Tỉnh Kiên Giang có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2024

Kiên Giang có bao nhiêu huyện

03 Thành phố và 12 Huyện
0

Kiên Giang là tỉnh có diện tích lớn nhất vùng Tây Nam Bộ. Với tổng diện tích là 6.348,80 km², xếp thứ 20 toàn quốc. Dân số 1.723.067 người, xếp thứ 15 toàn quốc. Tỉnh được chia thành 15 đơn vị hành chính cấp quận huyện, trong đó bao gồm 03 thành phố và 12 huyện.

Danh sách các huyện của tỉnh Kiên Giang

Tỉnh Kiên Giang được chia thành 15 đơn vị hành chính cấp quận huyện, bao gồm 3 thành phố và 12 huyện. Trong đó, Thành phố Rạch Giá đông dân nhất và huyện Hòn Đất có diện tích lớn nhất. Thành phố Phú Quốc được thành lập từ ngày 01/01/2021 theo Nghị quyết số 1109/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

#Quận huyệnDân số (người)
1Thành phố Rạch Giá228.416
2Huyện Giồng Riềng225.369
3Huyện Châu Thành161.230
4Huyện Hòn Đất156.770
5Thành phố Phú Quốc144.460
6Huyện Gò Quao133.776
7Huyện Tân Hiệp125.858
8Huyện An Minh116.217
9Huyện An Biên115.584
10Huyện Vĩnh Thuận82.626
11Huyện Kiên Lương79.351
12Huyện U Minh Thượng63.616
13Thành phố Hà Tiên48.644
14Huyện Giang Thành29.308
15Huyện Kiên Hải17.644

Bản đồ các huyện của tỉnh Kiên Giang

Bản đồ các huyện tỉnh Kiên Giang mới nhất

Download danh sách các huyện của Tỉnh Kiên Giang

Để thuận tiện khi cần dùng làm tư liệu, Bankervn cung cấp file excel tổng hợp thông tin chi tiết các huyện, thành phố, phường, xã và thị trấn của tỉnh Kiên Giang. File upload trên google drive, để chỉnh sửa vui lòng tải về máy. Link tải file tại đây.

Danh sách các Huyện của tỉnh Kiên Giang

Danh sách các phường, xã của tỉnh Kiên Giang

Dưới 15 đơn vị hành chính cấp quận huyện, Kiên Giang có tổng cộng 144 đơn vị hành chính cấp phường xã. Bao gồm: 18 phường, 10 thị trấn và 116 xã.

Các phường xã của Thành phố Hà Tiên

Thành phố Hà Tiên được thành lập vào năm 2012, có diện tích 107,92 km2 và dân số 48.644 người. Bao gồm 5 phường và  2 xã, cụ thể là: 

 1. Phường Bình San
 2. Phường Đông Hồ
 3. Phường Mỹ Đức
 4. Phường Pháo Đài
 5. Phường Tô Châu 
 6. Xã Thuận Yên
 7. Xã Tiên Hải

Các phường xã của Thành phố Phú Quốc

Thành phố Phú Quốc được thành lập vào năm 1947, có diện tích 589,27 km2 và dân số 144.460 người. Bao gồm 2 phường, 7 xã, cụ thể là: 

 1. Phường An Thới
 2. Phường Dương Đông
 3. Xã Bãi Thơm
 4. Xã Cửa Cạn
 5. Xã Cửa Dương
 6. Xã Dương Tơ
 7. Xã Gành Dầu
 8. Xã Hàm Ninh
 9. Xã Thổ Châu

Các phường xã của thành phố Rạch Giá

Thành phố Rạch Giá được thành lập vào năm 2005, có diện tích 105,86 km2 và dân số 228.416 người. Bao gồm 11 phường, 1 xã, cụ thể là: 

 1. Phường An Bình
 2. Phường An Hòa
 3. Phường Rạch Sỏi
 4. Phường Vĩnh Bảo
 5. Phường Vĩnh Hiệp
 6. Phường Vĩnh Lạc
 7. Phường Vĩnh Lợi
 8. Phường Vĩnh Quang
 9. Phường Vĩnh Thanh
 10. Phường Vĩnh Thanh Vân
 11. Phường Vĩnh Thông
 12. Xã Phi Thông

Các phường xã của huyện An Biên

Huyện An Biên được thành lập vào năm 1986, có diện tích 400,29 km2 và dân số 115.584 người. Bao gồm 1 thị trấn và 8 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Thứ Ba
 2. Xã Đông Thái
 3. Xã Đông Yên
 4. Xã Hưng Yên
 5. Xã Nam Thái
 6. Xã Nam Thái A
 7. Xã Nam Yên
 8. Xã Tây Yên
 9. Xã Tây Yên A

Các phường xã của huyện An Minh

Huyện An Minh được thành lập vào năm 1986, có diện tích 590,48 km2 và dân số 116.217 người. Bao gồm 1 thị trấn và 10 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Thứ Mười Một
 2. Xã Đông Hòa
 3. Xã Đông Hưng
 4. Xã Đông Hưng A
 5. Xã Đông Hưng B
 6. Xã Đông Thạnh
 7. Xã Tân Thạnh
 8. Xã Thuận Hòa
 9. Xã Vân Khánh
 10. Xã Vân Khánh Đông
 11. Xã Vân Khánh Tây

Các phường xã của huyện Châu Thành

Huyện Châu Thành được thành lập vào năm 1920, có diện tích 285,60 km2 và dân số 161.230 người. Bao gồm 1 thị trấn, 9 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Minh Lương
 2. Xã Bình An
 3. Xã Giục Tượng
 4. Xã Minh Hòa
 5. Xã Mong Thọ
 6. Xã Mong Thọ A
 7. Xã Mong Thọ B
 8. Xã Thạnh Lộc
 9. Xã Vĩnh Hòa Hiệp
 10. Xã Vĩnh Hòa Phú

Các phường xã của huyện Giang Thành

Huyện Giang Thành được thành lập vào năm 2009, có diện tích 412,84 km2 và dân số 29.308 người. Bao gồm 5 xã, cụ thể là: 

 1. Xã Phú Lợi
 2. Xã Phú Mỹ
 3. Xã Tân Khánh Hòa
 4. Xã Vĩnh Điều
 5. Xã Vĩnh Phú

Các phường xã của Huyện Giồng Riềng

Huyện Giồng Riềng được thành lập vào năm 1920, có diện tích 639,35 km2 và dân số 225.369 người. Bao gồm 1 thị trấn, 18 xã cụ thể là: 

 1. Thị trấn Giồng Riềng
 2. Xã Bàn Tân Định
 3. Xã Bàn Thạch
 4. Xã Hòa An
 5. Xã Hòa Hưng
 6. Xã Hòa Lợi
 7. Xã Hòa Thuận
 8. Xã Long Thạnh
 9. Xã Ngọc Chúc
 10. Xã Ngọc Hòa
 11. Xã Ngọc Thành
 12. Xã Ngọc Thuận
 13. Xã Thạnh Bình
 14. Xã Thạnh Hòa
 15. Xã Thạnh Hưng
 16. Xã Thạnh Lộc
 17. Xã Thạnh Phước
 18. Xã Vĩnh Phú
 19. Xã Vĩnh Thạnh

Các phường xã của huyện Gò Quao

Huyện Gò Quao được thành lập vào năm 1920, có diện tích 439,51 km2 và dân số 133.776 người. Bao gồm 1 thị trấn, 10 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Gò Quao
 2. Xã Định An
 3. Xã Định Hòa
 4. Xã Thới Quản
 5. Xã Thủy Liễu
 6. Xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc
 7. Xã Vĩnh Hòa Hưng Nam
 8. Xã Vĩnh Phước A
 9. Xã Vĩnh Phước B
 10. Xã Vĩnh Thắng
 11. Xã Vĩnh Tuy

Các phường xã của huyện Hòn Đất

Huyện Hòn Đất được thành lập vào năm 1978, có diện tích 1.039,57 km2 và dân số 156.770 người. Bao gồm 2 thị trấn, 12 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Hòn Đất
 2. Thị trấn Sóc Sơn
 3. Xã Bình Giang
 4. Xã Bình Sơn
 5. Xã Lình Huỳnh
 6. Xã Mỹ Hiệp Sơn
 7. Xã Mỹ Lâm
 8. Xã Mỹ Phước
 9. Xã Mỹ Thái
 10. Xã Mỹ Thuận
 11. Xã Nam Thái Sơn
 12. Xã Sơn Bình
 13. Xã Sơn Kiên
 14. Xã Thổ Sơn

Các phường xã của huyện Kiên Hải

Huyện Kiên Hải được thành lập vào năm 1983, có diện tích 24,81 km2 và dân số 17.644 người. Bao gồm 4 xã, cụ thể là: 

 1. Xã An Sơn
 2. Xã Hòn Tre
 3. Xã Lại Sơn
 4. Xã Nam Du

Các phường xã của huyện Kiên Lương

Huyện Kiên Lương được thành lập vào năm 1999, có diện tích 473,53 km2 và dân số 79.351 người. Bao gồm 1 thị trấn và 7 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Kiên Lương
 2. Xã Bình An
 3. Xã Bình Trị
 4. Xã Dương Hòa
 5. Xã Hòa Điền
 6. Xã Hòn Nghệ
 7. Xã Kiên Bình
 8. Xã Sơn Hải

Các phường xã của huyện Tân Hiệp

Huyện Tân Hiệp được thành lập vào năm 1950, có diện tích 422,88 km2 và dân số 125.858 người. Bao gồm 1 thị trấn và 10 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Tân Hiệp
 2. Xã Tân An
 3. Xã Tân Hiệp A
 4. Xã Tân Hiệp B
 5. Xã Tân Hòa
 6. Xã Tân Hội
 7. Xã Tân Thành
 8. Xã Thạnh Đông
 9. Xã Thạnh Đông A
 10. Xã Thạnh Đông B
 11. Xã Thạnh Trị

Các phường xã của huyện U Minh Thượng

Huyện U Minh Thượng được thành lập vào năm 1999, có diện tích 432,70 km2 và dân số 63.616 người. Bao gồm 6 xã, cụ thể là: 

 1. Xã An Minh Bắc
 2. Xã Hòa Chánh
 3. Xã Minh Thuận
 4. Xã Thạnh Yên
 5. Xã Thạnh Yên A
 6. Xã Vĩnh Hòa

Các phường xã của huyện Vĩnh Thuận

Huyện Vĩnh Thuận được thành lập vào năm 1964, có diện tích 394,44 km2 và dân số 82.626 người. Bao gồm 1 thị trấn và 7 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Vĩnh Thuận
 2. Xã Bình Minh
 3. Xã Phong Đông
 4. Xã Tân Thuận
 5. Xã Vĩnh Bình Bắc
 6. Xã Vĩnh Bình Nam
 7. Xã Vĩnh Phong
 8. Xã Vĩnh Thuận

Lời kết

Danh sách các huyện, thành phố, phường xã và thị trấn của Kiên Giang được Bankervn tổng hợp từ cổng thông tin của Tỉnh, wikipedia và các tư liệu địa lý uy tín. Mọi đóng góp về nội dung vui lòng gửi về email: info@bankervn.com

Picture of Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Bài viết liên quan: