Tỉnh Bến Tre có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2023

Bến Tre có bao nhiêu huyện

1 thành phố, 8 huyện
0

Bến Tre là một tỉnh nằm ở miền Nam Việt Nam, thuộc vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long. Với tổng diện tích là 2.394,60 km², xếp thứ 47 toàn quốc. Dân số là 1.288.463 người, xếp thứ 26 toàn quốc. Tỉnh được chia thành 9 đơn vị hành chính cấp quận huyện, trong đó bao gồm 1 thành phố và 08 huyện.

Danh sách các huyện thuộc tỉnh Bến Tre

Tỉnh Bến Tre được chia thành 9 đơn vị hành chính cấp quận huyện, bao gồm 01 thành phố và 08 huyện. Trong đó, huyện Bình Đại có diện tích lớn nhất và huyện Ba Tri có dân số đông nhất.

#Quận HuyệnDân số (người)
1Huyện Ba Tri184.805
2Huyện Châu Thành175.979
3Huyện Giồng Trôm170.051
4Huyện Mỏ Cày Nam143.628
5Huyện Bình Đại137.392
6Huyện Thạnh Phú127.904
7Thành phố Bến Tre124.560
8Huyện Mỏ Cày Bắc113.286
9Huyện Chợ Lách111.493

Bản đồ các huyện của tỉnh Bến Tre

Bản đồ các huyện Bến Tre mới nhất

Download danh sách các huyện của Bến Tre

Để thuận tiện khi cần dùng làm tư liệu, Bankervn cung cấp file excel tổng hợp thông tin chi tiết các huyện, thành phố, phường, xã và thị trấn của tỉnh Bến Tre. File upload trên google drive, để chỉnh sửa vui lòng tải về máy. Link tải file tại đây.

Danh sách các huyện của tỉnh Bến Tre

Danh sách các phường, xã của tỉnh Bến Tre

Dưới 9 đơn vị hành chính cấp quận huyện, Bến Tre có tổng cộng 157 đơn vị hành chính cấp phường xã. Bao gồm: 8 phường, 10 thị trấn và 139 xã.

Các phường xã của thành phố Bến Tre

Thành phố Bến Tre được thành lập vào năm 2009, có diện tích 70,6 km2 và dân số là 124.560 người. Bao gồm 8 phường và 6 xã, cụ thể là: 

 1. Phường 4
 2. Phường 5
 3. Phường 6
 4. Phường 7
 5. Phường 8
 6. Phường An Hội
 7. Phường Phú Khương
 8. Phường Phú Tân
 9. Xã Bình Phú
 10. Xã Mỹ Thạnh An
 11. Xã Nhơn Thạnh
 12. Xã Phú Hưng
 13. Xã Phú Nhuận
 14. Xã Sơn Đông

Các phường xã của huyện Ba Tri

Huyện Ba Tri được thành lập vào năm 1912, có diện tích 367,4 km2 với số dân là 184.805 người. Bao gồm 2 thị trấn và 21 xã, cụ thể như sau:

 1. Thị trấn Ba Tri
 2. Thị trấn Tiệm Tôm
 3. An Bình Tây
 4. An Đức
 5. An Hiệp
 6. An Hòa Tây
 7. An Ngãi Tây
 8. An Ngãi Trung
 9. An Phú Trung
 10. Bảo Thạnh
 11. Bảo Thuận
 12. Mỹ Chánh
 13. Mỹ Hòa
 14. Mỹ Nhơn
 15. Mỹ Thạnh
 16. Phú Lễ
 17. Phước Ngãi
 18. Tân Hưng
 19. Tân Mỹ
 20. Tân Thủy
 21. Tân Xuân
 22. Vĩnh An
 23. Vĩnh Hòa

Các phường xã của huyện Bình Đại

Huyện Bình Đại thành lập vào năm 1975, có diện tích là 427,6 km2 và dân số khoảng 137.392 người. Bao gồm 1 thị trấn và 19 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Bình Đại
 2. Xã Bình Thắng
 3. Xã Bình Thới
 4. Xã Châu Hưng
 5. Xã Đại Hòa Lộc
 6. Xã Định Trung
 7. Xã Lộc Thuận
 8. Xã Long Định
 9. Xã Long Hòa
 10.  Xã Phú Long
 11.  Xã Phú Thuận
 12.  Xã Phú Vang
 13.  Xã Tam Hiệp
 14.  Xã Thạnh Phước
 15.  Xã Thạnh Trị
 16.  Xã Thới Lai
 17.  Xã Thới Thuận
 18.  Xã Thừa Đức
 19.  Xã Vang Quới Đông
 20.  Xã Vang Quới Tây

Các phường xã của huyện Châu Thành

Huyện Châu Thành được thành lập vào năm 1929, có diện tích 224,9 km2 và dân số 175.979  người. Bao gồm 2 thị trấn và 19 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Châu Thành
 2. Thị trấn Tiên Thuỷ
 3. Xã An Hiệp
 4. Xã An Hóa
 5. Xã An Khánh
 6. Xã An Phước
 7. Xã Giao Long
 8. Xã Hữu Định
 9. Xã Phú An Hòa
 10. Xã Phú Đức
 11. Xã Phú Túc
 12. Xã Phước Thạnh
 13. Xã Quới Sơn
 14. Xã Quới Thành
 15. Xã Sơn Hòa
 16. Xã Tam Phước
 17. Xã Tân Phú
 18. Xã Tân Thạch
 19. Xã Thành Triệu
 20. Xã Tiên Long
 21. Xã Tường Đa

Các phường xã của huyện Chợ Lách

Huyện Chợ Lách được thành lập vào năm 1945, có diện tích 169,1 km2 và dân số 111.493  người. Bao gồm 1 thị trấn và 10 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Chợ Lách
 2. Xã Hòa Nghĩa
 3. Xã Hưng Khánh Trung B
 4. Xã Long Thới
 5. Xã Phú Phụng
 6. Xã Phú Sơn
 7. Xã Sơn Định
 8. Xã Tân Thiềng
 9. Xã Vĩnh Bình
 10. Xã Vĩnh Hòa
 11. Xã Vĩnh Thành

Các phường xã của huyện Giồng Trôm

Huyện Giồng Trôm được thành lập vào năm 1956, có diện tích 312,6 km2 và dân số 170.051 người. Bao gồm 1 thị trấn và 20 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Giồng Trôm
 2. Xã Bình Hòa
 3. Xã Bình Thành
 4. Xã Châu Bình
 5. Xã Châu Hòa
 6. Xã Hưng Lễ
 7. Xã Hưng Nhượng
 8. Xã Hưng Phong
 9. Xã Long Mỹ
 10. Xã Lương Hòa
 11. Xã Lương Phú
 12. Xã Lương Quới
 13. Xã Mỹ Thạnh
 14. Xã Phong Nẫm
 15. Xã Phước Long
 16. Xã Sơn Phú
 17. Xã Tân Hào
 18. Xã Tân Lợi Thạnh
 19. Xã Tân Thạnh
 20. Xã Thạnh Phú Đông
 21. Xã Thuận Điền

Các phường xã của huyện Mỏ Cày Bắc

Huyện Mỏ Cày Bắc được thành lập vào năm 2009, có diện tích 165,2 km2 và dân số 113.286 người. Bao gồm 1 thị trấn và 12 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Phước Mỹ Trung
 2. Hòa Lộc
 3. Hưng Khánh Trung A
 4. Khánh Thạnh Tân
 5. Nhuận Phú Tân
 6. Phú Mỹ
 7. Tân Bình
 8. Tân Phú Tây
 9. Tân Thành Bình
 10. Tân Thanh Tây
 11. Thành An
 12. Thạnh Ngãi
 13. Thanh Tân

Các phường xã của huyện Mỏ Cày Nam

Huyện Mỏ Cày Nam được thành lập vào năm 2009, có diện tích 231 km2 và dân số 143.628 người. Bao gồm 1 thị trấn và 15 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Mỏ Cày
 2. Xã An Định
 3. Xã An Thạnh
 4. Xã An Thới
 5. Xã Bình Khánh
 6. Xã Cẩm Sơn
 7. Xã Đa Phước Hội
 8. Xã Định Thủy
 9. Xã Hương Mỹ
 10. Xã Minh Đức
 11. Xã Ngãi Đăng
 12. Xã Phước Hiệp
 13. Xã Tân Hội
 14. Xã Tân Trung
 15. Xã Thành Thới A
 16. Xã Thành Thới B

Các phường xã của huyện Thạnh Phú

Huyện Thạnh Phú được thành lập vào năm 1867, có diện tích 426,5 km2 và dân số 127.904 người. Bao gồm 1 thị trấn và 17 xã, cụ thể là:

 1. Thị trấn Thạnh Phú
 2. Xã An Điền
 3. Xã An Nhơn
 4. Xã An Quy
 5. Xã An Thạnh
 6. Xã An Thuận
 7. Xã Bình Thạnh
 8. Xã Đại Điền
 9. Xã Giao Thạnh
 10. Xã Hòa Lợi
 11. Xã Mỹ An
 12. Xã Mỹ Hưng
 13. Xã Phú Khánh
 14. Xã Quới Điền
 15. Xã Tân Phong
 16. Xã Thạnh Hải
 17. Xã Thạnh Phong
 18. Xã Thới Thạnh

Lời kết

Danh sách các huyện, thành phố, phường xã và thị trấn của Bến Tre được Bankervn tổng hợp từ cổng thông tin của tỉnh, wikipedia và các tư liệu địa lý uy tín. Mọi đóng góp về nội dung vui lòng gửi về email: info@bankervn.com

Picture of Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Bài viết liên quan: