Tỉnh Cà Mau có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2023

Cà Mau có bao nhiêu huyện

01 Thành phố và 08 Huyện
0

Cà Mau là điểm cực nam trên đất liền của Việt Nam và là cửa ngõ quan trọng của vùng Tây Nam Bộ. Với tổng diện tích là 5.294,80 km² và xếp thứ 26 toàn quốc. Dân số là 1.194.476 người, xếp thứ 35 toàn quốc. Tỉnh được chia thành 7 đơn vị hành chính cấp quận huyện, trong đó bao gồm 1 thành phố và 8 huyện.

Danh sách các huyện của tỉnh Cà Mau

Tỉnh Cà Mau được chia thành 9 đơn vị hành chính cấp quận huyện, bao gồm 1 thành phố và 8 huyện. Trong đó, huyện Đầm Dơi có diện tích lớn nhất và Thành phố Cà Mau là huyện có số dân đông nhất toàn tỉnh.

#Quận huyệnDân số (người)
1Thành phố Cà Mau226.305
2Huyện Trần Văn Thời196.608
3Huyện Đầm Dơi175.501
4Huyện Cái Nước136.160
5Huyện Thới Bình135.801
6Huyện U Minh100.816
7Huyện Phú Tân97.651
8Huyện Ngọc Hiển66.812
9Huyện Năm Căn56.746

Bản đồ các huyện của tỉnh Cà Mau

Bản đồ các huyện Cà Mau mới nhất

Download danh sách các huyện của Tỉnh Cà Mau

Để thuận tiện khi cần dùng làm tư liệu, Bankervn cung cấp file excel tổng hợp thông tin chi tiết các huyện, thành phố, phường, xã và thị trấn của tỉnh Cà Mau. File upload trên google drive, để chỉnh sửa vui lòng tải về máy. Link tải file tại đây.

Danh sách các huyện của tỉnh Cà Mau

Danh sách các phường, xã của tỉnh Cà Mau

Dưới 9 đơn vị hành chính cấp quận huyện, Cà Mau có tổng cộng 101 đơn vị hành chính cấp xã được chia thành 9 thị trấn, 10 phường và 82 xã. 

Các phường xã của thành phố Cà Mau

Thành phố Cà Mau được thành lập vào năm 1999 có diện tích 249,63 km2 và dân số 226.305 người. Bao gồm 10 phường và 7 xã, cụ thể là: 

 1. Phường 1
 2. Phường 2 
 3. Phường 4
 4. Phường 5
 5. Phường 6
 6. Phường 7
 7. Phường 8
 8. Phường 9
 9. Phường Tân Thành
 10. Phường Tân Xuyên
 11. Xã An Xuyên
 12. Xã Định Bình
 13. Xã Hòa Tân
 14. Xã Hòa Thành
 15. Xã Lý Văn Lâm
 16. Xã Tắc Vân
 17. Xã Tân Thành

Các phường xã của huyện Cái Nước

Huyện Cái Nước được thành lập vào năm 1957 có diện tích 417,08 km2 và dân số 136.160 người. Bao gồm 1 thị trấn và 10 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Cái Nước
 2. Xã Đông Hưng
 3. Xã Đông Thới
 4. Xã Hòa Mỹ
 5. Xã Hưng Mỹ
 6. Xã Lương Thế Trân
 7. Xã Phú Hưng
 8. Xã Tân Hưng
 9. Xã Tân Hưng Đông
 10. Xã Thạnh Phú
 11. Xã Trần Thới

Các phường xã của huyện Đầm Dơi

Huyện Đầm Dơi được thành lập vào năm 1956 có diện tích 816,06 km2 và dân số 175.501 người. Bao gồm 1 thị trấn và 15 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Đầm Dơi
 2. Xã Ngọc Chánh
 3. Xã Nguyễn Huân
 4. Xã Quách Phẩm
 5. Xã Quách Phẩm Bắc
 6. Xã Tạ An Khương
 7. Xã Tạ An Khương Đông
 8. Xã Tạ An Khương Nam
 9. Xã Tân Dân
 10. Xã Tân Duyệt
 11. Xã Tân Đức
 12. Xã Tân Thuận
 13. Xã Tân Tiến
 14. Xã Tân Trung
 15. Xã Thanh Tùng
 16. Xã Trần Phán

Các phường xã của huyện Năm Căn

Huyện Năm Căn được thành lập vào năm 2003 có diện tích 490,85 km2 và dân số 56.746 người. Bao gồm 1 thị trấn và 7 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Năm Căn
 2. Xã Đất Mới
 3. Xã Hàm Rồng
 4. Xã Hàng Vịnh
 5. Xã Hiệp Tùng
 6. Xã Lâm Hải
 7. Xã Tam Giang
 8. Xã Tam Giang Đông

Các phường xã của huyện Ngọc Hiển

Huyện Ngọc Hiển được thành lập vào năm 1984 có diện tích 734,63 km2 và dân số 66.812 người. Bao gồm 1 thị trấn và 6 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Rạch Gốc
 2. Xã Đất Mũi
 3. Xã Tam Giang Tây
 4. Xã Tân Ân
 5. Xã Tân Ân Tây
 6. Xã Viên An
 7. Xã Viên An Đông

Các phường xã của huyện Phú Tân

Huyện Phú Tân được thành lập vào năm 2003 có diện tích 450,6 km2 và dân số 97.651 người. Bao gồm 1 thị trấn và 8 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Cái Đôi Vàm
 2. Xã Nguyễn Việt Khái
 3. Xã Phú Mỹ
 4. Xã Phú Tân
 5. Xã Phú Thuận
 6. Xã Rạch Chèo
 7. Xã Tân Hải
 8. Xã Tân Hưng Tây
 9. Xã Việt Thắng

Các phường xã của huyện Thới Bình

Huyện Thới Bình được thành lập vào năm 1956 có diện tích 636,3 km2 và dân số 135.801 người. Bao gồm 1 thị trấn và 11 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Thới Bình 
 2. Xã Biển Bạch
 3. Xã Biển Bạch Đông
 4. Xã Hồ Thị Kỷ
 5. Xã Tân Bằng
 6. Xã Tân Lộc
 7. Xã Tân Lộc Bắc
 8. Xã Tân Lộc Đông
 9. Xã Tân Phú
 10. Xã Thới Bình
 11. Xã Trí Lực
 12. Xã Trí Phải

Các phường xã của huyện Trần Văn Thời

Huyện Trần Văn Thời được thành lập vào năm 1951 có diện tích 703,47 km2 và dân số 196.608 người. Bao gồm 2 thị trấn và 11 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Trần Văn Thời
 2. Thị trấn Sông Đốc
 3. Xã Khánh Bình
 4. Xã Khánh Bình Đông
 5. Xã Khánh Bình Tây
 6. Xã Khánh Bình Tây Bắc
 7. Xã Khánh Hải
 8. Xã Khánh Hưng
 9. Xã Khánh Lộc
 10. Xã Lợi An
 11. Xã Phong Điền
 12. Xã Phong Lạc
 13. Xã Trần Hợi

Các phường xã của huyện U Minh

Huyện U Minh được thành lập vào năm 1979 có diện tích 775,89 km2 và dân số 100.816 người. Bao gồm 1 thị trấn và 7 xã, cụ thể là:

 1. Thị trấn U Minh
 2. Xã Khánh An
 3. Xã Khánh Hòa
 4. Xã Khánh Hội
 5. Xã Khánh Lâm
 6. Xã Khánh Thuận
 7. Xã Khánh Tiến
 8. Xã Nguyễn Phích

Lời kết

Danh sách các huyện, thành phố, phường xã và thị trấn của Cà Mau được Bankervn tổng hợp từ cổng thông tin của tỉnh, wikipedia và các tư liệu địa lý uy tín. Mọi đóng góp về nội dung vui lòng gửi về email: info@bankervn.com

Picture of Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Bài viết liên quan: