Danh sách các huyện của Tỉnh Bình Thuận mới nhất

Bình Thuận có bao nhiêu huyện

0
01 Thành phố, 01 Thị xã, 08 Huyện

Bình Thuận là cửa ngõ phía Nam của vùng Nam Trung Bộ. Với tổng diện tích là 7.812,80 km², xếp thứ 14 toàn quốc. Dân số 1.230.808 người, xếp thứ 33 toàn quốc. Về mặt hành chính, tỉnh được chia thành 10 đơn vị cấp quận huyện, trong đó bao gồm 01 thành phố, 01 thị xã và 08 huyện.

Danh sách các huyện của tỉnh Bình Thuận

Tỉnh Bình Thuận được chia thành 10 đơn vị hành chính cấp quận huyện, bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 8 huyện. Trong đó, Huyện Bắc Bình có diện tích lớn nhất và Thành phố Phan Thiết có dân số đông đúc nhất.

#Quận huyệnDân số (người)
1Thành phố Phan Thiết228.536
2Huyện Hàm Thuận Bắc186.268
3Huyện Tuy Phong144.470
4Huyện Bắc Bình130.876
5Huyện Đức Linh126.096
6Huyện Hàm Thuận Nam117.911
7Thị xã La Gi107.590
8Huyện Tánh Linh98.509
9Huyện Hàm Tân70.917
10Huyện Phú Quý27.080

Bản đồ các huyện của tỉnh Bình Thuận

Bản đồ các huyện Bình Thuận mới nhất

Download danh sách các huyện của Tỉnh Bình Thuận

Để thuận tiện khi cần dùng làm tư liệu, Bankervn cung cấp file excel tổng hợp thông tin chi tiết các huyện, thành phố, phường, xã và thị trấn của tỉnh Bình Thuận. File upload trên google drive, để chỉnh sửa vui lòng tải về máy. Link tải file tại đây.

Danh sách các huyện của tỉnh Bình Thuận

Danh sách các phường, xã của tỉnh Bình Thuận

Dưới 10 đơn vị hành chính cấp quận huyện, Bình Thuận có tổng cộng 124 đơn vị hành chính cấp phường xã. Bao gồm: 19 phường, 12 thị trấn và 93 xã.

Các phường xã của thành phố Phan Thiết

Thành phố Phan Thiết được thành lập vào năm 1999, có diện tích 210,9km2 và dân số 228.536 người. Bao gồm 14 phường và 4 xã, cụ thể là: 

 1. Phường Bình Hưng
 2. Phường Đức Long
 3. Phường Đức Nghĩa
 4. Phường Đức Thắng
 5. Phường Hàm Tiến
 6. Phường Hưng Long
 7. Phường Lạc Đạo
 8. Phường Mũi Né
 9. Phường Phú Hài
 10. Phường Phú Tài
 11. Phường Phú Thủy
 12. Phường Phú Trinh
 13. Phường Thanh Hải
 14. Phường Xuân An
 15. Xã Phong Nẫm
 16. Xã Thiện Nghiệp
 17. Xã Tiến Lợi
 18. Xã Tiến Thành

Các phường xã của thị xã La Gi

Thị xã La Gi được thành lập vào năm 2005, có diện tích 185,4km2 và dân số 107.590 người. Bao gồm 5 phường và 4 xã, cụ thể là: 

 1. Phường Bình Tân
 2. Phường Phước Hội
 3. Phường Phước Lộc
 4. Phường Tân An
 5. Phường Tân Thiện 
 6. Xã Tân Bình
 7. Xã Tân Hải
 8. Xã Tân Phước
 9. Xã Tân Tiến

Các phường xã của huyện Bắc Bình

Huyện Bắc Bình được thành lập vào năm 1906, có diện tích 1.868,8 km2 và dân số 130.876 người. Bao gồm 2 thị trấn và 16 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Chợ Lầu
 2. Thị trấn Lương Sơn
 3. Xã Bình An
 4. Xã Bình Tân
 5. Xã Hải Ninh
 6. Xã Hòa Thắng
 7. Xã Hồng Phong
 8. Xã Hồng Thái
 9. Xã Phan Điền
 10. Xã Phan Hiệp
 11. Xã Phan Hòa
 12. Xã Phan Lâm
 13. Xã Phan Rí Thành
 14. Xã Phan Sơn
 15. Xã Phan Thanh
 16. Xã Phan Tiến
 17. Xã Sông Bình
 18. Xã Sông Lũy

Các phường xã của huyện Đức Linh

Huyện Đức Linh có diện tích 546,6 km2 và dân số 126.096 người. Bao gồm 2 thị trấn và 10 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Võ Xu
 2. Thị trấn Đức Tài
 3. Xã Đa Kai
 4. Xã Đông Hà
 5. Xã Đức Hạnh
 6. Xã Đức Tín
 7. Xã Mê Pu
 8. Xã Nam Chính
 9. Xã Sùng Nhơn
 10. Xã Tân Hà
 11. Xã Trà Tân
 12. Xã Vũ Hòa

Các phường xã của huyện Hàm Tân

Huyện Hàm Tân có diện tích 739,1 km2 và dân số 70.917 người. Bao gồm 2 thị trấn và 8 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Tân Nghĩa
 2. Thị trấn Tân Minh
 3. Xã Sơn Mỹ
 4. Xã Sông Phan
 5. Xã Tân Đức
 6. Xã Tân Hà
 7. Xã Tân Phúc
 8. Xã Tân Thắng
 9. Xã Tân Xuân
 10. Xã Thắng Hải

Các phường xã của huyện Hàm Thuận Bắc

Huyện Hàm Thuận Bắc được thành lập vào năm 1983, có diện tích 1.344,5 km2 và dân số 186.268 người. Bao gồm 2 thị trấn và 15 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Ma Lâm
 2. Thị trấn Phú Long
 3. Xã Đa Mi
 4. Xã Đông Giang
 5. Xã Đông Tiến
 6. Xã Hàm Chính
 7. Xã Hàm Đức
 8. Xã Hàm Hiệp
 9. Xã Hàm Liêm
 10. Xã Hàm Phú
 11. Xã Hàm Thắng
 12. Xã Hàm Trí
 13. Xã Hồng Liêm
 14. Xã Hồng Sơn
 15. Xã La Dạ
 16. Xã Thuận Hòa
 17. Xã Thuận Minh

Các phường xã của huyện Hàm Thuận Nam

Huyện Hàm Thuận Nam được thành lập vào năm 1983, có diện tích 1.058,4 km2 và dân số 117.911 người. Bao gồm 1 thị trấn và 12 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Thuận Nam
 2. Xã Hàm Cần
 3. Xã Hàm Cường
 4. Xã Hàm Kiệm
 5. Xã Hàm Minh
 6. Xã Hàm Mỹ
 7. Xã Hàm Thạnh
 8. Xã Mương Mán
 9. Xã Mỹ Thạnh
 10. Xã Tân Lập
 11. Xã Tân Thành
 12. Xã Tân Thuận
 13. Xã Thuận Quý

Các phường xã của huyện Phú Quý

Huyện Phú Quý được thành lập vào năm 1977, có diện tích 17,9 km2 và dân số 27.080 người. Bao gồm 3 xã, cụ thể là: 

 1. Xã Ngũ Phụng
 2. Xã Tam Thanh
 3. Xã Long Hải

Các phường xã của huyện Tánh Linh

Huyện Tánh Linh  có diện tích 1.198,6 km2 và dân số 98.509 người. Bao gồm 1 thị trấn và 12 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Lạc Tánh
 2. Xã Bắc Ruộng
 3. Xã Đồng Kho
 4. Xã Đức Bình
 5. Xã Đức Phú
 6. Xã Đức Thuận
 7. Xã Gia An
 8. Xã Gia Huynh
 9. Xã Huy Khiêm
 10. Xã La Ngâu
 11. Xã Măng Tố
 12. Xã Nghị Đức
 13. Xã Suối Kiết

Các phường xã của huyện Tuy Phong

Huyện Tuy Phong  có diện tích 773,7 km2 và dân số 144.470 người. Bao gồm 2 thị trấn và 9 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Liên Hương
 2. Thị trấn Phan Rí Cửa
 3. Xã Bình Thạnh
 4. Xã Chí Công
 5. Xã Hòa Minh
 6. Xã Phan Dũng
 7. Xã Phong Phú
 8. Xã Phú Lạc
 9. Xã Phước Thể
 10. Xã Vĩnh Hảo
 11. Xã Vĩnh Tân

Lời kết

Danh sách các huyện, thành phố, phường xã và thị trấn của Bình Thuận tổng hợp từ cổng thông tin của tỉnh, wikipedia và các tư liệu địa lý uy tín. Mọi đóng góp về nội dung vui lòng gửi về email: info@bankervn.com

Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Bài viết liên quan: