Hướng dẫn đọc các thông tin quan trọng trên visa Schengen

Các thông tin trên visa rất quan trọng cần nắm rõ để tránh trường hợp vô tình vi phạm luật xuất nhập cảnh. Sẽ rất phiền phức cho các lần xin visa tiếp theo. Điển hình có nhiều người thường nhầm lẫn thời gian lưu trú tối đa và thời hạn visa. Vì vậy, Bankervn sẽ hướng dẫn cách đọc các thông tin quan trọng trên visa, trong ví dụ này là visa Schengen. 

Bài số 2 trong series Kiến thức cơ bản về Visa do Bankervn biên soạn để làm tài liệu đào tạo. Mọi sao chép vui lòng ghi rõ nguồn. Cảm ơn! 

Thông tin không quan trọng

Visa Remarks, Name, Passport Number, Date of Birth, Photo Information, Date of Issue, Place of Issue, Validity.

Thông tin cá nhân: họ tên, năm sinh, số hộ chiếu, quốc tịch, nơi cấp, ngày cấp… Tuy không quan trọng nhưng cần kiểm tra thông tin có chính xác không. Rất ít khi có sai sót nhưng cẩn thận vẫn hơn. Các số series visa để Quốc gia cấp thị thực quản lý nên không cần quan tâm.

Thông tin quan trọng

thông tin trên visa schengen 2022
  • Visa Type – loại thị thực: Schengen quy định Type A là transit và Type C là lưu trú ngắn hạn và Type D là lưu trú dài hạn
  • Number of Entries – số lần nhập cảnh: Single là chỉ được nhập cảnh 1 lần. Double là nhập cảnh tối đa 2 lần và Multiple được nhập cảnh nhiều lần
  • Duration of Each Stay: Thời gian lưu trú tối đa mỗi lần nhập cảnh
  • Date of Entry: FROM – Ngày có thể nhập cảnh
  • Date of Exit: UNTIL – Ngày phải xuất cảnh khỏi các nước Schengen

Hiểu đúng các thông tin quan trọng

Một số trường hợp nhầm lẫn thời hạn lưu trú tối đa và thời hạn thị thực dẫn đến việc vi phạm luật xuất nhập cảnh Schengen. Thực ra nhầm lẫn này đến từ cách dịch. Visa Schengen sử dụng từ “Date of Exit” nếu dịch chính xác phải là ngày buộc phải xuất cảnh. Mình sẽ lấy một ví dụ để minh họa giúp các bạn hình dung dễ hơn.

  • Visa Type: C
  • Number of Entries: Single entry visa 
  • Duration of Each Stay: 15 day
  • Date of Entry: FROM – 24/07/2022
  • Date of Exit: UNTIL – 23/10/2022

Đây là loại thị thực ngắn hạn nhập cảnh 1 lần. Thời hạn thị thực từ ngày 24/07/2022 đến ngày 23/10/2022. Thời gian lưu trú tối đa 15 ngày.

Thời gian lưu trú tối đa thực tế phụ thuộc vào Duration of Each Stay và Date of Exit. Nếu ngày 10/10/2022 nhập cảnh thì đến ngày 23/10/2022 (Date of Exit) mặc dù mới 14 ngày lưu trú bạn vẫn buộc phải rời khỏi các nước Schengen. 

Nhiều loại visa khác không ghi Date of Exit, thời hạn visa có thể hiểu là thời hạn cuối cùng để nhập cảnh. Và sau khi nhập cảnh có thể lưu trú tối đa đủ số ngày ghi trên visa. Vì vậy, rất nhiều người nhầm lẫn chỗ này.

Picture of Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Tag:
Bài viết liên quan: