Tỉnh Vĩnh Phúc có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2024

Vĩnh Phúc có bao nhiêu huyện

0
02 Thành phố và 07 Huyện

Vĩnh Phúc là một tỉnh cửa ngõ phía tây bắc của Đồng Bằng Sông Hồng. Tỉnh có tổng diện tích là 1.235,20 km², xếp thứ 60 toàn quốc. Dân số khoảng 1.151.154 người, xếp thứ 37 toàn quốc. Về mặt hành chính, tỉnh Vĩnh Phúc được chia thành 09 đơn vị cấp quận huyện, trong đó bao gồm 02 thành phố và 07 huyện.

Danh sách các huyện của tỉnh Vĩnh Phúc

Tỉnh Vĩnh Phúc được chia thành 9 đơn vị hành chính cấp quận huyện, bao gồm 2 thành phố và 7 huyện. Trong đó, Huyện Tam Đảo có diện tích lớn nhất và Huyện Vĩnh Tường có dân số nhiều nhất.

#Quận huyệnDân số (người)
1Huyện Vĩnh Tường205.345
2Huyện Yên Lạc156.456
3Huyện Lập Thạch136.150
4Huyện Bình Xuyên131.013
5Thành phố Vĩnh Yên119.128
6Huyện Tam Dương114.391
7Thành phố Phúc Yên106.002
8Huyện Sông Lô98.738
9Huyện Tam Đảo83.931

Bản đồ các huyện của tỉnh Vĩnh Phúc

Bản đồ các huyện Vĩnh Phúc mới nhất

Download danh sách các huyện của Tỉnh Vĩnh Phúc

Để thuận tiện khi cần dùng làm tư liệu, Bankervn cung cấp file excel tổng hợp thông tin chi tiết các huyện, thành phố, phường, xã và thị trấn của tỉnh Vĩnh Phúc. File upload trên google drive, để chỉnh sửa vui lòng tải về máy. Link tải file tại đây.

Danh sách các phường, xã của tỉnh Vĩnh Phúc

Dưới 9 đơn vị hành chính cấp quận huyện, Vĩnh Phúc có tổng cộng 136 đơn vị hành chính cấp phường xã. Bao gồm: 16 phường, 18 thị trấn và 102 xã.

Các phường xã của thành phố Vĩnh Yên

Thành phố Vĩnh Yên được thành lập vào năm 1899, có diện tích 50,39 km2 và dân số 119.128 người. Bao gồm 8 phường và 1 xã, cụ thể là: 

 1. Phường Định Trung
 2. Phường Đống Đa
 3. Phường Đồng Tâm
 4. Phường Hội Hợp
 5. Phường Khai Quang
 6. Phường Liên Bảo
 7. Phường Ngô Quyền
 8. Phường Tích Sơn 
 9. Xã Thanh Trù

Các phường xã của thành phố Phúc Yên

Thành phố Phúc Yên được thành lập vào năm 2018, có diện tích 120,13 km2 và dân số 106.002 người. Bao gồm 8 phường và 2 xã, cụ thể là: 

 1. Phường Đồng Xuân
 2. Phường Hùng Vương
 3. Phường Nam Viêm
 4. Phường Phúc Thắng
 5. Phường Tiền Châu
 6. Phường Trưng Nhị
 7. Phường Trưng Trắc
 8. Phường Xuân Hòa
 9. Xã Cao Minh
 10. Xã Ngọc Thanh

Các phường xã của huyện Bình Xuyên

Huyện Bình Xuyên có diện tích 145,67 km2 và dân số 131.013 người. Bao gồm 5 thị trấn và 8 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Hương Canh 
 2. Thị trấn Bá Hiến
 3. Thị trấn Đạo Đức
 4. Thị trấn Gia Khánh
 5. Thị trấn Thanh Lãng 
 6. Xã Hương Sơn
 7. Xã Phú Xuân
 8. Xã Quất Lưu
 9. Xã Sơn Lôi
 10. Xã Tam Hợp
 11. Xã Tân Phong
 12. Xã Thiện Kế
 13. Xã Trung Mỹ

Các phường xã của huyện Lập Thạch

Huyện Lập Thạch có diện tích 173,10 km2 và dân số 119.290 người. Bao gồm 2 thị trấn và 18 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Lập Thạch
 2. Thị trấn Hoa Sơn
 3. Xã Bàn Giản
 4. Xã Đình Chu
 5. Xã Hợp Lý
 6. Xã Liễn Sơn
 7. Xã Quang Sơn
 8. Xã Thái Hòa
 9. Xã Triệu Đề
 10. Xã Văn Quán
 11. Xã Xuân Hòa
 12. Xã Bắc Bình
 13. Xã Đồng Ích
 14. Xã Liên Hòa
 15. Xã Ngọc Mỹ
 16. Xã Sơn Đông
 17. Xã Tiên Lữ
 18. Xã Tử Du
 19. Xã Vân Trục
 20. Xã Xuân Lôi

Các phường xã của huyện Sông Lô

Huyện Sông Lô được thành lập vào năm 2008, có diện tích 150,32 km2 và dân số 98.738 người. Bao gồm 1 thị trấn và 16 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Tam Sơn
 2. Xã Bạch Lưu
 3. Xã Cao Phong
 4. Xã Đôn Nhân
 5. Xã Đồng Quế
 6. Xã Đồng Thịnh
 7. Xã Đức Bác
 8. Xã Hải Lựu
 9. Xã Lãng Công
 10. Xã Nhân Đạo
 11. Xã Nhạo Sơn
 12. Xã Như Thụy
 13. Xã Phương Khoan
 14. Xã Quang Yên
 15. Xã Tân Lập
 16. Xã Tứ Yên
 17. Xã Yên Thạch

Các phường xã của huyện Tam Đảo

Huyện Tam Đảo được thành lập vào năm 2003, có diện tích 234,76 km2 và dân số 83.931 người. Bao gồm 3 thị trấn và 6 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Hợp Châu 
 2. Thị trấn Đại Đình
 3. Thị trấn Tam Đảo 
 4. Xã Bồ Lý
 5. Xã Đạo Trù
 6. Xã Hồ Sơn
 7. Xã Minh Quang
 8. Xã Tam Quan
 9. Xã Yên Dương

Các phường xã của huyện Tam Dương

Huyện Tam Dương được thành lập vào năm 1998, có diện tích 107,13 km2 và dân số 114.391 người. Bao gồm 2 thị trấn và 11 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Hợp Hoà
 2. Thị trấn Kim Long
 3. Xã An Hòa
 4. Xã Đạo Tú
 5. Xã Đồng Tĩnh
 6. Xã Duy Phiên
 7. Xã Hoàng Đan
 8. Xã Hoàng Hoa
 9. Xã Hoàng Lâu
 10. Xã Hợp Thịnh
 11. Xã Hướng Đạo
 12. Xã Thanh Vân
 13. Xã Vân Hội

Các phường xã của huyện Vĩnh Tường

Huyện Vĩnh Tường có diện tích 142 km2 và dân số 205.345 người. Bao gồm 3 thị trấn và 25 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Vĩnh Tường
 2. Thị trấn Thổ Tang
 3. Thị trấn Tứ Trưng
 4. Xã An Tường
 5. Xã Bình Dương
 6. Xã Bồ Sao
 7. Xã Cao Đại
 8. Xã Chấn Hưng
 9. Xã Đại Đồng
 10. Xã Kim Xá
 11. Xã Lũng Hòa
 12. Xã Lý Nhân
 13. Xã Nghĩa Hưng
 14. Xã Ngũ Kiên
 15. Xã Phú Đa
 16. Xã Tam Phúc
 17. Xã Tân Phú
 18. Xã Tân Tiến
 19. Xã Thượng Trưng
 20. Xã Tuân Chính
 21. Xã Vân Xuân
 22. Xã Việt Xuân
 23. Xã Vĩnh Ninh
 24. Xã Vĩnh Sơn
 25. Xã Vĩnh Thịnh
 26. Xã Vũ Di
 27. Xã Yên Bình
 28. Xã Yên Lập

Các phường xã của huyện Yên Lạc

Huyện Yên Lạc có diện tích 107,65 km2 và dân số 156.456 người. Bao gồm 2 thị trấn và 15 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Yên Lạc
 2. Thị trấn Tam Hồng
 3. Xã Bình Định
 4. Xã Đại Tự
 5. Xã Đồng Cương
 6. Xã Đồng Văn
 7. Xã Hồng Châu
 8. Xã Hồng Phương
 9. Xã Liên Châu
 10. Xã Nguyệt Đức
 11. Xã Tề Lỗ
 12. Xã Trung Hà
 13. Xã Trung Kiên
 14. Xã Trung Nguyên
 15. Xã Văn Tiến
 16. Xã Yên Đồng
 17. Xã Yên Phương

Lời kết

Danh sách các huyện, thành phố, phường xã và thị trấn của Vĩnh Phúc được Bankervn tổng hợp từ cổng thông tin của Tỉnh, wikipedia và các tư liệu địa lý uy tín. Mọi đóng góp về nội dung vui lòng gửi về email: info@bankervn.com

Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Bài viết liên quan: