Tỉnh Bạc Liêu có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2024

Bạc Liêu có bao nhiêu huyện

01 Thành phố, 01 Thị xã, 05 Huyện
0

Bạc Liêu là tỉnh ít dân thứ 2 trong khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long, chỉ hơn Hậu Giang. Với tổng diện tích là 2.669 km², xếp thứ 34 toàn quốc. Dân số 907.236 người, xếp thứ 45 toàn quốc. Tỉnh được chia thành 07 đơn vị hành chính cấp quận huyện, trong đó bao gồm 1 thành phố, 01 thị xã và 05 huyện.

Danh sách các huyện của tỉnh Bạc Liêu

Tỉnh Bạc Liêu được chia thành 7 đơn vị hành chính cấp quận huyện, bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 5 huyện. Trong đó, huyện Đông Hải có diện tích lớn nhất và thành phố Bạc Liêu có dân số nhiều nhất.

#Quận huyệnDân số (người)
1Thành phố Bạc Liêu158.264
2Huyện Đông Hải154.607
3Thị xã Giá Rai145.340
4Huyện Phước Long125.186
5Huyện Hoà Bình119.290
6Huyện Hồng Dân113.351
7Huyện Vĩnh Lợi102.169

Bản đồ các huyện của tỉnh Bạc Liêu

Bản đồ các huyện Bạc Liêu

Download danh sách các huyện của Tỉnh Bạc Liêu

Để thuận tiện khi cần dùng làm tư liệu, Bankervn cung cấp file excel tổng hợp thông tin chi tiết các huyện, thành phố, phường, xã và thị trấn của tỉnh Bạc Liêu. File upload trên google drive, để chỉnh sửa vui lòng tải về máy. Link tải file tại đây.

Danh sách các huyện của tỉnh Bạc Liêu

Danh sách các phường, xã của tỉnh Bạc Liêu

Dưới 7 đơn vị hành chính cấp quận huyện, Bạc Liêu có tổng cộng 64 đơn vị hành chính cấp phường xã. Bao gồm: 10 phường, 5 thị trấn và 49 xã.

Các phường xã của thành phố Bạc Liêu

Thành phố Bạc Liêu được thành lập vào năm 2010, có diện tích 213,8 km2 và dân số 158.264 người. Bao gồm 7 phường và 3 xã, cụ thể là: 

 1. Phường 1
 2. Phường 2
 3. Phường 3
 4. Phường 5
 5. Phường 7
 6. Phường 8
 7. Phường Nhà Mát
 8. Xã Hiệp Thành
 9. Xã Vĩnh Trạch
 10. Xã Vĩnh Trạch Đông

Các phường xã của thị xã Giá Rai

Thị xã Giá Rai được thành lập vào năm 2015, có diện tích 354,49 km2 và dân số 145.340 người. Bao gồm 3 phường và 7 xã, cụ thể là: 

 1. Phường 1
 2. Phường Hộ Phòng
 3. Phường Láng Tròn
 4. Xã Phong Tân
 5. Xã Phong Thạnh
 6. Xã Phong Thạnh A
 7. Xã Phong Thạnh Đông
 8. Xã Phong Thạnh Tây
 9. Xã Tân Phong
 10. Xã Tân Thạnh

Các phường xã của huyện Đông Hải

Huyện Đông Hải được thành lập vào năm 2002, có diện tích 579,63 km2 và dân số 154.607 người. Bao gồm 1 thị trấn và 10 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Gành Hào
 2. Xã An Phúc
 3. Xã An Trạch
 4. Xã An Trạch A
 5. Xã Điền Hải
 6. Xã Định Thành 
 7. Xã Định Thành A
 8. Xã Long Điền
 9. Xã Long Điền Đông
 10. Xã Long Điền Đông A
 11. Xã Long Điền Tây

Các phường xã của huyện Hoà Bình

Huyện Hoà Bình được thành lập vào năm 2005, có diện tích 426,49 km2 và dân số 119.290 người. Bao gồm 1 thị trấn và 7 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Hoà Bình
 2. Xã Minh Diệu
 3. Xã Vĩnh Bình
 4. Xã Vĩnh Hậu
 5. Xã Vĩnh Hậu A
 6. Xã Vĩnh Mỹ A
 7. Xã Vĩnh Mỹ B
 8. Xã Vĩnh Thịnh

Các phường xã của huyện Hồng Dân

Huyện Hồng Dân được thành lập vào năm 1947, có diện tích 423,95 km2 và dân số 113.351 người. Bao gồm 1 thị trấn và 8 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Ngan Dừa
 2. Xã Lộc Ninh
 3. Xã Ninh Hoà
 4. Xã Ninh Quới
 5. Xã Ninh Quới A
 6. Xã Ninh Thạnh Lợi
 7. Xã Ninh Thạnh Lợi A
 8. Xã Vĩnh Lộc
 9. Xã Vĩnh Lộc A

Các phường xã của huyện Phước Long

Huyện Phước Long được thành lập vào năm 1920, có diện tích 417,84 km2 và dân số 125.186 người. Bao gồm 1 thị trấn và 7 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Phước Long
 2. Xã Phước Long
 3. Xã Hưng Phú
 4. Xã Phong Thạnh Tây A
 5. Xã Phong Thạnh Tây B
 6. Xã Vĩnh Phú Đông
 7. Xã Vĩnh Phú Tây
 8. Xã Vĩnh Thanh

Các phường xã của huyện Vĩnh Lợi

Huyện Vĩnh Lợi được thành lập vào năm 1900, có diện tích 252,8 km2 và dân số 102.169 người. Bao gồm 1 thị trấn và 7 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Châu Hưng
 2. Xã Châu Hưng A
 3. Xã Châu Thới
 4. Xã Hưng Hội
 5. Xã Hưng Thành
 6. Xã Long Thạnh
 7. Xã Vĩnh Hưng
 8. Xã Vĩnh Hưng A

Lời kết

Danh sách các huyện, thành phố, phường xã và thị trấn của Bạc Liêu được Bankervn tổng hợp từ cổng thông tin của tỉnh, wikipedia và các tư liệu địa lý uy tín. Mọi đóng góp về nội dung vui lòng gửi về email: info@bankervn.com

Picture of Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Bài viết liên quan: