tải về

Mẫu giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp công ty TNHH MTV

Mẫu dịch giấy đăng kí kinh doanh Công ty TNHH 2TV trở lên

Download mẫu: tải về

Mẫu giấy chứng nhận đăng ki doanh nghiệp công ty TNHH Hai thành viên trở lên

Mẫu dịch Giấy chứng nhận đăng kí hộ kinh doanh

Download mẫu: tải về

Mẫu giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh hộ gia đình

Bước đầu thủ tục đơn giản, bạn chỉ cần bản dịch tiếng Anh. Nhưng khi làm việc chính thức, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cần phải dịch thuật công chứng. Tham khảo bảng phí dịch thuật công chứng của chúng tôi tại đây.

 

DỊCH VỤ LÀM VISA [BANKERVN]

  • H: 0903752405
  • E: dichvu@bankervn.com
  • W: https://bankervn.com/
  • T: Mon-Fri 8:00-17:00, Sat 8:00-11:30
  • A: 3B, lầu 3, 76 Cách Mạng Tháng 8, Phường 6, Quận 03, Hồ Chí Minh 72407, Việt Nam
Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Bài viết liên quan: