Khiếu nại khi bị từ chối hoặc hủy bỏ visa Úc

Có rất nhiều trường hợp bị từ chối hoặc hủy bỏ visa Úc cần khiếu nại quyết định của IMMI. Tuy nhiên, thủ tục khiếu lại như thế nào? Các cơ quan chức năng có chức năng tiếp nhận đơn khiếu nại là gì? Tất cả sẽ được Bankervn trả lời trong nội dung dưới đây. 

Khiếu nại visa Úc

Khiếu nại thư từ chối visa Úc

Visa Úc bị hủy hoặc bị từ chối

Dưới đây là những lý do phổ biến dẫn đến từ chối hoặc hủy bỏ thị thực:

 • Không đáp ứng các điều kiện của visa trước đó
 • Không cung cấp đầy đủ thông tin để chứng minh các tuyên bố trong đơn xin visa
 • Không đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe hoặc tư cách pháp nhân theo tiêu chuẩn của Úc
 • Cung cấp thông tin sai hoặc giả mạo trong đơn xin visa
 • Không thể chứng minh khả năng tài chính
 • Khóa học không phù hợp với nghiên cứu trước đó (đối với visa du học)
 • Nhà tuyển dụng không thể bảo lãnh hoặc doanh nghiệp tài trợ không khả thi, lương không đủ theo mức lương thị trường và nhiều hơn thế nữa (đối với các loại visa làm việc)

Đương đơn sẽ có một khoảng thời gian để gửi “Thư khiếu nại” lên các cấp tương ứng theo quy định của Chính phủ Úc

Thủ tục khiếu nại

Các cấp khiếu nại

Nếu đơn xin visa bị từ chối hoặc visa bị hủy bỏ, đương đơn có thể yêu cầu Tòa phúc thẩm hành chính (AAT) xem xét lại quyết định đó. Trường hợp khiếu nại qua AAT không thành công, đương đơn có 2 lựa chọn khác:

 • Nộp đơn tới Tòa án Liên bang: khi cho rằng có sai sót pháp lý trong quyết định của IMMI và AAT.
 • Yêu cầu can thiệp của Bộ trưởng: đương đơn cần đảm bảo có lý do chính đáng để Bộ trưởng can thiệp vào trường hợp của bạn.

Lưu ý, AAT không thể tiếp nhận một số sự việc không nằm trong thẩm quyền. Ví dụ trường hợp quyết định hủy bỏ hoặc từ chối được Bộ trưởng Bộ Di trú xét duyệt theo mục 501 của Đạo luật Di cư 1958, AAT sẽ từ chối tiếp nhận.

Tòa phúc thẩm hành chính (AAT)

Có ba văn phòng chuyên môn trong Tòa phúc thẩm hành chính (AAT) có chức năng liên quan đến các quyết định của Bộ di trú:

 • Bộ phận Tổng hợp: xem xét các quyết định liên quan đến nhân vật quan trọng (bao gồm cả mục 501 của Đạo luật Di cư 1958), quốc tịch và Cơ quan đăng ký đại lý di cư (OMARA).
 • Bộ phận Di cư và Tị nạn (MRD): xem xét hầu hết các trường hợp từ chối visa di cư, tị nạn (tài trợ hoặc đề cử) và hủy bỏ visa.
 • Cơ quan Đánh giá Nhập cư: là một văn phòng độc lập trong MRD của AAT. Cơ quan này chuyên xem xét các quyết định liên quan đến Protection visa

Kết quả khiếu nại của AAT

Sau khi xem xét, Hội đồng tái xét sẽ đưa ra một trong các quyết định sau:

 1. Affirm: AAT đồng ý với quyết định của bộ về việc hủy bỏ hoặc từ chối thị thực. Quyết định của bộ sẽ có hiệu lực và được thực thi.
 2. Set aside: AAT có phản đối quyết định của bộ. Họ có thể thay thế quyết định của bộ bằng một quyết định mới.
 3. Remit: AAT yêu cầu bộ xem xét lại quyết định cũ theo hướng dẫn bằng văn bản gửi cho Bộ.
 4. No jurisdiction: AAT không có thầm quyền xem xét quyết định của bộ và không thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào.
Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Tag:
Bài viết liên quan: