Danh sách 11 huyện của tỉnh Đồng Nai mới nhất 2024

Đồng Nai có bao nhiêu huyện

0
02 Thành phố và 09 Huyện

Đồng Nai là cửa ngõ phía đông bắc của Đông Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm năng động nhất cả nước. Với diện tích 5.907 km², xếp thứ 24 toàn quốc. Nhưng dân số lên đến 3,097 triệu người, xếp thứ 5 toàn quốc. Tỉnh được chia thành 11 đơn vị hành chính cấp quận huyện, trong đó bao gồm 2 thành phố và 9 huyện.

Danh sách các huyện thuộc tỉnh Đồng Nai

Ngày 1/6/2019, thành phố Long Khánh chính thức được thành lập dựa trên Nghị quyết số 673/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tổng số đơn vị hành chính cấp quận, huyện của Đồng Nai không thay đổi. Tuy nhiên, từ 01 thành phố, 01 thị xã, 09 huyện thay đổi thành 02 thành phố và 09 huyện.

#Thành phố/Huyện
Dân số (người)
1Thành phố Biên Hòa1.272.235
2Thành phố Long Khánh245.280
3Huyện Cẩm Mỹ182.910
4Huyện Định Quán225.310
5Huyện Long Thành534.370
6Huyện Nhơn Trạch401.990
7Huyện Tân Phú190.670
8Huyện Thống Nhất195.540
9Huyện Trảng Bom558.150
10Huyện Vĩnh Cửu187.880
11Huyện Xuân Lộc227.860

Download danh sách các huyện của Đồng Nai

Danh sách các huyện của tỉnh Đồng Nai mới nhất

Để thuận tiện khi cần dùng làm tư liệu, Bankervn cung cấp file excel tổng hợp thông tin chi tiết các huyện, thành phố, phường, xã, thị trấn của tỉnh Đồng Nai. File upload trên google drive, để chỉnh sửa vui lòng tải về máy. Link tải file tại đây.

Bản đồ các Huyện của tỉnh Đồng Nai

Bản đồ các huyện của tỉnh Đồng Nai

Danh sách các phường, xã của tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai có tổng cộng 170 đơn vị hành chính dưới cấp thành phố, huyện. Bao gồm: 40 phường, 9 thị trấn và 121 xã. Cụ thể như sau:

Các phường xã của thành phố Biên Hòa

Thành phố Biên Hòa được thành lập năm 1976, với diện tích 263,62 km2, dân số 1.272.235 triệu người. Bao gồm 29 phường và 1 xã, cụ thể như sau:

 1. Phường An Bình
 2. Phường An Hòa
 3. Phường Bình Đa
 4. Phường Bửu Long
 5. Phường Hiệp Hòa
 6. Phường Hố Nai
 7. Phường Hóa An
 8. Phường Hòa Bình
 9. Phường Long Bình
 10. Phường Long Bình Tân
 11. Phường Phước Tân
 12. Phường Quang Vinh
 13. Phường Quyết Thắng
 14. Phường Tam Hiệp
 15. Phường Tam Hòa
 16. Phường Tam Phước
 17. Phường Tân Biên
 18. Phường Tân Hạnh
 19. Phường Tân Hiệp
 20. Phường Tân Hòa
 21. Phường Tân Mai
 22. Phường Tân Phong
 23. Phường Tân Tiến
 24. Phường Tân Vạn
 25. Phường Thanh Bình
 26. Phường Thống Nhất
 27. Phường Trảng Dài
 28. Phường Trung Dũng
 29. Phường Xuân Tâm
 30. Xã Long Hưng

Các phường xã của thành phố Long Khánh

Thành phố Long Khánh được thành lập năm 2019, với diện tích 192,98 km2, dân số 245.280 người. Bao gồm 11 phường và 4 xã, cụ thể như sau:

 1. Phường Bảo Vinh
 2. Phường Bàu Sen
 3. Phường Phú Bình
 4. Phường Suối Tre
 5. Phường Xuân An
 6. Phường Xuân Bình
 7. Phường Xuân Hòa
 8. Phường Xuân Lập
 9. Phường Xuân Tân
 10. Phường Xuân Thanh
 11. Phường Xuân Trung
 12. Xã Bảo Quang
 13. Xã Bàu Trâm
 14. Xã Bình Lộc
 15. Xã Hàng Gòn

Các xã của huyện Cẩm Mỹ

Huyện Cẩm Mỹ được thành lập năm 2003, với diện tích 468,58 km2, dân số 182.910 người. Bao gồm 01 thị trấn và 12 xã, cụ thể như sau:

 1. Thị trấn Long Giao 
 2. Xã Bảo Bình
 3. Xã Lâm San
 4. Xã Nhân Nghĩa
 5. Xã Sông Nhạn
 6. Xã Sông Ray
 7. Xã Thừa Đức
 8. Xã Xuân Bảo
 9. Xã Xuân Đông
 10. Xã Xuân Đường
 11. Xã Xuân Mỹ
 12. Xã Xuân Quế
 13. Xã Xuân Tây

Các xã của huyện Định Quán

Huyện Định Quán được thành lập năm 1991, với diện tích 972,88 km2, dân số 225.310 người. Bao gồm 01 thị trấn và 13 xã, cụ thể như sau:

 1. Thị trấn Định Quán 
 2. Xã Gia Canh
 3. Xã La Ngà
 4. Xã Ngọc Định
 5. Xã Phú Cường
 6. Xã Phú Hòa
 7. Xã Phú Lợi
 8. Xã Phú Ngọc
 9. Xã Phú Tân
 10. Xã Phú Túc
 11. Xã Phú Vinh
 12. Xã Suối Nho
 13. Xã Thanh Sơn
 14. Xã Túc Trưng

Các xã của huyện Long Thành

Huyện Long Thành được thành lập năm 1994, với diện tích 430,62 km2, dân số 534.370 người. Bao gồm 1 thị trấn và 13 xã, cụ thể như sau:

 1. Thị trấn Long Thành 
 2. Xã An Phước
 3. Xã Bàu Cạn
 4. Xã Bình An
 5. Xã Bình Sơn
 6. Xã Cẩm Đường
 7. Xã Lộc An
 8. Xã Long An
 9. Xã Long Đức
 10. Xã Phước Bình
 11. Xã Phước Thái
 12. Xã Tam An
 13. Xã Tân Hiệp

Các xã của huyện Nhơn Trạch

Huyện Nhơn Trạch được thành lập năm 1994, với diện tích 376,78 km2, dân số 401.990 người. Bao gồm 1 thị trấn và 11 xã, cụ thể như sau:

 1. Thị trấn Hiệp Phước
 2. Xã Phú Hội
 3. Xã Đại Phước
 4. Xã Phú Đông
 5. Xã Phước Khánh
 6. Xã Phước Thiền
 7. Xã Long Tân
 8. Xã Long Thọ
 9. Xã Phước An
 10. Xã Vĩnh Thanh
 11. Xã Phú Hữu
 12. Xã Phú Thạnh

Các xã của huyện Tân Phú

Huyện Tân Phú được thành lập năm 1991, với diện tích 774,92 km2, dân số 190.670 người. Bao gồm 1 thị trấn và 17 xã, cụ thể như sau:

 1. Thị trấn Tân Phú 
 2. Xã Đắc Lua
 3. Xã Nam Cát Tiên
 4. Xã Núi Tượng
 5. Xã Phú An
 6. Xã Phú Bình
 7. Xã Phú Điền
 8. Xã Phú Lâm
 9. Xã Phú Lộc
 10. Xã Phú Sơn
 11. Xã Phú Thịnh
 12. Xã Phú Trung
 13. Xã Phú Xuân
 14. Xã Thanh Sơn
 15. Xã Tà Lài
 16. Xã Tân Cang
 17. Xã Tân Hạnh
 18. Xã Tân Lập

Các xã của huyện Thống Nhất

Huyện Thống Nhất được thành lập năm 2003, với diện tích 248,53 km2, dân số 195.540 người. Bao gồm 1 thị trấn và 9 xã, cụ thể như sau:

 1. Thị trấn Dầu Giây 
 2. Xã Bàu Hàm 2
 3. Xã Gia Kiệm
 4. Xã Gia Tân 1
 5. Xã Gia Tân 2
 6. Xã Gia Tân 3
 7. Xã Hưng Lộc
 8. Xã Lộ 25
 9. Xã Quang Trung
 10. Xã Xuân Thiện

Các xã của huyện Trảng Bom

Huyện Trảng Bom được thành lập năm 2003, với diện tích 327,24 km2, dân số 558.150 người. Bao gồm 1 thị trấn và 16 xã, cụ thể như sau:

 1. Thị trấn Trảng Bom 
 2. Xã An Viễn
 3. Xã Bắc Sơn
 4. Xã Bàu Hàm
 5. Xã Bình Minh
 6. Xã Cây Gáo
 7. Xã Đồi 61
 8. Xã Đông Hòa
 9. Xã Giang Điền
 10. Xã Hố Nai 3
 11. Xã Hưng Thịnh
 12. Xã Quảng Tiến
 13. Xã Sông Thao
 14. Xã Sông Trầu
 15. Xã Tây Hòa
 16. Xã Thanh Bình
 17. Xã Trung Hòa

Các xã của huyện Vĩnh Cửu

Huyện Vĩnh Cửu được thành lập năm 1994, với diện tích 1089,14 km2, dân số 187.880 người. Bao gồm 1 thị trấn và 11 xã, cụ thể như sau:

 1. Thị trấn Vĩnh An
 2. Xã Bình Hòa
 3. Xã Bình Lợi
 4. Xã Hiếu Liêm
 5. Xã Mã Đà
 6. Xã Phú Lý
 7. Xã Tân An
 8. Xã Tân Bình
 9. Xã Thạnh Phú
 10. Xã Thiện Tân
 11. Xã Trị An
 12. Xã Vĩnh Tân

Các xã của huyện Xuân Lộc

Huyện Xuân Lộc được thành lập năm 1991, với diện tích 724,32 km2, dân số 227.860 người. Bao gồm 1 thị trấn và 14 xã, cụ thể như sau:

 1. Thị trấn Gia Ray
 2. Xã Bảo Hòa
 3. Xã Lang Minh
 4. Xã Suối Cao
 5. Xã Suối Cát
 6. Xã Xuân Bắc
 7. Xã Xuân Định
 8. Xã Xuân Hiệp
 9. Xã Xuân Hòa
 10. Xã Xuân Hưng
 11. Xã Xuân Phú
 12. Xã Xuân Tâm
 13. Xã Xuân Thành
 14. Xã Xuân Thọ
 15. Xã Xuân Trường

Lời kết

Danh sách các huyện, thành phố, phường xã và thị trấn của Đồng Nai được Bankervn tổng hợp từ cổng thông tin của tỉnh, wikipedia và các tư liệu địa lý uy tín. Mọi đóng góp về nội dung vui lòng gửi về email: info@bankervn.com.

Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Bài viết liên quan: