Bản mẫu dịch giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sang tiếng Anh

Giấy tờ sở hữu nhà đất là một giấy tờ rất quan trọng trong hồ sơ xin visa các nước phát triển. Có 2 loại giấy tờ nhà đất: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay còn gọi là sổ đỏ; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hay còn gọi là sổ hồng. Bankervn xin chia sẻ cả 2 mẫu dịch thuật ngay dưới đây

Mẫu dịch sổ đỏ sang tiếng Anh

Mẫu dịch giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Download mẫu: tải về

mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tiếng anh tờ 1

mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tiếng anh tờ 2

mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tiếng anh tờ 3

Mẫu dịch sổ hồng sang tiếng anh

Mẫu dịch giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Download mẫu: tải về

mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tiếng anh tờ 1

mẫu giấy chứng nhận quyền sở hữu đất và tài sản trên đất tiếng anh tờ 2

Bản mẫu dịch giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sang tiếng Anh
4.2 (84%) 5 vote[s]