Pháp

Tổng lãnh sự quán Pháp tại TP Hồ Chí Minh

Tổng lãnh sự quán Pháp tại TP Hồ Chí Minh

Thông tin chung Tên chính thức: Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP Hồ Chí Minh Tên tiếng Pháp: Consulat Général de France à Ho Chi Minh Ville Điện thoại: +842835206800 – Fax: +842835206819 Thời gian đón tiếp: từ 9h00 đến 12h00 Ngày làm việc: