Huế có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2024

Thừa Thiên Huế có bao nhiêu huyện

0
01 Thành phố, 02 Thị xã và 06 Huyện

Cố đô Huế là cửa ngõ phía Nam của vùng Bắc Trung Bộ, miền Trung Việt Nam. Tỉnh có tổng diện tích là 5.048,20 km², xếp thứ 29 toàn quốc. Dân số 1.128.620 người, xếp thứ 40 toàn quốc. Về mặt hành chính, Thừa Thiên Huế được chia thành 09 đơn vị cấp quận huyện, trong đó bao gồm 01 thành phố, 02 thị xã và 06 huyện.

Danh sách các huyện của tỉnh Thừa Thiên Huế

Tỉnh Thừa Thiên Huế được chia thành 9 đơn vị hành chính cấp quận huyện, bao gồm 1 thành phố, 2 thị xã và 6 huyện. Trong đó, Huyện A Lưới có diện tích lớn nhất và Thành phố Huế có dân số đông đúc nhất.

#Quận huyệnDân số (người)
1Thành phố Huế652.572
2Huyện Phú Vang137.962
3Huyện Phú Lộc129.846
4Thị xã Hương Thuỷ95.299
5Huyện Phong Điền87.781
6Huyện Quảng Điền77.178
7Thị xã Hương Trà72.677
8Huyện A Lưới49.418
9Huyện Nam Đông24.300

Bản đồ các huyện của tỉnh Thừa Thiên Huế

Bản đồ các huyện Thừa Thiên Huế mới nhất

Download danh sách các huyện của Thừa Thiên Huế

Để thuận tiện khi cần dùng làm tư liệu, Bankervn cung cấp file excel tổng hợp thông tin chi tiết các huyện, thành phố, phường, xã và thị trấn của tỉnh Thừa Thiên Huế. File upload trên google drive, để chỉnh sửa vui lòng tải về máy. Link tải file tại đây.

Danh sách các huyện của tỉnh Thừa Thiên Huế

Danh sách các phường, xã của tỉnh Thừa Thiên Huế

Dưới 9 đơn vị hành chính cấp quận huyện, Thừa Thiên Huế có tổng cộng 95 đơn vị hành chính cấp phường xã. Bao gồm: 39 phường, 7 thị trấn và 95 xã.

Các phường xã của thành phố Huế

Thành phố Huế được thành lập vào năm 1929, có diện tích 266,0 km2 và dân số 652.572 người. Bao gồm 29 phường và 7 xã, cụ thể là: 

 1. Phường An Cựu
 2. Phường An Đông
 3. Phường An Hòa
 4. Phường An Tây
 5. Phường Đông Ba
 6. Phường Gia Hội
 7. Phường Hương An
 8. Phường Hương Hồ
 9. Phường Hương Long
 10. Phường Hương Sơ
 11. Phường Hương Vinh
 12. Phường Kim Long
 13. Phường Phú Hậu
 14. Phường Phú Hội
 15. Phường Phú Nhuận
 16. Phường Phú Thượng
 17. Phường Phước Vĩnh
 18. Phường Phường Đúc
 19. Phường Tây Lộc
 20. Phường Thuận An
 21. Phường Thuận Hòa
 22. Phường Thuận Lộc
 23. Phường Thủy Biều
 24. Phường Thủy Vân
 25. Phường Thủy Xuân
 26. Phường Trường An
 27. Phường Vĩnh Ninh
 28. Phường Vỹ Dạ
 29. Phường Xuân Phú 
 30. Xã Hải Dương
 31. Xã Hương Phong
 32. Xã Hương Thọ
 33. Xã Phú Dương
 34. Xã Phú Mậu
 35. Xã Phú Thanh
 36. Xã Thủy Bằng

Các phường xã của thị xã Hương Thủy

Thị xã Hương Thủy được thành lập vào năm 2010, có diện tích 427,0 km2 và dân số 95.299 người. Bao gồm 5 phường và 5 xã, cụ thể là: 

 1. Phường Phú Bài
 2. Phường Thủy Châu
 3. Phường Thủy Dương
 4. Phường Thủy Lương
 5. Phường Thủy Phương 
 6. Xã Dương Hoà
 7. Xã Phú Sơn
 8. Xã Thủy Phù
 9. Xã Thủy Tân
 10. Xã Thủy Thanh

Các phường xã của thị xã Hương Trà

Thị xã Hương Trà được thành lập vào năm 2010, có diện tích 392,3 km2 và dân số 72.677 người. Bao gồm 5 phường và 4 xã, cụ thể là: 

 1. Phường Hương Chữ
 2. Phường Hương Văn
 3. Phường Hương Vân
 4. Phường Hương Xuân
 5. Phường Tứ Hạ 
 6. Xã Bình Thành
 7. Xã Bình Tiến
 8. Xã Hương Bình
 9. Xã Hương Toàn

Các phường xã của huyện A Lưới

Huyện A Lưới được thành lập vào năm 1975, có diện tích 1.225,2 km2 và dân số 49.418 người. Bao gồm 1 thị trấn và 17 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn A Lưới
 2. Xã A Ngo
 3. Xã A Roàng
 4. Xã Đông Sơn
 5. Xã Hồng Bắc
 6. Xã Hồng Hạ
 7. Xã Hồng Kim
 8. Xã Hồng Thái
 9. Xã Hồng Thượng
 10. Xã Hồng Thủy
 11. Xã Hồng Vân
 12. Xã Hương Nguyên
 13. Xã Hương Phong
 14. Xã Lâm Đớt
 15. Xã Phú Vinh
 16. Xã Quảng Nhâm
 17. Xã Sơn Thủy
 18. Xã Trung Sơn

Các phường xã của huyện Nam Đông

Huyện Nam Đông được thành lập vào năm 1990, có diện tích 647,8 km2 và dân số 24.300 người. Bao gồm 1 thị trấn và 9 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Khe Tre
 2. Xã Hương Hữu
 3. Xã Hương Lộc
 4. Xã Hương Phú
 5. Xã Hương Sơn
 6. Xã Hương Xuân
 7. Xã Thượng Lộ
 8. Xã Thượng Long
 9. Xã Thượng Nhật
 10. Xã Thượng Quảng

Các phường xã của huyện Phong Điền

Huyện Phong Điền được thành lập vào năm 1835, có diện tích 948,2 km2 và dân số 87.781 người. Bao gồm 1 thị trấn và 15 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Phong Điền
 2. Xã Điền Hải
 3. Xã Điền Hòa
 4. Xã Điền Hương
 5. Xã Điền Lộc
 6. Xã Điền Môn
 7. Xã Phong An
 8. Xã Phong Bình
 9. Xã Phong Chương
 10. Xã Phong Hải
 11. Xã Phong Hiền
 12. Xã Phong Hòa
 13. Xã Phong Mỹ
 14. Xã Phong Sơn
 15. Xã Phong Thu
 16. Xã Phong Xuân

Các phường xã của huyện Phú Lộc

Huyện Phú Lộc được thành lập vào năm 1920, có diện tích 720,4 km2 và dân số 129.846 người. Bao gồm 2 thị trấn và 15 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Phú Lộc
 2. Thị trấn Lăng Cô
 3. Xã Giang Hải
 4. Xã Lộc An
 5. Xã Lộc Bình
 6. Xã Lộc Bổn
 7. Xã Lộc Điền
 8. Xã Lộc Hòa
 9. Xã Lộc Sơn
 10. Xã Lộc Thủy
 11. Xã Lộc Tiến
 12. Xã Lộc Trì
 13. Xã Lộc Vĩnh
 14. Xã Vinh Hiền
 15. Xã Vinh Hưng
 16. Xã Vinh Mỹ
 17. Xã Xuân Lộc

Các phường xã của huyện Phú Vang

Huyện Phú Vang có diện tích 235,4 km2 và dân số 137.962 người. Bao gồm 1 thị trấn và 13 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Phú Đa
 2. Xã Phú An
 3. Xã Phú Diên
 4. Xã Phú Gia
 5. Xã Phú Hải
 6. Xã Phú Hồ
 7. Xã Phú Lương
 8. Xã Phú Mỹ
 9. Xã Phú Thuận
 10. Xã Phú Xuân
 11. Xã Vinh An
 12. Xã Vinh Hà
 13. Xã Vinh Thanh
 14. Xã Vinh Xuân

Các phường xã của huyện Quảng Điền

Huyện Quảng Điền được thành lập vào năm 1990, có diện tích 163,1 km2 và dân số 77.178 người. Bao gồm 1 thị trấn và 10 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Sịa
 2. Xã Quảng An
 3. Xã Quảng Công
 4. Xã Quảng Lợi
 5. Xã Quảng Ngạn
 6. Xã Quảng Phú
 7. Xã Quảng Phước
 8. Xã Quảng Thái
 9. Xã Quảng Thành
 10. Xã Quảng Thọ
 11. Xã Quảng Vinh

Lời kết

Danh sách các huyện, thành phố, phường xã và thị trấn của Thừa Thiên Huế được Bankervn tổng hợp từ cổng thông tin của Tỉnh, wikipedia và các nguồn tư liệu địa lý uy tín. Mọi đóng góp về nội dung vui lòng gửi về email: info@bankervn.com

Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Bài viết liên quan: