Tỉnh Đồng Tháp có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2024

Đồng Tháp có bao nhiêu huyện

03 Thành phố và 09 Huyện
0

Đồng Tháp là một tỉnh thuộc vùng Tây Nam Bộ, miền Nam Việt Nam. Với tổng diện tích là 3.383,80 km², xếp thứ 40 toàn quốc. Dân số 1.599.504 người, xếp thứ 17 toàn quốc. Về mặt hành chính, Tỉnh Đồng Tháp được chia thành 12 đơn vị cấp quận huyện, trong đó bao gồm 3 thành phố và 09 huyện.

Danh sách các huyện của tỉnh Đồng Tháp

Tỉnh Đồng Tháp được chia thành 12 đơn vị hành chính cấp quận huyện, bao gồm 3 thành phố và 9 huyện. Trong đó, huyện Tháp Mười có diện tích lớn nhất và huyện Cao Lãnh có dân số đông nhất. Thị Xã Hồng Ngự lên Thành phố từ năm 2020.

#Quận huyệnDân số (người)
1Huyện Cao Lãnh197.614
2Huyện Lấp Vò180.627
3Thành phố Cao Lãnh164.835
4Huyện Lai Vung164.240
5Huyện Châu Thành146.812
6Huyện Thanh Bình134.903
7Huyện Tháp Mười131.791
8Huyện Hồng Ngự120.571
9Thành phố Sa Đéc106.198
10Huyện Tam Nông99.995
11Thành phố Hồng Ngự76.462
12Huyện Tân Hồng75.456

Bản đồ các huyện của tỉnh Đồng Tháp

Bản đồ các huyện Đồng Tháp mới nhất

Download danh sách các huyện của Tỉnh Đồng Tháp

Để thuận tiện khi cần dùng làm tư liệu, Bankervn cung cấp file excel tổng hợp thông tin chi tiết các huyện, thành phố, phường, xã và thị trấn của tỉnh Đồng Tháp. File upload trên google drive, để chỉnh sửa vui lòng tải về máy. Link tải file tại đây.

Danh sách các Huyện của tỉnh Đồng Tháp

Danh sách các phường, xã của tỉnh Đồng Tháp

Dưới 12 đơn vị hành chính cấp quận huyện, Đồng Tháp có 143 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó, bao gồm: 19 phường, 9 thị trấn và 115 xã.

Các phường xã của Thành phố Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh được thành lập vào năm 2007, có diện tích 107 km2 và dân số 164.835 người. Bao gồm 8 phường và 7 xã, cụ thể là: 

 1. Phường 1
 2. Phường 2
 3. Phường 3
 4. Phường 4
 5. Phường 6
 6. Phường 11
 7. Phường Hoà Thuận
 8. Phường Mỹ Phú
 9. Xã Hoà An
 10. Xã Mỹ Ngãi
 11. Xã Mỹ Tân
 12. Xã Mỹ Trà
 13. Xã Tân Thuận Đông
 14. Xã Tân Thuận Tây
 15. Xã Tịnh Thới

Các phường xã của thành phố Hồng Ngự

Thành phố Hồng Ngự được thành lập vào năm 2020, có diện tích 121,84 km2 và dân số 76.462 người. Bao gồm 5 phường và 2 xã, cụ thể là: 

 1. Phường An Bình A
 2. Phường An Bình B
 3. Phường An Lạc
 4. Phường An Lộc
 5. Phường An Thạnh
 6. Xã Bình Thạnh
 7. Xã Tân Hội

Các phường xã của thành phố Sa Đéc

Thành Phố Sa Đéc được thành lập vào năm 2013, có diện tích 59,11 km2 và dân số 106.198 người. Bao gồm 6 phường và 3 xã, cụ thể là: 

 1. Phường 1
 2. Phường 2
 3. Phường 3
 4. Phường 4
 5. Phường An Hoà
 6. Phường Tân Quy Đông
 7. Xã Tân Khánh Đông
 8. Xã Tân Phú Đông
 9. Xã Tân Quy Tây

Các phường xã của huyện Cao Lãnh

Huyện Cao Lãnh được thành lập vào năm 1913, có diện tích 491 km2 và dân số 197.614 người. Bao gồm 1 thị trấn và 17 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Mỹ Thọ
 2. Xã An Bình
 3. Xã Ba Sao
 4. Xã Bình Hàng Tây
 5. Xã  Bình Hàng Trung
 6. Xã Bình Thạnh
 7. Xã Gáo Giồng
 8. Xã Mỹ Hiệp
 9. Xã  Mỹ Hội
 10. Xã  Mỹ Long
 11. Xã Mỹ Thọ
 12. Xã Mỹ Xương
 13. Xã Nhị Mỹ
 14. Xã Phong Mỹ
 15. Xã Phương Thịnh
 16. Xã Phương Trà
 17. Xã Tân Hội Trung
 18. Xã Tân Nghĩa.

Các phường xã của huyện Châu Thành

Huyện Châu Thành được thành lập vào năm 1916, có diện tích 246 km2 và dân số 146.812 người. Bao gồm 1 thị trấn và 11 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Cái Tàu Hạ
 2. Xã An Hiệp
 3. Xã An Khánh
 4. Xã An Nhơn
 5. Xã An Phú Thuận
 6. Xã Hòa Tân
 7. Xã Phú Hựu
 8. Xã Phú Long
 9. Xã Tân Bình
 10. Xã Tân Nhuận Đông
 11. Xã Tân Phú
 12. Xã Tân Phú Trung

Các phường xã của huyện Hồng Ngự

Huyện Hồng Ngự được thành lập vào năm 1930, có diện tích 210 km2 và dân số 120.571 người. Bao gồm 1 thị trấn và 9 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Thường Thới Tiền
 2.  Xã Long Khánh A
 3. Xã Long Khánh B
 4. Xã Long Thuận
 5. Xã Phú Thuận A
 6. Xã Phú Thuận B
 7. Xã Thường Lạc
 8. Xã Thường Phước 1
 9. Xã Thường Phước 2
 10. Xã Thường Thới Hậu A

Các phường xã của huyện Lai Vung

Huyện Lai Vung được thành lập vào năm 1916, có diện tích 238 km2 và dân số 164.240 người. Bao gồm 1 thị trấn và 11 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Lai Vung
 2. Xã Định Hoà
 3. Xã Hoà Long
 4. Xã Hoà Thành
 5. Xã Long Hậu
 6. Xã Long Thắng
 7. Xã Long Hoà
 8. Xã Tân Dương
 9. Xã Tân Hoà
 10. Xã Tân Phước
 11. Xã Tân Thành
 12. Xã Vĩnh Thới

Các phường xã của huyện Lấp Vò

Huyện Lấp Vò được thành lập vào năm 1945, có diện tích 246 km2 và dân số 180.627 người. Bao gồm 1 thị trấn và 12 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Lấp Vò
 2. Xã Bình Thành
 3. Xã Bình Thạnh Trung
 4. Xã Định An
 5. Xã Định Yên
 6. Xã Hội An Đông
 7. Xã Long Hưng A
 8. Xã Long Hưng B
 9. Xã Mỹ An Hưng A
 10. Xã Mỹ An Hưng B
 11. Xã Tân Khánh Trung
 12. Xã Tân Mỹ
 13. Xã Vĩnh Thạnh.

Các phường xã của huyện Tam Nông

Huyện Tam Nông được thành lập vào năm 1969, có diện tích 474 km2 và dân số 99.995 người. Bao gồm 1 thị trấn và 11 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Tràm Chim
 2. Xã An Hoà
 3. Xã An Long
 4. Xã Hoà Bình
 5. Xã Phú Cường
 6. Xã Phú Đức
 7. Xã Phú Hiệp
 8. Xã Phú Ninh
 9. Xã Phú Thành A
 10. Xã Phú Thành B
 11. Xã Phú Thọ
 12. Xã Tân Công Sinh

Các phường xã của huyện Tân Hồng

Huyện Tân Hồng được thành lập vào năm 1989, có diện tích 311 km2 và dân số 75.456 người. Bao gồm 1 thị trấn và 8 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Sa Rài
 2. Xã An Phước
 3. Xã Bình Phú
 4. Xã Tân Công Chí
 5. Xã Tân Hộ Cơ
 6. Xã Tân Phước
 7. Xã Tân Thành A
 8. Xã Tân Thành B
 9. Xã Thông Bình

Các phường xã của huyện Thanh Bình

Huyện Thanh Bình được thành lập vào năm 1983, có diện tích 341 km2 và dân số 134.903 người. Bao gồm 1 thị trấn và 12 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Thanh Bình
 2. Xã An Phong
 3. Xã Bình Thành
 4. Xã Bình Tấn
 5. Xã Phú Lợi
 6. Xã Tân Bình
 7. Xã Tân Hòa
 8. Xã Tân Huề
 9. Xã Tân Long
 10. Xã Tân Mỹ
 11. Xã Tân Phú
 12. Xã Tân Quới
 13. Xã Tân Thạnh

Các phường xã của huyện Tháp Mười

Huyện Tháp Mười được thành lập vào năm 1981, có diện tích 528 km2 và dân số 131.791 người. Bao gồm 1 thị trấn và 12 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Mỹ An
 2. Xã Đốc Binh Kiều
 3. Xã Hưng Thạnh
 4. Xã Láng Biển
 5. Xã Mỹ An
 6. Xã Mỹ Đông
 7. Xã Mỹ Hòa
 8. Xã Mỹ Quý
 9. Xã Phú Điền
 10. Xã Tân Kiều
 11. Xã Thạnh Lợi
 12. Xã Thanh Mỹ
 13. Xã Trường Xuân

Lời kết

Danh sách các huyện, thành phố, phường xã và thị trấn của Đồng Tháp được Bankervn tổng hợp từ cổng thông tin của Tỉnh, wikipedia và các tư liệu địa lý uy tín. Mọi đóng góp về nội dung vui lòng gửi về email: info@bankervn.com

Picture of Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Bài viết liên quan: