Tỉnh Lâm Đồng có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2023

Lâm Đồng có bao nhiêu huyện

0
02 Thành phố và 10 Huyện

Lâm Đồng là một tỉnh thuộc Tây Nguyên, miền Trung Việt Nam. Có tổng diện tích là 9.783,20 km², xếp thứ 7 toàn quốc. Dân số ước tính là 1.296.906 người, xếp thứ 24 toàn quốc. Tỉnh được chia thành 12 đơn vị hành chính cấp quận huyện, trong đó bao gồm 02 thành phố và 10 huyện.

Danh sách các huyện của tỉnh Lâm Đồng

Tỉnh Lâm Đồng được chia thành 12 đơn vị hành chính cấp quận huyện, bao gồm 2 thành phố và 12 huyện. Trong đó, huyện Di Linh có diện tích lớn nhất và thành phố Đà Lạt có dân số đông đúc nhất.

#Quận huyệnDân số (người)
1Thành phố Đà Lạt226.578
2Huyện Di Linh195.994
3Huyện Đức Trọng186.974
4Thành phố Bảo Lộc158.684
5Huyện Lâm Hà144.436
6Huyện Bảo Lâm118.090
7Huyện Đơn Dương107.281
8Huyện Đam Rông54.271
9Huyện Đạ Tẻh43.415
10Huyện Cát Tiên35.283
11Huyện Đạ Huoai33.998
12Huyện Lạc Dương27.956

Bản đồ các huyện của tỉnh Lâm Đồng

Bản đồ các huyện của tỉnh Lâm Đồng mới nhất

Download danh sách các huyện của Tỉnh Lâm Đồng

Để thuận tiện khi cần dùng làm tư liệu, Bankervn cung cấp file excel tổng hợp thông tin chi tiết các huyện, thành phố, phường, xã và thị trấn của tỉnh Lâm Đồng. File upload trên google drive, để chỉnh sửa vui lòng tải về máy. Link tải file tại đây.

Danh sách các phường, xã của tỉnh Lâm Đồng

Dưới 12 đơn vị hành chính cấp quận huyện, Lâm Đồng có tổng cộng 142 đơn vị hành chính cấp phường xã. Bao gồm: 18 phường, 13 thị trấn và 111 xã.

Các phường xã của thành phố Đà Lạt

Thành phố Đà Lạt được thành lập vào năm 2009, có diện tích 391,15 km2 và dân số 226.578 người. Bao gồm 12 phường và 4 xã, cụ thể là: 

 1. Phường 1
 2. Phường 2
 3. Phường 3
 4. Phường 4
 5. Phường 5
 6. Phường 6
 7. Phường 7
 8. Phường 8
 9. Phường 9
 10. Phường 10
 11. Phường 11
 12. Phường 12
 13. Xã Tà Nung
 14. Xã Trạm Hành
 15. Xã Xuân Thọ
 16. Xã Xuân Trường

Các phường xã của thành phố Bảo Lộc

Thành phố Bảo Lộc được thành lập vào năm 2009, có diện tích 232,56 km2 và dân số 158.684 người. Bao gồm 6 phường và 5 xã, cụ thể là: 

 1. Phường 1
 2. Phường 2
 3. Phường B’Lao
 4. Phường Lộc Phát
 5. Phường Lộc Sơn
 6. Phường Lộc Tiến 
 7. Xã Đại Lào
 8. Xã Đamb’ri
 9. Xã Lộc Châu
 10. Xã Lộc Nga
 11. Xã Lộc Thanh

Các phường xã của huyện Bảo Lâm

Huyện Bảo Lâm được thành lập vào năm 1994, có diện tích 1.465 km2 và dân số 118.090 người. Bao gồm 1 thị trấn và 13 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Lộc Thắng
 2. Xã B’Lá
 3. Xã Lộc An
 4. Xã Lộc Bắc
 5. Xã Lộc Bảo
 6. Xã Lộc Đức
 7. Xã Lộc Lâm
 8. Xã Lộc Nam
 9. Xã Lộc Ngãi
 10. Xã Lộc Phú
 11. Xã Lộc Quảng
 12. Xã Lộc Tân
 13. Xã Lộc Thành
 14. Xã Tân Lạc

Các phường xã của huyện Cát Tiên

Huyện Cát Tiên được thành lập vào năm 1987, có diện tích 427,20 km2 và dân số 35.283 người. Bao gồm 2 thị trấn và 7 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Cát Tiên
 2. Thị trấn Phước Cát
 3. Xã Đồng Nai Thượng
 4. Xã Đức Phổ
 5. Xã Gia Viễn
 6. Xã Nam Ninh
 7. Xã Phước Cát 2
 8. Xã Quảng Ngãi
 9. Xã Tiên Hoàng

Các phường xã của huyện Di Linh

Huyện Di Linh được thành lập vào năm 1975, có diện tích 1.614,64 km2 và dân số 195.994 người. Bao gồm 1 thị trấn và 18 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Di Linh
 2. Xã Bảo Thuận
 3. Xã Đinh Lạc
 4. Xã Đinh Trang Hòa
 5. Xã Đinh Trang Thượng
 6. Xã Gia Bắc
 7. Xã Gia Hiệp
 8. Xã Gung Ré
 9. Xã Hòa Bắc
 10. Xã Hòa Nam
 11. Xã Hòa Ninh
 12. Xã Hòa Trung
 13. Xã Liên Đầm
 14. Xã Sơn Điền
 15. Xã Tam Bố
 16. Xã Tân Châu
 17. Xã Tân Lâm
 18. Xã Tân Nghĩa
 19. Xã Tân Thượng

Các phường xã của huyện Đạ Huoai

Huyện Đạ Huoai được thành lập vào năm 1979, có diện tích 494,4 km2 và dân số 33.998 người. Bao gồm 2 thị trấn và 7 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Ma Đa Guôi 
 2. Thị trấn Đạ M’ri 
 3. Xã Đạ Ploa
 4. Xã Đạ Oai
 5. Xã Đạ Tồn
 6. Xã Đoàn Kết
 7. Xã Hà Lâm
 8. Xã Ma Đa Guôi
 9. Xã Phước Lộc

Các phường xã của huyện Đạ Tẻh

Huyện Đạ Tẻh được thành lập vào năm 1975, có diện tích 527,9 km2 và dân số 43.415 người. Bao gồm 1 thị trấn và 8 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Đạ Tẻh
 2. Xã An Nhơn
 3. Xã Đạ Kho
 4. Xã Đạ Lây
 5. Xã Đạ Pal
 6. Xã Mỹ Đức
 7. Xã Quảng Trị
 8. Xã Quốc Oai
 9. Xã Triệu Hải

Các phường xã của huyện Đam Rông

Huyện Đam Rông được thành lập vào năm 2004, có diện tích 873,7 km2 và dân số 54.271 người. Bao gồm  8 xã, cụ thể là: 

 1. Xã Đạ K’Nàng
 2. Xã Đạ Long
 3. Xã Đạ M’Rông
 4. Xã Đạ Rsal
 5. Xã Đạ Tông
 6. Xã Liêng S’Rônh
 7. Xã Phi Liêng
 8. Xã Rô Men

Các phường xã của huyện Đơn Dương

Huyện Đơn Dương được thành lập vào năm 1975, có diện tích 611,56 km2 và dân số 107.281 người. Bao gồm 2 thị trấn và 8 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Thạnh Mỹ 
 2. Thị trấn D’Ran 
 3. Xã Đạ Ròn
 4. Xã Ka Đô
 5. Xã Ka Đơn
 6. Xã Lạc Lâm
 7. Xã Lạc Xuân
 8. Xã Pró
 9. Xã Quảng Lập
 10. Xã Tu Tra

Các phường xã của huyện Đức Trọng

Huyện Đức Trọng được thành lập vào năm 1986, có diện tích 903,13 km2 và dân số 186.974 người. Bao gồm 1 thị trấn và 14 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Liên Nghĩa
 2. Xã Bình Thạnh
 3. Xã Đà Loan
 4. Xã Đa Quyn
 5. Xã Hiệp An
 6. Xã Hiệp Thạnh
 7. Xã Liên Hiệp
 8. Xã Ninh Gia
 9. Xã Ninh Loan
 10. Xã N’Thol Hạ
 11. Xã Phú Hội
 12. Xã Tà Hine
 13. Xã Tà Năng
 14. Xã Tân Hội
 15. Xã Tân Thành

Các phường xã của huyện Lạc Dương

Huyện Lạc Dương được thành lập vào năm 1979, có diện tích 1.313,94 km2 và dân số 27.956 người. Bao gồm 1 thị trấn và 5 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Lạc Dương
 2. Xã Đạ Chais
 3. Xã Đạ Nhim
 4. Xã Đạ Sar
 5. Xã Đưng KNớ
 6. Xã Lát

Các phường xã của huyện Lâm Hà

Huyện Lâm hà được thành lập vào năm 1987, có diện tích 979,52 km2 và dân số 144.436 người. Bao gồm 2 thị trấn và 14 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Đình Văn
 2. Thị trấn Nam Ban
 3. Xã Đạ Đờn
 4. Xã Đan Phượng
 5. Xã Đông Thanh
 6. Xã Gia Lâm
 7. Xã Hoài Đức
 8. Xã Liên Hà
 9. Xã Mê Linh
 10. Xã Nam Hà
 11. Xã Phi Tô
 12. Xã Phú Sơn
 13. Xã Phúc Thọ
 14. Xã Tân Hà
 15. Xã Tân Thanh
 16. Xã Tân Văn

Lời kết

Danh sách các huyện, thành phố, phường xã và thị trấn của Lâm Đồng được Bankervn tổng hợp từ cổng thông tin của tỉnh, wikipedia và các nguồn tư liệu địa lý uy tín. Mọi đóng góp về nội dung vui lòng gửi về email: info@bankervn.com

Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Bài viết liên quan: