Tỉnh Quảng Trị có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2024

Quảng Trị có bao nhiêu huyện

01 Thành phố, 01 Thị xã và 08 Huyện
0

Quảng Trị là tỉnh phía nam của vùng Bắc Trung Bộ, miền Trung Việt Nam. Giáp Thừa Thiên Huế, Biển Đông, Quảng Bình và có biên giới với tỉnh Savannakhet của Lào. Tỉnh có tổng diện tích là 4.739,80 km², xếp thứ 32 toàn quốc. Dân số vào khoảng 632.375 người, xếp thứ 56 toàn quốc. Về mặt hành chính, Quảng Trị được chia thành 07 đơn vị cấp quận huyện, trong đó bao gồm 01 thành phố, 01 thị xã và 08 huyện.

Danh sách các huyện của tỉnh Quảng Trị

Tỉnh Quảng Trị được chia thành 10 đơn vị hành chính cấp quận huyện, bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 8 huyện. Trong đó, Huyện Đakrông có diện tích lớn nhất và Thành phố Đông Hà có dân số nhiều nhất.

#Quận huyệnDân số (người)
1Thành phố Đông Hà114.830
2Huyện Triệu Phong110.260
3Huyện Hải Lăng103.000
4Huyện Vĩnh Linh96.170
5Huyện Hướng Hóa90.390
6Huyện Gio Linh80.130
7Huyện Cam Lộ52.000
8Huyện Đakrông39.320
9Thị xã Quảng Trị31.770
10Huyện Cồn Cỏ500

Bản đồ các huyện của tỉnh Quảng Trị

Bản đồ các huyện Quảng Trị mới nhất

Download danh sách các huyện của Tỉnh Quảng Trị

Để thuận tiện khi cần dùng làm tư liệu, Bankervn cung cấp file excel tổng hợp thông tin chi tiết các huyện, thành phố, phường, xã và thị trấn của tỉnh Quảng Trị. File upload trên google drive, để chỉnh sửa vui lòng tải về máy. Link tải file tại đây.

Danh sách các huyện của tỉnh Quảng Trị

Danh sách các phường, xã của tỉnh Quảng Trị

Dưới 10 đơn vị hành chính cấp quận huyện, Quảng Trị có tổng cộng 125 đơn vị hành chính cấp phường xã. Bao gồm: 13 phường, 11 thị trấn và 101 xã.

Các phường xã của thành phố Đông Hà

Thành phố Đông Hà được thành lập vào năm 2009, có diện tích 73,06 km2 và dân số 114.830 người. Bao gồm 9 phường, cụ thể là: 

 1. Phường 1
 2. Phường 2
 3. Phường 3
 4. Phường 4
 5. Phường 5
 6. Phường Đông Giang
 7. Phường Đông Lễ
 8. Phường Đông Lương
 9. Phường Đông Thanh

Các phường xã của thị xã Quảng Trị

Thị xã Quảng Trị được thành lập vào năm 1989, có diện tích 74 km2 và dân số 31.770 người. Bao gồm 4 phường và 1 xã, cụ thể là: 

 1. Phường 1
 2. Phường 2
 3. Phường 3
 4. Phường An Đôn
 5. Xã Hải Lệ

Các phường xã của huyện Cam Lộ

Huyện Cam Lộ có diện tích 346,9 km2 và dân số 52.000 người. Bao gồm 1 thị trấn và 7 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Cam Lộ
 2. Xã Cam Chính
 3. Xã Cam Hiếu
 4. Xã Cam Nghĩa
 5. Xã Cam Thành
 6. Xã Cam Thủy
 7. Xã Cam Tuyền
 8. Xã Thanh An

Các phường xã của huyện Cồn Cỏ

Huyện Cồn Cỏ được thành lập vào năm 2004, có diện tích 2,3 km2 và dân số 500người. Không phân chia xã.

Các phường xã của huyện Đakrông

Huyện Đakrông hay Đa Krông được thành lập vào năm 1996, có diện tích 1.233,32 km2 và dân số 39.320 người. Bao gồm 1 thị trấn và 12 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Krông Klang 
 2. Xã A Bung
 3. Xã A Ngo
 4. Xã A Vao
 5. Xã Ba Lòng
 6. Xã Ba Nang
 7. Xã Đakrông
 8. Xã Húc Nghì
 9. Xã Hướng Hiệp
 10. Xã Mò Ó
 11. Xã Tà Long
 12. Xã Tà Rụt
 13. Xã Triệu Nguyên

Các phường xã của huyện Gio Linh

Huyện Gio Linh được thành lập vào năm 1990, có diện tích 473 km2 và dân số 80.130 người. Bao gồm 2 thị trấn và 15 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Gio Linh
 2. Thị trấn Cửa Việt
 3. Xã Gio An
 4. Xã Gio Châu
 5. Xã Gio Hải
 6. Xã Gio Mai
 7. Xã Gio Mỹ
 8. Xã Gio Quang
 9. Xã Gio Sơn
 10. Xã Gio Việt
 11. Xã Hải Thái
 12. Xã Linh Hải
 13. Xã Linh Trường
 14. Xã Phong Bình
 15. Xã Trung Giang
 16. Xã Trung Hải
 17. Xã Trung Sơn

Các phường xã của huyện Hải Lăng

Huyện Hải Lăng được thành lập vào năm 1989, có diện tích 423,68 km2 và dân số 103.000 người. Bao gồm 1 thị trấn và 15 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Diên Sanh
 2. Xã Hải An
 3. Xã Hải Ba
 4. Xã Hải Chánh
 5. Xã Hải Dương
 6. Xã Hải Định
 7. Xã Hải Hưng
 8. Xã Hải Khê
 9. Xã Hải Lâm
 10. Xã Hải Phong
 11. Xã Hải Phú
 12. Xã Hải Quế
 13. Xã Hải Quy
 14. Xã Hải Sơn
 15. Xã Hải Thượng
 16. Xã Hải Trường

Các phường xã của huyện Hướng Hóa

Huyện Hướng Hóa được thành lập vào năm 1989, có diện tích 1.151 km2 và dân số 90.390 người. Bao gồm 2 thị trấn và 19 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Khe Sanh
 2. Thị trấn Lao Bảo
 3. Xã A Dơi
 4. Xã Ba Tầng
 5. Xã Húc
 6. Xã Hướng Lập
 7. Xã Hướng Linh
 8. Xã Hướng Lộc
 9. Xã Hướng Phùng
 10. Xã Hướng Sơn
 11. Xã Hướng Tân
 12. Xã Hướng Việt
 13. Xã Lìa
 14. Xã Tân Hợp
 15. Xã Tân Lập
 16. Xã Tân Liên
 17. Xã Tân Long
 18. Xã Tân Thành
 19. Xã Thanh
 20. Xã Thuận
 21. Xã Xy

Các phường xã của huyện Triệu Phong

Huyện Triệu Phong được thành lập vào năm 1918, có diện tích 354,92 km2 và dân số 110.260 người. Bao gồm 1 thị trấn và 17 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Ái Tử
 2. Xã Triệu Ái
 3. Xã Triệu An
 4. Xã Triệu Đại
 5. Xã Triệu Độ
 6. Xã Triệu Giang
 7. Xã Triệu Hòa
 8. Xã Triệu Lăng
 9. Xã Triệu Long
 10. Xã Triệu Phước
 11. Xã Triệu Sơn
 12. Xã Triệu Tài
 13. Xã Triệu Thành
 14. Xã Triệu Thuận
 15. Xã Triệu Thượng
 16. Xã Triệu Trạch
 17. Xã Triệu Trung
 18. Xã Triệu Vân

Các phường xã của huyện Vĩnh Linh

Huyện Vĩnh Linh được thành lập vào năm 1990, có diện tích 620 km2 và dân số 96.170 người. Bao gồm 3 thị trấn và 15 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Hồ Xá 
 2. Thị trấn Bến Quan
 3. Thị trấn Cửa Tùng 
 4. Xã Hiền Thành
 5. Xã Kim Thạch
 6. Xã Trung Nam
 7. Xã Vĩnh Chấp
 8. Xã Vĩnh Giang
 9. Xã Vĩnh Hà
 10. Xã Vĩnh Hòa
 11. Xã Vĩnh Khê
 12. Xã Vĩnh Lâm
 13. Xã Vĩnh Long
 14. Xã Vĩnh Ô
 15. Xã Vĩnh Sơn
 16. Xã Vĩnh Thái
 17. Xã Vĩnh Thủy
 18. Xã Vĩnh Tú

Lời kết

Danh sách các huyện, thành phố, phường xã và thị trấn của Tỉnh Quảng Trị tổng hợp từ cổng thông tin của tỉnh Quảng Trị, wikipedia và các tư liệu địa lý uy tín. Mọi đóng góp về nội dung vui lòng gửi về email: info@bankervn.com.

Picture of Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Bài viết liên quan: