Đọc thông tin visa Trung Quốc

Việc đọc thông tin trên visa Trung Quốc có thể gặp khó khăn do sử dụng tiếng Hán và Tiếng Anh. Tuy nhiên, thông tin trên visa rất quan trọng, do đó, Bankervn sẽ hướng dẫn cách đọc toàn bộ thông tin trên visa Trung Quốc trong bài viết sau.

Đọc 13 thông tin trên visa Trung Quốc

Đọc thông tin trên visa Trung Quốc

 1. Category: mã loại visa Trung Quốc. Ví dụ L là du lịch, M là công tác
 2. Enter Before: ngày cuối cùng nhập cảnh vào Trung Quốc để thị thực còn hiệu lực
 3. Issue Date: ngày cấp visa
 4. Full Name: tên người được cấp visa
 5. Birth Date: ngày sinh của người được cấp visa
 6. Remarks: ghi chú
 7. Entries: số lần nhập cảnh
 8. Duration of Each Stay: thời gian lưu trú tối đa mỗi lần nhập cảnh
 9. Issued AT: nơi cấp visa.
 10. Passport No: số hộ chiếu
 11. Visa No: số thị thực
 12. Machine Readable Area: Khu vực có thể đọc bằng máy.
 13. Chinese national emblem: Quốc huy chỉ có khi visa của được cấp bên ngoài Trung Quốc

Thời hạn nhập cảnh là gì?

Visa Trung Quốc có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực vào ngày hết hạn theo giờ Bắc Kinh lúc 24:00 giờ. Do đó thời hạn nhập cảnh là từ ngày cấp visa (Issue Date) đến ngày cuối cùng nhập cảnh vào Trung Quốc (Enter Before).

Thời hạn nhập cảnh trên visa là thời gian cho phép nhập cảnh vào Trung Quốc. Trong thời gian hiệu lực của thị thực, bạn có thể nhập cảnh Trung Quốc bất kỳ lúc nào, miễn là số lần nhập cảnh còn. Tuy nhiên, sau khi thời hạn nhập cảnh hết hạn, ngay cả khi số lần nhập cảnh còn, bạn sẽ không được phép nhập cảnh Trung Quốc. Thời hạn nhập cảnh thường là 30 hoặc 60 ngày, tùy thuộc vào từng loại visa.

Để tránh việc bị từ chối nhập cảnh Trung Quốc, bạn cần kiểm tra kỹ ngày hết hạn của thị thực trước khi rời đất nước này. Ngay cả khi bạn có thị thực hợp lệ, bộ phận hải quan Trung Quốc vẫn có quyền từ chối nhập cảnh. Ví dụ: Nếu số lần nhập cảnh trên visa là 2 lần và hết hạn vào ngày 25/6, bạn đã nhập cảnh vào ngày 17 /6. Đến ngày 26/6, mặc dù vẫn còn 1 lần nhập cảnh nhưng visa đã hết hạn, bạn sẽ không được nhập cảnh nữa.

Nếu visa hết hạn, bạn cần đăng ký xin thị thực mới để tiếp tục nhập cảnh Trung Quốc. Các đại sứ quán, tổng lãnh sự hay lãnh sự quán không có thẩm quyền kéo dài thời hạn hiệu lực nhập cảnh.

Số lần nhập cảnh

Entries (số lần nhập cảnh) là số lần được nhập cảnh vào Trung Quốc trong thời hạn hiệu lực của visa. Khi sử dụng hết số lần nhập cảnh, visa sẽ hết hiệu lực dù còn thời hạn. Nếu thời hạn hiệu lực của visa kết thúc trước khi sử dụng hết số lần nhập cảnh, visa đó cũng sẽ hết hạn. Có 4 loại Entries:

 1. 00 là không được nhập cảnh
 2. 01 hay Single được nhập cảnh 1 lần
 3. 02 hay Double được nhập cảnh 2 lần
 4. M tức là Multiple được nhập cảnh nhiều lần hay không giới hạn số lần nhập cảnh

Ví dụ: visa được nhập cảnh 2 lần có thời hạn từ 25/03 đến 25/06, đã được sử dụng để nhập cảnh hai lần vào ngày 30/03 và 30/04. Đến ngày 05/05 mặc dù visa còn thời hạn nhưng số lần nhập cảnh đã hết, người sở hữu thị thực sẽ không được nhập cảnh vào Trung Quốc.

Hỏi: Thị thực của tôi được cho phép nhập cảnh 2 lần và có thời hạn hiệu lực từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 20 tháng 6. Tôi đã nhập cảnh vào Trung Quốc hai lần trước ngày 20 tháng 5. Tôi có thể sử dụng lại thị thực này để nhập cảnh vào Trung Quốc trước ngày 20 tháng 6 không?

 • Trả lời: Không, bởi vì bạn đã sử dụng hết số lần nhập cảnh được phép của thị thực này. Ngay cả khi thời hạn hiệu lực của thị thực còn lại, bạn cũng không thể sử dụng thị thực để nhập cảnh vào Trung Quốc trước ngày 20 tháng 6 được.

Thời gian lưu trú

Thời gian lưu trú tối đa mỗi lần nhập cảnh (Duration of Each Stay) là số ngày lưu trú tối đa mỗi lần nhập cảnh mà không phụ thuộc vào thời gian hiệu lực của thị thực. Ví dụ: visa có thời hạn từ ngày 05/05 đế 05/08, được nhập cảnh nhiều lần và thời gian lưu trú tối đa là 20 ngày. Nhập cảnh ngày 01/06 thì đến ngày 20/06 cần xuất cảnh khỏi Trung Quốc.

Thời hạn lưu trú của visa X, Z, D hoặc J-1 là 000 ngày. Bởi vì, người sở hữu chỉ sử dụng visa này để nhập cảnh, trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhập cảnh cần đăng ký giấy phép cư trú để lưu trú hợp pháp tại Trung Quốc.

Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Bài viết liên quan: