Tỉnh Ninh Thuận có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2023

Ninh Thuận có bao nhiêu huyện

01 Thành phố, 06 Huyện
0

Ninh Thuận là một tỉnh phía Nam của vùng duyên hải Nam Trung Bộ, Việt Nam. Với tổng diện tích là 3.355,30 km², xếp thứ 42 toàn quốc. Dân số 590.467 người, xếp thứ 59 toàn quốc. Về mặt hành chính, tỉnh được chia thành 07 đơn vị cấp quận huyện, trong đó bao gồm 01 thành phố và 06 huyện.

Danh sách các huyện của tỉnh Ninh Thuận

Tỉnh Ninh Thuận được chia thành 7 đơn vị hành chính cấp quận huyện, bao gồm 1 thành phố và 6 huyện. Trong đó, huyện Ninh Sơn có diện tích lớn nhất và Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm có dân số đông đúc nhất.

#Quận huyệnDân số (người)
1Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm167.394
2Huyện Ninh Phước132.399
3Huyện Ninh Hải93.715
4Huyện Ninh Sơn76.664
5Huyện Thuận Nam59.644
6Huyện Thuận Bắc42.039
7Huyện Bác Ái27.204

Bản đồ các huyện của tỉnh Ninh Thuận

Bản đồ các huyện Ninh Thuận mới nhất

Download danh sách các huyện của Ninh Thuận

Để thuận tiện khi cần dùng làm tư liệu, Bankervn cung cấp file excel tổng hợp thông tin chi tiết các huyện, thành phố, phường, xã và thị trấn của tỉnh Ninh Thuận. File upload trên google drive, để chỉnh sửa vui lòng tải về máy. Link tải file tại đây.

Danh sách các huyện của tỉnh Ninh Thuận

Danh sách các phường, xã của tỉnh Ninh Thuận

Dưới 7 đơn vị hành chính cấp quận huyện, Ninh Thuận có tổng cộng 65 đơn vị hành chính cấp phường xã. Bao gồm: 15 phường, 3 thị trấn và 47 xã.

Các phường xã của Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm

Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm được thành lập vào năm 2019, có diện tích 79,19 km2 và dân số 167.394 người. Bao gồm 15 phường và 1 xã, cụ thể là: 

 1. Phường Bảo An
 2. Phường Đài Sơn
 3. Phường Đạo Long
 4. Phường Đô Vinh
 5. Phường Đông Hải
 6. Phường Kinh Dinh
 7. Phường Mỹ Bình
 8. Phường Mỹ Đông
 9. Phường Mỹ Hải
 10. Phường Mỹ Hương
 11. Phường Phủ Hà
 12. Phường Phước Mỹ
 13. Phường Tấn Tài
 14. Phường Thanh Sơn
 15. Phường Văn Hải
 16. Xã Thành Hải

Các phường xã của Huyện Bác Ái

Huyện Bác Ái được thành lập vào năm 2000, có diện tích 1.027 km2 và dân số 27.204 người. Bao gồm 9 xã, cụ thể là: 

 1. Xã Phước Bình
 2. Xã Phước Chính
 3. Xã Phước Đại 
 4. Xã Phước Hòa
 5. Xã Phước Tân
 6. Xã Phước Tiến
 7. Xã Phước Thành
 8. Xã Phước Thắng
 9. Xã Phước Trung

Các phường xã của huyện Ninh Hải

Huyện Ninh Hải được thành lập vào năm 1992, có diện tích 253,58 km2 và dân số 93.715 người. Bao gồm 1 thị trấn và 8 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Khánh Hải
 2. Xã Hộ Hải
 3. Xã Nhơn Hải
 4. Xã Phương Hải
 5. Xã Tân Hải
 6. Xã Thanh Hải
 7. Xã Tri Hải
 8. Xã Vĩnh Hải
 9. Xã Xuân Hải

Các phường xã của huyện Ninh Phước

Huyện Ninh Phước được thành lập vào năm 1992, có diện tích 341,95 km2 và dân số 132.399 người. Bao gồm 1 thị trấn và 8 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Phước Dân
 2. Xã An Hải
 3. Xã Phước Hải
 4. Xã Phước Hậu
 5. Xã Phước Hữu
 6. Xã Phước Sơn
 7. Xã Phước Thái
 8. Xã Phước Thuận
 9. Xã Phước Vinh

Các phường xã của huyện Ninh Sơn

Huyện Ninh Sơn được thành lập vào năm 1992, có diện tích 771,81 km2 và dân số 76.664 người. Bao gồm 1 thị trấn và 7 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Tân Sơn
 2. Xã Hòa Sơn
 3. Xã Lâm Sơn
 4. Xã Lương Sơn
 5. Xã Ma Nới
 6. Xã Mỹ Sơn
 7. Xã Nhơn Sơn
 8. Xã Quảng Sơn

Các phường xã của huyện Thuận Bắc

Huyện Thuận Bắc được thành lập vào năm 2005, có diện tích 318,26 km2 và dân số 42.039 người. Bao gồm 6 xã, cụ thể là: 

 1. Xã Bắc Phong
 2. Xã Bắc Sơn
 3. Xã Công Hải
 4. Xã Lợi Hải
 5. Xã Phước Chiến 
 6. Xã Phước Kháng

Các phường xã của huyện Thuận Nam

Huyện Thuận Nam được thành lập vào năm 2009, có diện tích 563,33 km2 và dân số 59.644 người. Bao gồm 8 xã, cụ thể là: 

 1. Xã Cà Ná
 2. Xã Nhị Hà
 3. Xã Phước Diêm
 4. Xã Phước Dinh
 5. Xã Phước Hà
 6. Xã Phước Minh
 7. Xã Phước Nam 
 8. Xã Phước Ninh

Lời kết

Danh sách các huyện, thành phố, phường xã và thị trấn của Ninh Thuận được Bankervn tổng hợp từ cổng thông tin của tỉnh, wikipedia và các nguồn tư liệu địa lý uy tín. Mọi đóng góp về nội dung vui lòng gửi về email: info@bankervn.com

Picture of Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Bài viết liên quan: