Tỉnh Tiền Giang có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2023

Tiền Giang có bao nhiêu huyện

01 Thành phố, 02 Thị xã và 08 Huyện
0

Tiền Giang là tỉnh có dân số đông đúc thứ 2 vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long. Với tổng diện tích là 2.510,50 km², xếp thứ 46 toàn quốc. Dân số 1.764.185 người, xếp thứ 14 toàn quốc. Tỉnh được chia thành 11 đơn vị hành chính cấp quận huyện, trong đó bao gồm 1 thành phố, 02 thị xã và 08 huyện.

Danh sách các huyện của tỉnh Tiền Giang

Tỉnh Tiền Giang được chia thành 11 đơn vị hành chính cấp quận huyện, bao gồm 1 thành phố, 2 thị xã và 8 huyện. Trong đó, Cái Bè là huyện có diện tích lớn nhất và  dân số nhiều nhất toàn tỉnh.

#Quận huyệnDân số (người)
1Huyện Cái Bè291.627
2Huyện Châu Thành265.112
3Huyện Cai Lậy242.757
4Thành phố Mỹ Tho228.109
5Huyện Chợ Gạo186.803
6Thị xã Cai Lậy143.050
7Huyện Gò Công Đông142.797
8Huyện Gò Công Tây131.252
9Thị xã Gò Công99.657
10Huyện Tân Phước57.561
11Huyện Tân Phú Đông42.926

Bản đồ các huyện của tỉnh Tiền Giang

Bản đồ các huyện của tỉnh Tiền Giang mới nhất

Download danh sách các huyện của Tỉnh Tiền Giang

Để thuận tiện khi cần dùng làm tư liệu, Bankervn cung cấp file excel tổng hợp thông tin chi tiết các huyện, thành phố, phường, xã và thị trấn của tỉnh Tiền Giang. File upload trên google drive, để chỉnh sửa vui lòng tải về máy. Link tải file tại đây.

Danh sách các huyện của tỉnh Tiền Giang

Danh sách các phường, xã của tỉnh Tiền Giang

Dưới 11 đơn vị hành chính cấp quận huyện, Tiền Giang có tổng cộng 172 đơn vị hành chính cấp phường xã. Bao gồm: 22 phường, 8 thị trấn và 142 xã.

Các phường xã của Thành phố Mỹ Tho

Thành phố Mỹ Tho được thành lập vào năm 1967, có diện tích 81,54 km2 và dân số 228.109 người. Bao gồm 11 phường và 6 xã, cụ thể là: 

 1. Phường 1
 2. Phường 2
 3. Phường 3
 4. Phường 4
 5. Phường 5
 6. Phường 6
 7. Phường 7
 8. Phường 8
 9. Phường 9
 10. Phường 10
 11. Phường Tân Long
 12. Xã Đạo Thạnh
 13. Xã Trung An
 14. Xã Mỹ Phong
 15. Xã Tân Mỹ Chánh
 16. Xã Thới Sơn
 17. Xã Phước Thạnh

Các phường xã của Thị xã Cai Lậy

Thị xã Cai Lậy được thành lập vào năm 2013, có diện tích 140,19 km2 và dân số 143.050 người. Bao gồm 6 phường và 10 xã, cụ thể là: 

 1. Phường 1
 2. Phường 2
 3. Phường 3
 4. Phường 4
 5. Phường 5
 6. Phường Nhị Mỹ
 7. Xã Long Khánh
 8. Xã Mỹ Hạnh Đông
 9. Xã Mỹ Hạnh Trung
 10. Xã Mỹ Phước Tây
 11. Xã Nhị Quý
 12. Xã Phú Quý
 13. Xã Tân Bình
 14. Xã Tân Hội
 15. Xã Tân Phú
 16. Xã Thanh Hoà

Các phường xã của Thị xã Gò Công

Thị xã Gò Công được thành lập vào năm 1987, có diện tích 101,99 km2 và dân số 99.657 người. Bao gồm 5 phường và 7 xã, cụ thể là: 

 1. Phường 1
 2. Phường 2
 3. Phường 3
 4. Phường 4
 5. Phường 5
 6. Xã Long Chánh
 7. Xã Long Hoà
 8. Xã Long Hưng
 9. Xã Long Thuận
 10. Xã Bình Đông
 11. Xã Bình Xuân
 12. Xã Tân Trung

Các phường xã của huyện Cái Bè

Huyện Cái Bè được thành lập vào năm 1912, có diện tích 420,90 km2 và dân số 291.627 người. Bao gồm 1 thị trấn và 24 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Cái Bè
 2. Xã An Cư
 3. Xã An Hữu
 4. Xã An Thái Đông
 5. Xã An Thái Trung
 6. Xã Đông Hòa Hiệp
 7. Xã Hậu Mỹ Bắc A
 8. Xã Hậu Mỹ Bắc B
 9. Xã Hậu Mỹ Phú
 10. Xã Hậu Mỹ Trinh
 11. Xã Hậu Thành
 12. Xã Hòa Hưng
 13. Xã Hòa Khánh
 14. Xã Mỹ Đức Đông
 15. Xã Mỹ Đức Tây
 16. Xã Mỹ Hội
 17. Xã Mỹ Lợi A
 18. Xã Mỹ Lợi B
 19. Xã Mỹ Lương
 20. Xã Mỹ Tân
 21. Xã Mỹ Trung
 22. Xã Tân Hưng
 23. Xã Tân Thanh
 24. Xã Thiện Trí
 25. Xã Thiện Trung

Các phường xã của huyện Cai Lậy

Huyện Cai Lậy được thành lập vào năm 1904, có diện tích 295,00 km2 và dân số 242.757 người. Bao gồm 1 thị trấn và 15 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Bình Phú
 2. Xã Cẩm Sơn
 3. Xã Hiệp Đức
 4. Xã Hội Xuân
 5. Xã Long Tiên
 6. Xã Long Trung
 7. Xã Mỹ Long
 8. Xã Mỹ Thành Bắc
 9. Xã Mỹ Thành Nam
 10. Xã Ngũ Hiệp
 11. Xã Phú An
 12. Xã Phú Cường
 13. Xã Phú Nhuận
 14. Xã Tam Bình
 15. Xã Tân Phong
 16. Xã Thạnh Lộc

Các phường xã của huyện Châu Thành

Huyện Châu Thành được thành lập vào năm 1912, có diện tích 229,91 km2 và dân số 265.112 người. Bao gồm 1 thị trấn và 22 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Tân Hiệp
 2. Xã Bàn Long
 3. Xã Bình Đức
 4. Xã Bình Trưng
 5. Xã Điềm Hy
 6. Xã Đông Hòa
 7. Xã Dưỡng Điềm
 8. Xã Hữu Đạo
 9. Xã Kim Sơn
 10. Xã Long An
 11. Xã Long Định
 12. Xã Long Hưng
 13. Xã Nhị Bình
 14. Xã Phú Phong
 15. Xã Song Thuận
 16. Xã Tam Hiệp
 17. Xã Tân Hội Đông
 18. Xã Tân Hương
 19. Xã Tân Lý Đông
 20. Xã Tân Lý Tây
 21. Xã Thân Cửu Nghĩa
 22. Xã Thạnh Phú
 23. Xã Vĩnh Kim

Các phường xã của huyện Chợ Gạo

Huyện Chợ Gạo được thành lập vào năm 1912, có diện tích 229,43 km2 và dân số 186.803 người. Bao gồm 1 thị trấn và 18 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Chợ Gạo
 2. Xã An Thạnh Thủy
 3. Xã Bình Ninh
 4. Xã Đăng Hưng Phước
 5. Xã Hòa Định
 6. Xã Hòa Tịnh
 7. Xã Long Bình Điền
 8. Xã Lương Hòa Lạc
 9. Xã Mỹ Tịnh An
 10. Xã Bình Phan
 11. Xã Bình Phục Nhứt
 12. Xã Phú Kiết
 13. Xã Quơn Long
 14. Xã Song Bình
 15. Xã Tân Bình Thạnh
 16. Xã Tân Thuận Bình
 17. Xã Thanh Bình
 18. Xã Trung Hòa
 19. Xã Xuân Đông

Các phường xã của huyện Gò Công Đông

Huyện Gò Công Đông được thành lập vào năm 1979, có diện tích 267,68 km2 và dân số 142.797 người. Bao gồm 2 thị trấn và 11 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Tân Hoà
 2. Thị trấn Vàm Láng
 3. Xã Bình Ân
 4. Xã Bình Nghị
 5. Xã Gia Thuận
 6. Xã Kiểng Phước
 7. Xã Phước Trung
 8. Xã Tân Điền
 9. Xã Tân Đông
 10. Xã Tân Phước
 11. Xã Tân Tây
 12. Xã Tân Thành
 13. Xã Tăng Hòa

Các phường xã của huyện Gò Công Tây

Huyện Gò Công Tây được thành lập vào năm 1979, có diện tích 180,17 km2 và dân số 131.252 người. Bao gồm 1 thị trấn và 12 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Vĩnh Bình
 2. Xã Bình Nhì
 3. Xã Bình Phú
 4. Xã Bình Tân
 5. Xã Đồng Sơn
 6. Xã Đồng Thạnh
 7. Xã Long Bình
 8. Xã Long Vĩnh
 9. Xã Thành Công
 10. Xã Thạnh Nhựt
 11. Xã Thạnh Trị
 12. Xã Vĩnh Hựu
 13. Xã Yên Luông

Các phường xã của huyện Tân Phú Đông

Huyện Tân Phú Đông được thành lập vào năm 2008, có diện tích 222,11 km2 và dân số 42.926 người. Bao gồm 6 xã, cụ thể là: 

 1. Xã Phú Đông
 2. Xã Phú Tân
 3. Xã Phú Thạnh 
 4. Xã Tân Phú
 5. Xã Tân Thạnh
 6. Xã Tân Thới

Các phường xã của huyện Tân Phước

Huyện Tân Phước được thành lập vào năm 1994, có diện tích 333,22 km2 và dân số 57.561 người. Bao gồm 1 thị trấn và 11 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Mỹ Phước 
 2. Xã Hưng Thạnh
 3. Xã Phú Mỹ
 4. Xã Phước Lập
 5. Xã Tân Hòa Đông
 6. Xã Tân Hòa Tây
 7. Xã Tân Hòa Thành
 8. Xã Tân Lập 1
 9. Xã Tân Lập 2
 10. Xã Thạnh Hòa
 11. Xã Thạnh Mỹ
 12. Xã Thạnh Tân

Lời kết

Danh sách các huyện, thành phố, phường xã và thị trấn của Tiền Giang được Bankervn tổng hợp từ cổng thông tin của tỉnh, wikipedia và các tư liệu địa lý uy tín. Mọi đóng góp về nội dung vui lòng gửi về email: info@bankervn.com

Picture of Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Bài viết liên quan: