Canada

Tổng Lãnh sự quán Canada tại TP.HCM

Tổng Lãnh sự quán Canada tại TP Hồ Chí Minh

Lãnh sự quán Canada tại TP.HCM có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ, không chỉ trong thương mại & đầu tư, mà còn trong các lĩnh vực khác như giáo dục, du lịch và quan