Tỉnh Thanh Hoá có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2023

Thanh Hoá có bao nhiêu huyện

02 Thành phố, 02 Thị xã và 23 Huyện
0

Thanh Hoá là cửa ngõ phía Bắc của vùng Bắc Trung Bộ, miền Trung Việt Nam. Tỉnh có tổng diện tích là 11.114,70 km², xếp thứ 5 toàn quốc. Dân số 3.640.128 người, xếp thứ 3 toàn quốc. Về mặt hành chính, tỉnh được chia thành 27 đơn vị cấp quận huyện, trong đó bao gồm 02 thành phố, 02 thị xã và 23 huyện.

Danh sách các huyện của tỉnh Thanh Hoá

Tỉnh Thanh Hoá được chia thành 27 đơn vị hành chính cấp quận huyện, bao gồm 2 thành phố, 2 thị xã và 23 huyện. Trong đó, Huyện Thường Xuân có diện tích lớn nhất và Thành phố Thanh Hóa có dân số đông đúc nhất.

#Quận huyệnDân số (người)
1Thành phố Thanh Hóa359.910
2Thị xã Nghi Sơn307.304
3Huyện Hoằng Hóa233.043
4Huyện Triệu Sơn202.386
5Huyện Quảng Xương199.943
6Huyện Thọ Xuân195.998
7Huyện Nông Cống182.801
8Huyện Hậu Lộc176.418
9Huyện Thiệu Hóa160.732
10Huyện Thạch Thành144.343
11Huyện Nga Sơn141.114
12Huyện Ngọc Lặc136.611
13Huyện Hà Trung118.826
14Huyện Cẩm Thủy113.090
15Thành phố Sầm Sơn109.208
16Huyện Bá Thước105.834
17Huyện Như Thanh94.906
18Huyện Thường Xuân89.131
19Huyện Vĩnh Lộc86.362
20Huyện Đông Sơn76.923
21Thị xã Bỉm Sơn58.378
22Huyện Lang Chánh49.654
23Huyện Quan Hóa48.856
24Huyện Quan Sơn40.526
25Huyện Mường Lát39.948
26Huyện Yên Định16.583
27Huyện Như Xuân6.624

Bản đồ các huyện của tỉnh Thanh Hoá

Bản đồ các huyện Thanh Hóa mới nhất

Download danh sách các huyện của Tỉnh Thanh Hoá

Để thuận tiện khi cần dùng làm tư liệu, Bankervn cung cấp file excel tổng hợp thông tin chi tiết các huyện, thành phố, phường, xã và thị trấn của tỉnh Thanh Hoá. File upload trên google drive, để chỉnh sửa vui lòng tải về máy. Link tải file tại đây.

Danh sách các huyện của tỉnh Thanh Hóa

Danh sách các phường, xã của tỉnh Thanh Hoá

Dưới 27 đơn vị hành chính cấp quận huyện, Thanh Hoá có tổng cộng 559 đơn vị hành chính cấp phường xã. Bao gồm: 60 phường, 30 thị trấn và 496 xã.

Các phường xã của thành phố Thanh Hoá

Thành phố Thanh Hoá được thành lập vào năm 1994, có diện tích 147,2 km2 và dân số 359.910 người. Bao gồm 30 phường và 4 xã, cụ thể là: 

 1. Phường An Hưng
 2. Phường Ba Đình
 3. Phường Điện Biên
 4. Phường Đông Cương
 5. Phường Đông Hải
 6. Phường Đông Hương
 7. Phường Đông Lĩnh
 8. Phường Đông Sơn
 9. Phường Đông Tân
 10. Phường Đông Thọ
 11. Phường Đông Vệ
 12. Phường Hàm Rồng
 13. Phường Lam Sơn
 14. Phường Long Anh
 15. Phường Nam Ngạn
 16. Phường Ngọc Trạo
 17. Phường Phú Sơn
 18. Phường Quảng Cát
 19. Phường Quảng Đông
 20. Phường Quảng Hưng
 21. Phường Quảng Phú
 22. Phường Quảng Tâm
 23. Phường Quảng Thành
 24. Phường Quảng Thắng
 25. Phường Quảng Thịnh
 26. Phường Tào Xuyên
 27. Phường Tân Sơn
 28. Phường Thiệu Dương
 29. Phường Thiệu Khánh
 30. Phường Trường Thi 
 31. Xã Đông Vinh
 32. Xã Hoằng Đại
 33. Xã Hoằng Quang
 34. Xã Thiệu Vân

Các phường xã của Thành phố Sầm Sơn

Thành phố Sầm Sơn
được thành lập vào năm 2017, có diện tích 44,94 km2 và dân số 109.208 người. Bao gồm 8 phường và 3 xã, cụ thể là: 

 1. Phường Bắc Sơn
 2. Phường Quảng Châu
 3. Phường Quảng Cư
 4. Phường Quảng Thọ
 5. Phường Quảng Tiến
 6. Phường Quảng Vinh
 7. Phường Trung Sơn
 8. Phường Trường Sơn 
 9. Xã Quảng Đại
 10. Xã Quảng Hùng
 11. Xã Quảng Minh

Các phường xã của Thị xã Bỉm Sơn

Thị xã Bỉm Sơn được thành lập vào năm 1981, có diện tích 67,3 km2 và dân số 58.378 người. Bao gồm 6 phường và 1 xã, cụ thể là: 

 1. Phường Ba Đình
 2. Phường Bắc Sơn
 3. Phường Đông Sơn
 4. Phường Lam Sơn
 5. Phường Ngọc Trạo
 6. Phường Phú Sơn
 7. Xã Quang Trung

Các phường xã của Thị xã Nghi Sơn

Thị xã Nghi Sơn được thành lập vào năm 2020, có diện tích 455,61 km2 và dân số 307.304 người. Bao gồm 16 phường và 15 xã, cụ thể là: 

 1. Phường Bình Minh
 2. Phường Hải An
 3. Phường Hải Bình
 4. Phường Hải Châu
 5. Phường Hải Hòa
 6. Phường Hải Lĩnh
 7. Phường Hải Ninh
 8. Phường Hải Thanh
 9. Phường Hải Thượng
 10. Phường Mai Lâm
 11. Phường Nguyên Bình
 12. Phường Ninh Hải
 13. Phường Tân Dân
 14. Phường Tĩnh Hải
 15. Phường Trúc Lâm
 16. Phường Xuân Lâm 
 17. Xã Anh Sơn
 18. Xã Các Sơn
 19. Xã Định Hải
 20. Xã Hải Hà
 21. Xã Hải Nhân
 22. Xã Hải Yến
 23. Xã Nghi Sơn
 24. Xã Ngọc Lĩnh
 25. Xã Phú Lâm
 26. Xã Phú Sơn
 27. Xã Tân Trường
 28. Xã Thanh Sơn
 29. Xã Thanh Thủy
 30. Xã Trường Lâm
 31. Xã Tùng Lâm

Các phường xã của huyện Bá Thước

Huyện Bá Thước được thành lập vào năm 1928, có diện tích 774,2 km2 và dân số 105.834 người. Bao gồm 1 thị trấn và 20 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Cành Nàng
 2. Xã Ái Thượng
 3. Xã Ban Công
 4. Xã Cổ Lũng
 5. Xã Điền Hạ
 6. Xã Điền Lư
 7. Xã Điền Quang
 8. Xã Điền Thượng
 9. Xã Điền Trung
 10. Xã Hạ Trung
 11. Xã Kỳ Tân
 12. Xã Lũng Cao
 13. Xã Lũng Niêm
 14. Xã Lương Ngoại
 15. Xã Lương Nội
 16. Xã Lương Trung
 17. Xã Thành Lâm
 18. Xã Thành Sơn
 19. Xã Thiết Kế
 20. Xã Thiết Ống
 21. Xã Văn Nho

Các phường xã của huyện Cẩm Thủy

Huyện Cẩm Thủy được thành lập vào năm 1954, có diện tích 425,03 km2 và dân số 113.090 người. Bao gồm 1 thị trấn và 16 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Phong Sơn
 2. Xã Cẩm Bình
 3. Xã Cẩm Châu
 4. Xã Cẩm Giang
 5. Xã Cẩm Liên
 6. Xã Cẩm Long
 7. Xã Cẩm Lương
 8. Xã Cẩm Ngọc
 9. Xã Cẩm Phú
 10. Xã Cẩm Quý
 11. Xã Cẩm Tâm
 12. Xã Cẩm Tân
 13. Xã Cẩm Thạch
 14. Xã Cẩm Thành
 15. Xã Cẩm Tú
 16. Xã Cẩm Vân
 17. Xã Cẩm Yên

Các phường xã của huyện Đông Sơn

Huyện Đông Sơn có diện tích 82,4 km2 và dân số 76.923 người. Bao gồm 1 thị trấn và 13 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Rừng Thông
 2. Xã Đông Hòa
 3. Xã Đông Hoàng
 4. Xã Đông Khê
 5. Xã Đông Minh
 6. Xã Đông Nam
 7. Xã Đông Ninh
 8. Xã Đông Phú
 9. Xã Đông Quang
 10. Xã Đông Thanh
 11. Xã Đông Thịnh
 12. Xã Đông Tiến
 13. Xã Đông Văn
 14. Xã Đông Yên

Các phường xã của huyện Hà Trung

Huyện Hà Trung được thành lập vào năm 1982, có diện tích 245,57 km2 và dân số 118.826 người. Bao gồm 1 thị trấn và 19 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Hà Trung
 2. Xã Hà Bắc
 3. Xã Hà Bình
 4. Xã Hà Châu
 5. Xã Hà Đông
 6. Xã Hà Giang
 7. Xã Hà Hải
 8. Xã Hà Lai
 9. Xã Hà Lĩnh
 10. Xã Hà Long
 11. Xã Hà Ngọc
 12. Xã Hà Sơn
 13. Xã Hà Tân
 14. Xã Hà Thái
 15. Xã Hà Tiến
 16. Xã Hà Vinh
 17. Xã Hoạt Giang
 18. Xã Lĩnh Toại
 19. Xã Yên Dương
 20. Xã Yến Sơn

Các phường xã của huyện Hậu Lộc

Huyện Hậu Lộc có diện tích 162,04 km2 và dân số 176.418 người. Bao gồm 1 thị trấn và 22 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Hậu Lộc
 2. Xã Cầu Lộc
 3. Xã Đa Lộc
 4. Xã Đại Lộc
 5. Xã Đồng Lộc
 6. Xã Hải Lộc
 7. Xã Hoa Lộc
 8. Xã Hòa Lộc
 9. Xã Hưng Lộc
 10. Xã Liên Lộc
 11. Xã Lộc Sơn
 12. Xã Minh Lộc
 13. Xã Mỹ Lộc
 14. Xã Ngư Lộc
 15. Xã Phong Lộc
 16. Xã Phú Lộc
 17. Xã Quang Lộc
 18. Xã Thành Lộc
 19. Xã Thuần Lộc
 20. Xã Tiến Lộc
 21. Xã Triệu Lộc
 22. Xã Tuy Lộc
 23. Xã Xuân Lộc

Các phường xã của huyện Hoằng Hóa

Huyện Hoằng Hóa có diện tích 224,56 km2 và dân số 233.043 người. Bao gồm 1 thị trấn và 36 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Bút Sơn
 2. Xã Hoằng Cát
 3. Xã Hoằng Châu
 4. Xã Hoằng Đạo
 5. Xã Hoằng Đạt
 6. Xã Hoằng Đông
 7. Xã Hoằng Đồng
 8. Xã Hoằng Đức
 9. Xã Hoằng Giang
 10. Xã Hoằng Hà
 11. Xã Hoằng Hải
 12. Xã Hoằng Hợp
 13. Xã Hoằng Kim
 14. Xã Hoằng Lộc
 15. Xã Hoằng Lưu
 16. Xã Hoằng Ngọc
 17. Xã Hoằng Phong
 18. Xã Hoằng Phú
 19. Xã Hoằng Phụ
 20. Xã Hoằng Phượng
 21. Xã Hoằng Quỳ
 22. Xã Hoằng Quý
 23. Xã Hoằng Sơn
 24. Xã Hoằng Tân
 25. Xã Hoằng Thái
 26. Xã Hoằng Thanh
 27. Xã Hoằng Thành
 28. Xã Hoằng Thắng
 29. Xã Hoằng Thịnh
 30. Xã Hoằng Tiến
 31. Xã Hoằng Trạch
 32. Xã Hoằng Trinh
 33. Xã Hoằng Trung
 34. Xã Hoằng Trường
 35. Xã Hoằng Xuân
 36. Xã Hoằng Xuyên
 37. Xã Hoằng Yến

Các phường xã của huyện Lang Chánh

Huyện Lang Chánh có diện tích 585,92 km2 và dân số 49.654 người. Bao gồm 1 thị trấn và 9 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Lang Chánh
 2. Xã Đồng Lương
 3. Xã Giao An
 4. Xã Giao Thiện
 5. Xã Lâm Phú
 6. Xã Tam Văn
 7. Xã Tân Phúc
 8. Xã Trí Nang
 9. Xã Yên Khương
 10. Xã Yên Thắng

Các phường xã của huyện Mường Lát

Huyện Mường Lát được thành lập năm 1996, có diện tích 808,65 km2 và dân số 39.948 người. Bao gồm 1 thị trấn và 7 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Mường Lát
 2. Xã Mường Chanh
 3. Xã Mường Lý
 4. Xã Nhi Sơn
 5. Xã Pù Nhi
 6. Xã Quang Chiểu
 7. Xã Tam Chung
 8. Xã Trung Lý

Các phường xã của huyện Nga Sơn

Huyện Nga Sơn được thành lập năm 1982, có diện tích 145,2 km2 và dân số 141.114 người. Bao gồm 1 thị trấn và 23 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Nga Sơn
 2. Xã Ba Đình
 3. Xã Nga An
 4. Xã Nga Bạch
 5. Xã Nga Điền
 6. Xã Nga Giáp
 7. Xã Nga Hải
 8. Xã Nga Liên
 9. Xã Nga Phú
 10. Xã Nga Phượng
 11. Xã Nga Tân
 12. Xã Nga Thạch
 13. Xã Nga Thái
 14. Xã Nga Thắng
 15. Xã Nga Thanh
 16. Xã Nga Thành
 17. Xã Nga Thiện
 18. Xã Nga Thủy
 19. Xã Nga Tiến
 20. Xã Nga Trung
 21. Xã Nga Trường
 22. Xã Nga Văn
 23. Xã Nga Vịnh
 24. Xã Nga Yên

Các phường xã của huyện Ngọc Lặc

Huyện Ngọc Lặc được thành lập năm 1900, có diện tích 497,2 km2 và dân số 136.611 người. Bao gồm 1 thị trấn và 20 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Ngọc Lặc
 2. Xã Cao Ngọc
 3. Xã Cao Thịnh
 4. Xã Đồng Thịnh
 5. Xã Kiên Thọ
 6. Xã Lam Sơn
 7. Xã Lộc Thịnh
 8. Xã Minh Sơn
 9. Xã Minh Tiến
 10. Xã Mỹ Tân
 11. Xã Ngọc Liên
 12. Xã Ngọc Sơn
 13. Xã Ngọc Trung
 14. Xã Nguyệt Ấn
 15. Xã Phúc Thịnh
 16. Xã Phùng Giáo
 17. Xã Phùng Minh
 18. Xã Quang Trung
 19. Xã Thạch Lập
 20. Xã Thúy Sơn
 21. Xã Vân Am

Các phường xã của huyện Như Thanh

Huyện Như Thanh được thành lập năm 1996, có diện tích 587,3 km2 và dân số 94.906 người. Bao gồm 1 thị trấn và 13 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Bến Sung
 2. Xã Cán Khê
 3. Xã Hải Long
 4. Xã Mậu Lâm
 5. Xã Phú Nhuận
 6. Xã Phượng Nghi
 7. Xã Thanh Kỳ
 8. Xã Thanh Tân
 9. Xã Xuân Du
 10. Xã Xuân Khang
 11. Xã Xuân Phúc
 12. Xã Xuân Thái
 13. Xã Yên Lạc
 14. Xã Yên Thọ

Các phường xã của huyện Như Xuân

Huyện Như Xuân có diện tích 543,7 km2 và dân số 66.240 người. Bao gồm 1 thị trấn và 15 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Yên Cát
 2. Xã Bãi Trành
 3. Xã Bình Lương
 4. Xã Cát Tân
 5. Xã Cát Vân
 6. Xã Hóa Quỳ
 7. Xã Tân Bình
 8. Xã Thanh Hòa
 9. Xã Thanh Lâm
 10. Xã Thanh Phong
 11. Xã Thanh Quân
 12. Xã Thanh Sơn
 13. Xã Thanh Xuân
 14. Xã Thượng Ninh
 15. Xã Xuân Bình
 16. Xã Xuân Hòa

Các phường xã của huyện Nông Cống

Huyện Nông Cống có diện tích 292,5 km2 và dân số 182.801 người. Bao gồm 1 thị trấn và 28 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Nông Cống
 2. Xã Công Chính
 3. Xã Công Liêm
 4. Xã Hoàng Giang
 5. Xã Hoàng Sơn
 6. Xã Minh Khôi
 7. Xã Minh Nghĩa
 8. Xã Tân Khang
 9. Xã Tân Phúc
 10. Xã Tân Thọ
 11. Xã Tế Lợi
 12. Xã Tế Nông
 13. Xã Tế Thắng
 14. Xã Thăng Bình
 15. Xã Thăng Long
 16. Xã Thăng Thọ
 17. Xã Trung Chính
 18. Xã Trung Thành
 19. Xã Trường Giang
 20. Xã Trường Sơn
 21. Xã Trường Minh
 22. Xã Trường Trung
 23. Xã Tượng Lĩnh
 24. Xã Tượng Sơn
 25. Xã Tượng Văn
 26. Xã Vạn Hòa
 27. Xã Vạn Thắng
 28. Xã Vạn Thiện
 29. Xã Yên Mỹ

Các phường xã của huyện Quan Hóa

Huyện Quan Hóa có diện tích 995,08 km2 và dân số 48.856 người. Bao gồm 1 thị trấn và 14 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Hồi Xuân
 2. Xã Hiền Chung
 3. Xã Hiền Kiệt
 4. Xã Nam Động
 5. Xã Nam Tiến
 6. Xã Nam Xuân
 7. Xã Phú Lệ
 8. Xã Phú Nghiêm
 9. Xã Phú Sơn
 10. Xã Phú Thanh
 11. Xã Phú Xuân
 12. Xã Thành Sơn
 13. Xã Thiên Phủ
 14. Xã Trung Sơn
 15. Xã Trung Thành

Các phường xã của huyện Quan Sơn

Huyện Quan Sơn có diện tích 943,45 km2 và dân số 40.526 người. Bao gồm 1 thị trấn và 11 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Sơn Lư
 2. Xã Mường Mìn
 3. Xã Na Mèo
 4. Xã Sơn Điện
 5. Xã Sơn Hà
 6. Xã Sơn Thủy
 7. Xã Tam Lư
 8. Xã Tam Thanh
 9. Xã Trung Hạ
 10. Xã Trung Thượng
 11. Xã Trung Tiến
 12. Xã Trung Xuân

Các phường xã của huyện Quảng Xương

Huyện Quảng Xương được thành lập vào năm 1469, có diện tích 171,26 km2 và dân số 199.943 người. Bao gồm 1 thị trấn và 25 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Tân Phong
 2. Xã Quảng Bình
 3. Xã Quảng Chính
 4. Xã Quảng Định
 5. Xã Quảng Đức
 6. Xã Quảng Giao
 7. Xã Quảng Hải
 8. Xã Quảng Hòa
 9. Xã Quảng Hợp
 10. Xã Quảng Khê
 11. Xã Quảng Lộc
 12. Xã Quảng Long
 13. Xã Quảng Lưu
 14. Xã Quảng Ngọc
 15. Xã Quảng Nham
 16. Xã Quảng Ninh
 17. Xã Quảng Nhân
 18. Xã Quảng Phúc
 19. Xã Quảng Thạch
 20. Xã Quảng Thái
 21. Xã Quảng Trạch
 22. Xã Quảng Trung
 23. Xã Quảng Trường
 24. Xã Quảng Văn
 25. Xã Quảng Yên
 26. Xã Tiên Trang

Các phường xã của huyện Thạch Thành

Huyện Thạch Thành được thành lập vào năm 1982, có diện tích 551,72 km2 và dân số 144.343 người. Bao gồm 2 thị trấn và 23 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Kim Tân
 2. Thị trấn Vân Du
 3. Xã Ngọc Trạo
 4. Xã Thạch Bình
 5. Xã Thạch Cẩm
 6. Xã Thạch Định
 7. Xã Thạch Đồng
 8. Xã Thạch Lâm
 9. Xã Thạch Long
 10. Xã Thạch Quảng
 11. Xã Thạch Sơn
 12. Xã Thạch Tượng
 13. Xã Thành An
 14. Xã Thành Công
 15. Xã Thành Hưng
 16. Xã Thành Long
 17. Xã Thành Minh
 18. Xã Thành Mỹ
 19. Xã Thành Tâm
 20. Xã Thành Tân
 21. Xã Thành Thọ
 22. Xã Thành Tiến
 23. Xã Thành Trực
 24. Xã Thành Vinh
 25. Xã Thành Yên

Các phường xã của huyện Thiệu Hóa

Huyện Thiệu Hóa được thành lập vào năm 1996, có diện tích 164,95 km2 và dân số 160.732 người. Bao gồm 1 thị trấn và 24 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Thiệu Hóa
 2. Xã Minh Tâm
 3. Xã Tân Châu
 4. Xã Thiệu Chính
 5. Xã Thiệu Công
 6. Xã Thiệu Duy
 7. Xã Thiệu Giang
 8. Xã Thiệu Giao
 9. Xã Thiệu Hòa
 10. Xã Thiệu Hợp
 11. Xã Thiệu Long
 12. Xã Thiệu Lý
 13. Xã Thiệu Ngọc
 14. Xã Thiệu Nguyên
 15. Xã Thiệu Phú
 16. Xã Thiệu Phúc
 17. Xã Thiệu Quang
 18. Xã Thiệu Thành
 19. Xã Thiệu Thịnh
 20. Xã Thiệu Tiến
 21. Xã Thiệu Toán
 22. Xã Thiệu Trung
 23. Xã Thiệu Vận
 24. Xã Thiệu Viên
 25. Xã Thiệu Vũ

Các phường xã của huyện Thọ Xuân

Huyện Thọ Xuân có diện tích 295,12 km2 và dân số 195.998 người. Bao gồm 3 thị trấn và 27 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Thọ Xuân
 2. Thị trấn Lam Sơn
 3. Thị trấn Sao Vàng
 4. Xã Bắc Lương
 5. Xã Nam Giang
 6. Xã Phú Xuân
 7. Xã Quảng Phú
 8. Xã Tây Hồ
 9. Xã Thọ Diên
 10. Xã Thọ Hải
 11. Xã Thọ Lâm
 12. Xã Thọ Lập
 13. Xã Thọ Lộc
 14. Xã Thọ Xương
 15. Xã Thuận Minh
 16. Xã Trường Xuân
 17. Xã Xuân Bái
 18. Xã Xuân Giang
 19. Xã Xuân Hòa
 20. Xã Xuân Hồng
 21. Xã Xuân Hưng
 22. Xã Xuân Lai
 23. Xã Xuân Lập
 24. Xã Xuân Minh
 25. Xã Xuân Phong
 26. Xã Xuân Phú
 27. Xã Xuân Sinh
 28. Xã Xuân Thiên
 29. Xã Xuân Tín
 30. Xã Xuân Trường

Các phường xã của huyện Thường Xuân

Huyện Thường Xuân có diện tích 1.105,05 km2 và dân số 89.131 người. Bao gồm 1 thị trấn và 15 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Thường Xuân
 2. Xã Bát Mọt
 3. Xã Luận Khê
 4. Xã Luận Thành
 5. Xã Lương Sơn
 6. Xã Ngọc Phụng
 7. Xã Tân Thành
 8. Xã Thọ Thanh
 9. Xã Vạn Xuân
 10. Xã Xuân Cao
 11. Xã Xuân Chinh
 12. Xã Xuân Dương
 13. Xã Xuân Lẹ
 14. Xã Xuân Lộc
 15. Xã Xuân Thắng
 16. Xã Yên Nhân

Các phường xã của huyện Triệu Sơn

Huyện Triệu Sơn được thành lập vào năm 1965, có diện tích 290,08 km2 và dân số 202.386 người. Bao gồm 2 thị trấn và 32 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Triệu Sơn
 2. Thị trấn Nưa
 3. Xã An Nông
 4. Xã Bình Sơn
 5. Xã Dân Lực
 6. Xã Dân Lý
 7. Xã Dân Quyền
 8. Xã Đồng Lợi
 9. Xã Đồng Thắng
 10. Xã Đồng Tiến
 11. Xã Hợp Lý
 12. Xã Hợp Thắng
 13. Xã Hợp Thành
 14. Xã Hợp Tiến
 15. Xã Khuyến Nông
 16. Xã Minh Sơn
 17. Xã Nông Trường
 18. Xã Thái Hòa
 19. Xã Thọ Bình
 20. Xã Thọ Cường
 21. Xã Thọ Dân
 22. Xã Thọ Ngọc
 23. Xã Thọ Phú
 24. Xã Thọ Sơn
 25. Xã Thọ Tân
 26. Xã Thọ Thế
 27. Xã Thọ Tiến
 28. Xã Thọ Vực
 29. Xã Tiến Nông
 30. Xã Triệu Thành
 31. Xã Vân Sơn
 32. Xã Xuân Lộc
 33. Xã Xuân Thịnh
 34. Xã Xuân Thọ

Các phường xã của huyện Vĩnh Lộc

Huyện Vĩnh Lộc có diện tích 150,81 km2 và dân số 86.362 người. Bao gồm 1 thị trấn và 12 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Vĩnh Lộc
 2. Xã Minh Tân
 3. Xã Ninh Khang
 4. Xã Vĩnh An
 5. Xã Vĩnh Hòa
 6. Xã Vĩnh Hùng
 7. Xã Vĩnh Hưng
 8. Xã Vĩnh Long
 9. Xã Vĩnh Phúc
 10. Xã Vĩnh Quang
 11. Xã Vĩnh Thịnh
 12. Xã Vĩnh Tiến
 13. Xã Vĩnh Yên

Các phường xã của huyện Yên Định

Huyện Yên Định có diện tích 228,73 km2 và dân số 165.830 người. Bao gồm 4 thị trấn và 22 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Quán Lào 
 2. Thị trấn Quý Lộc
 3. Thị trấn Thống Nhất
 4. Thị trấn Yên Lâm 
 5. Xã Định Bình
 6. Xã Định Công
 7. Xã Định Hải
 8. Xã Định Hòa
 9. Xã Định Hưng
 10. Xã Định Liên
 11. Xã Định Long
 12. Xã Định Tân
 13. Xã Định Tăng
 14. Xã Định Thành
 15. Xã Định Tiến
 16. Xã Yên Hùng
 17. Xã Yên Lạc
 18. Xã Yên Ninh
 19. Xã Yên Phong
 20. Xã Yên Phú
 21. Xã Yên Tâm
 22. Xã Yên Thái
 23. Xã Yên Thịnh
 24. Xã Yên Thọ
 25. Xã Yên Trung
 26. Xã Yên Trường

Lời kết

Danh sách các huyện, thành phố, phường xã và thị trấn của Thanh Hoá được Bankervn tổng hợp từ cổng thông tin của Tỉnh, wikipedia và các nguồn tư liệu địa lý uy tín. Mọi đóng góp về nội dung vui lòng gửi về email: info@bankervn.com

Picture of Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Bài viết liên quan: