Mẫu phụ lục hợp đồng lao động mới nhất của BLĐTB&XH

Khi người sử dụng lao động và người lao động thay đổi một số điều khoản trong hợp đồng lao động, thay vì ký hợp đồng lao động mới, hai bên sẽ ký phụ lục hợp đồng lao động. Phụ lục HĐLĐ được đính kèm và là bộ phận của HĐLĐ. Dùng làm cơ sở khi giải quyết các tranh chấp lao động. Thông thường mẫu phụ lục hợp đồng lao động được làm theo mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động (mẫu 1)

Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của BLĐTB&XH

Download: tải về

mẫu phụ lục hợp đồng lao động kèm theo TT21/2003/BLDTBXH

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động (mẫu 2)

Download: tải về

mẫu phụ lục hợp đồng lao động 2

*****

DỊCH VỤ LÀM VISA UY TÍN [BANKERVN]

  • H: 0903752405
  • E: dichvu@bankervn.com
  • W: https://bankervn.com/
  • T: Mon-Fri 8:00-17:00, Sat 8:00-11:30
  • A: 3B, lầu 3, 76 Cách Mạng Tháng 8, Phường 6, Quận 03, Hồ Chí Minh 72407, Việt Nam

 

Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Bài viết liên quan: