Lãnh sự

Tổng lãnh sự quán Síp tại TP Hồ Chí Minh

Tổng lãnh sự quán Síp tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin chung Tên chính thức: Lãnh Sự Danh Dự Cộng Hòa Síp tại TP Hồ Chí Minh Tên tiếng Anh: Honorary consulate of the republic of Cyprus Ho Chi Minh City Điện thoại: 02822294499 – Fax: 02838217592 Email: info@cyprusconsulate.vn Thời gian làm việc: sáng

Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM

Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh

Thông tin chung Tên chính thức: Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM Tên tiếng Anh: Consulate General of India Ho Chi Minh City Điện thoại: 02837442400 – Fax: 02837442405 | 6610 Số liên lạc khẩn cấp: 0917180776 Mr PanKaj Email: cons.hcm@mea.gov.in Giờ mở

Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP Hồ CHí Minh

Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh

Thông tin chung Tên chính thức: Tổng Lãnh sự quán Đại Hàn Dân Quốc tại TP Hồ Chí Minh Tên tiếng Anh: Consulate General of the Republic of Korea in Ho Chi Minh City Điện thoại: 02838248531~4 Email: camcg.hcm@mfaic.gov.kh Giờ làm việc: 09:00-12:00, 13:30-17:00 Ngày

Tổng lãnh sự quán Campuchia tại Thành phố HCM

Tổng lãnh sự quán Campuchia tại TP Hồ Chí Minh

Thông tin chung Tên chính thức: Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Campuchia Tên tiếng Anh: Consulate General of the Kingdom of Cambodia Điện thoại: 02838292751 – Fax: 0283822 2773 Email: camcg.hcm@mfaic.gov.kh Thời gian làm việc: sáng 7:30 – 11:30, chiều 14:00 – 17:00 Ngày

Tổng lãnh sự quán Mỹ (Hoa Kỳ) tại TP.HCM

Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh

Một buổi sáng trước cổng Tổng lãnh sự quán Mỹ Thông tin chung Tên chính thức: Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ Tổng lãnh sự: Bà Marie C. Damour Điện thoại: 02835204200 Thời gian làm việc: 8:00 – 17:00 Thứ Hai đến Thứ Sáu Website: https://vn.usembassy.gov/

Danh sách Tổng lãnh sự quán tại TPHCM

Danh sách Tổng lãnh sự quán nước ngoài tại TP.HCM

Tổng Lãnh sự quán là chi nhánh có quyền hạn thấp hơn Đại sứ quán. Khác với Đại sứ quán thường nằm ở thủ đô thì các Tổng lãnh sự quán thường nằm tại Thành phố có kinh tế phát triển nhất. Tại Việt Nam,