New Zealand

Mẫu thư mời xin visa công tác New Zealand

Mẫu thư mời xin visa công tác New Zealand

Thư mời là một giấy tờ bắt buộc khi xin visa công tác New Zealand. Quốc gia này không có mẫu thư mời bắt buộc, công ty mời có thể tự làm theo mẫu riêng. Tuy nhiên, cần đáp ứng đầy đủ thông tin nhất

Tổng lãnh sự quán New Zealand TP.HCM

Tổng lãnh sự quán New Zealand tại TP Hồ Chí Minh

Nằm trong cùng tòa nhà với Tổng Lãnh sự quán Canada, Lãnh sự New Zealand đặt tại phòng 804 tòa nhà Tòa nhà The Metropolitan ngay đối diện nhà thờ Đức Bà. Đây là nơi thực hiện các thủ tục lãnh sự và thị thực

Mẫu Giấy ủy quyền nộp hồ sơ visa New Zealand

Mẫu Giấy ủy quyền nộp hồ sơ visa New Zealand

Phòng xử lý hồ sơ Dịch vụ visa Bankervn xin chia sẻ bản mẫu Thư ủy quyền và Giấy ủy quyền nộp hồ sơ xin visa New Zealand. Mẫu này được sử dụng trong trường hợp đương đơn không trực tiếp đi nộp hộ chiếu.

hướng dẫn điền đơn xin visa New Zealand

Hướng dẫn điền đơn xin visa New Zealand 2018

Cũng giống như Úc, đơn xin visa New Zealand (INZ1017) dài 16 trang và tất cả là tiếng Anh. Nhưng khác ở chỗ, nếu bạn chỉ đi du lịch hoặc thăm thân trong ngắn hạn, thì số thông tin phải khai ít hơn rất nhiều.