Bản mẫu dịch giấy xác nhận tình trang hôn nhân sang tiếng Anh

Khi làm thủ tục với cơ quan nước ngoài, một số trường hợp yêu cầu giấy tờ xác nhận tình trạng hôn nhân dịch sang tiếng Anh. Giấy tờ xác nhận tình trạng hôn nhân có 3 loại

Bài này, Bankervn xin chia sẻ bản mẫu dịch giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hay còn gọi là giấy xác nhận độc thân sang tiếng Anh

Mẫu dịch giấy xác nhận độc thân sang tiếng Anh

Dowload mẫu: Tải về

bản mẫu dịch giấy xác nhận độc thân sang tiếng anh

Trường hợp chỉ cần dịch thuật sang tiếng Anh, bạn download mẫu biểu về và điền thông tin của mình vào là xong. Nhưng thông thường, giấy tờ nhân thân cần dịch dịch thuật công chứng. Tham khảo bảng phí dịch thuật công chứng của Bankervn tại đây.

*****

DỊCH VỤ LÀM VISA UY TÍN [BANKERVN]

  • H: 0903752405
  • E: dichvu@bankervn.com
  • W: https://bankervn.com/
  • T: Mon-Fri 8:00-17:00, Sat 8:00-11:30
  • A: 3B, lầu 3, 76 Cách Mạng Tháng 8, Phường 6, Quận 03, Hồ Chí Minh 72407, Việt Nam