Mẫu phụ lục hợp đồng lao động dành cho CTCP và TNHH

Khi người sử dụng lao động và người lao động thay đổi một số điều khoản trong hợp đồng lao động, thay vì ký hợp đồng lao động mới, hai bên sẽ ký phụ lục hợp đồng lao động. Phụ lục HĐLĐ được đính kèm và là bộ phận của HĐLĐ. Dùng làm cơ sở khi giải quyết các tranh chấp lao động.

Luật lao động 2019 không quy định mẫu bắt buộc cho phụ lục hợp đồng lao động. Tuy nhiên, hầu hết các mẫu biểu hiện nay được lấy và chỉnh sử từ 2 form được ban hành theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động 01

Download: tải về

mẫu phụ lục hợp đồng lao động kèm theo TT21/2003/BLDTBXH

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động 02

Download: tải về

mẫu phụ lục hợp đồng lao động 2

 

Lời kết

Trên đây là 2 mẫu phụ lục hợp đồng lao động thường được các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn sử dụng. Bạn có thể chỉnh sửa về cách trình bày, bố cục, tuy nhiên, những nội dung cơ bản cần phải có. Bankervn sẽ chia sẻ các mẫu phụ lục hợp đồng lao động song ngữ và bản dịch sang tiếng Anh trong các bài sau.

Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Bài viết liên quan: