Tỉnh Nam Định có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2024

Nam Định có bao nhiêu huyện

0
01 Thành phố và 09 Huyện

Nam Định là cửa ngõ phía đông nam của vùng Đồng Bằng Sông Hồng. Tỉnh có tổng diện tích là 1.668,00 km², xếp thứ 52 toàn quốc. Dân số 1.780.393 người, xếp thứ 13 toàn quốc. Về mặt hành chính, Nam Định được chia thành 10 đơn vị hành chính cấp quận huyện, trong đó bao gồm 01 thành phố và 09 huyện.

Danh sách các huyện của tỉnh Nam Định

Tỉnh Nam Định được chia thành 10 đơn vị hành chính cấp quận huyện, bao gồm 1 thành phố và 9 huyện. Trong đó, Huyện Nghĩa Hưng có diện tích lớn nhất và Huyện Hải Hậu có dân số nhiều nhất.

#Quận huyệnDân số (người)
1Huyện Hải Hậu262.901
2Thành phố Nam Định236.294
3Huyện Ý Yên229.006
4Huyện Nam Trực183.241
5Huyện Nghĩa Hưng175.786
6Huyện Trực Ninh172.577
7Huyện Giao Thủy167.752
8Huyện Xuân Trường149.480
9Huyện Vụ Bản130.862
10Huyện Mỹ Lộc75.214

Bản đồ các huyện của tỉnh Nam Định

Bản đồ các huyện Nam Định mới nhất

Download danh sách các huyện của Tỉnh Nam Định

Để thuận tiện khi cần dùng làm tư liệu, Bankervn cung cấp file excel tổng hợp thông tin chi tiết các huyện, thành phố, phường, xã và thị trấn của tỉnh Nam Định. File upload trên google drive, để chỉnh sửa vui lòng tải về máy. Link tải file tại đây.

Danh sách các huyện của tỉnh Nam Định mới nhất

Danh sách các phường, xã của tỉnh Nam Định

Dưới 10 đơn vị hành chính cấp quận huyện, Nam Định có tổng cộng 226 đơn vị hành chính cấp phường xã. Bao gồm: 22 phường, 16 thị trấn và 188 xã.

Các phường xã của thành phố Nam Định

Thành phố Nam Định được thành lập vào năm 2011, có diện tích 46,4 km2 và dân số 236.294 người. Bao gồm 22 phường và 3 xã, cụ thể là: 

 1. Phường Bà Triệu
 2. Phường Cửa Bắc
 3. Phường Cửa Nam
 4. Phường Hạ Long
 5. Phường Lộc Hạ
 6. Phường Lộc Hòa
 7. Phường Lộc Vượng
 8. Phường Mỹ Xá
 9. Phường Năng Tĩnh
 10. Phường Ngô Quyền
 11. Phường Nguyễn Du
 12. Phường Phan Đình Phùng
 13. Phường Quang Trung
 14. Phường Thống Nhất
 15. Phường Trần Đăng Ninh
 16. Phường Trần Hưng Đạo
 17. Phường Trần Quang Khải
 18. Phường Trần Tế Xương
 19. Phường Trường Thi
 20. Phường Văn Miếu
 21. Phường Vị Hoàng
 22. Phường Vị Xuyên 
 23. Xã Lộc An
 24. Xã Nam Phong
 25. Xã Nam Vân

Các phường xã của huyện Giao Thủy

Huyện Giao Thủy có diện tích 232,1 km2 và dân số 167.752 người. Bao gồm 2 thị trấn và 20 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Ngô Đồng
 2. Thị trấn Quất Lâm
 3. Xã Bạch Long
 4. Xã Bình Hòa
 5. Xã Giao An
 6. Xã Giao Châu
 7. Xã Giao Hà
 8. Xã Giao Hải
 9. Xã Giao Hương
 10. Xã Giao Lạc
 11. Xã Giao Long
 12. Xã Giao Nhân
 13. Xã Giao Phong
 14. Xã Giao Tân
 15. Xã Giao Thanh
 16. Xã Giao Thiện
 17. Xã Giao Thịnh
 18. Xã Giao Tiến
 19. Xã Giao Xuân
 20. Xã Giao Yến
 21. Xã Hoành Sơn
 22. Xã Hồng Thuận

Các phường xã của huyện Hải Hậu

Huyện Hải Hậu có diện tích 230,22 km2 và dân số 262.901 người. Bao gồm 3 thị trấn và 31 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Yên Định
 2. Thị trấn Cồn
 3. Thị trấn Thịnh Long
 4. Xã Hải An
 5. Xã Hải Anh
 6. Xã Hải Bắc
 7. Xã Hải Châu
 8. Xã Hải Chính
 9. Xã Hải Cường
 10. Xã Hải Đông
 11. Xã Hải Đường
 12. Xã Hải Giang
 13. Xã Hải Hà
 14. Xã Hải Hòa
 15. Xã Hải Hưng
 16. Xã Hải Lộc
 17. Xã Hải Long
 18. Xã Hải Lý
 19. Xã Hải Minh
 20. Xã Hải Nam
 21. Xã Hải Ninh
 22. Xã Hải Phong
 23. Xã Hải Phú
 24. Xã Hải Phúc
 25. Xã Hải Phương
 26. Xã Hải Quang
 27. Xã Hải Sơn
 28. Xã Hải Tân
 29. Xã Hải Tây
 30. Xã Hải Thanh
 31. Xã Hải Triều
 32. Xã Hải Trung
 33. Xã Hải Vân
 34. Xã Hải Xuân

Các phường xã của huyện Mỹ Lộc

Huyện Mỹ Lộc được thành lập vào năm 1997, có diện tích 72,7 km2 và dân số 75.214 người. Bao gồm 1 thị trấn và 10 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Mỹ Lộc
 2. Xã Mỹ Hà
 3. Xã Mỹ Hưng
 4. Xã Mỹ Phúc
 5. Xã Mỹ Tân
 6. Xã Mỹ Thắng
 7. Xã Mỹ Thành
 8. Xã Mỹ Thịnh
 9. Xã Mỹ Thuận
 10. Xã Mỹ Tiến
 11. Xã Mỹ Trung

Các phường xã của huyện Nam Trực

Huyện Nam Trực được thành lập vào năm 1833, có diện tích 163,9 km2 và dân số 183.241 người. Bao gồm 1 thị trấn và 19 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Nam Giang
 2. Xã Bình Minh
 3. Xã Điền Xá
 4. Xã Đồng Sơn
 5. Xã Hồng Quang
 6. Xã Nam Cường
 7. Xã Nam Dương
 8. Xã Nam Hải
 9. Xã Nam Hoa
 10. Xã Nam Hồng
 11. Xã Nam Hùng
 12. Xã Nam Lợi
 13. Xã Nam Mỹ
 14. Xã Nam Thái
 15. Xã Nam Thắng
 16. Xã Nam Thanh
 17. Xã Nam Tiến
 18. Xã Nam Toàn
 19. Xã Nghĩa An
 20. Xã Tân Thịnh

Các phường xã của huyện Nghĩa Hưng

Huyện Nghĩa Hưng có diện tích 250,47 km2 và dân số 175.786 người. Bao gồm 3 thị trấn và 21 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Liễu Đề
 2. Thị trấn Quỹ Nhất
 3. Thị trấn Rạng Đông
 4. Xã Hoàng Nam
 5. Xã Nam Điền
 6. Xã Nghĩa Bình
 7. Xã Nghĩa Châu
 8. Xã Nghĩa Đồng
 9. Xã Nghĩa Hải
 10. Xã Nghĩa Hồng
 11. Xã Nghĩa Hùng
 12. Xã Nghĩa Lạc
 13. Xã Nghĩa Lâm
 14. Xã Nghĩa Lợi
 15. Xã Nghĩa Minh
 16. Xã Nghĩa Phong
 17. Xã Nghĩa Phú
 18. Xã Nghĩa Sơn
 19. Xã Nghĩa Tân
 20. Xã Nghĩa Thái
 21. Xã Nghĩa Thành
 22. Xã Nghĩa Thịnh
 23. Xã Nghĩa Trung
 24. Xã Phúc Thắng

Các phường xã của huyện Nghĩa Hưng

Huyện Nghĩa Hưng có diện tích 250,47 km2 và dân số 175.786 người. Bao gồm 3 thị trấn và 21 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Liễu Đề
 2. Thị trấn Quỹ Nhất
 3. Thị trấn Rạng Đông
 4. Xã Hoàng Nam
 5. Xã Nam Điền
 6. Xã Nghĩa Bình
 7. Xã Nghĩa Châu
 8. Xã Nghĩa Đồng
 9. Xã Nghĩa Hải
 10. Xã Nghĩa Hồng
 11. Xã Nghĩa Hùng
 12. Xã Nghĩa Lạc
 13. Xã Nghĩa Lâm
 14. Xã Nghĩa Lợi
 15. Xã Nghĩa Minh
 16. Xã Nghĩa Phong
 17. Xã Nghĩa Phú
 18. Xã Nghĩa Sơn
 19. Xã Nghĩa Tân
 20. Xã Nghĩa Thái
 21. Xã Nghĩa Thành
 22. Xã Nghĩa Thịnh
 23. Xã Nghĩa Trung
 24. Xã Phúc Thắng

Các phường xã của huyện Trực Ninh

Huyện Trực Ninh có diện tích 143,95 km2 và dân số 172.577 người. Bao gồm 3 thị trấn và 18 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Cổ Lễ
 2. Thị trấn Cát Thành
 3. Thị trấn Ninh Cường
 4. Xã Liêm Hải
 5. Xã Phương Định
 6. Xã Trực Chính
 7. Xã Trực Cường
 8. Xã Trực Đại
 9. Xã Trực Đạo
 10. Xã Trực Hùng
 11. Xã Trực Hưng
 12. Xã Trực Khang
 13. Xã Trực Mỹ
 14. Xã Trực Nội
 15. Xã Trực Thái
 16. Xã Trực Thanh
 17. Xã Trực Thắng
 18. Xã Trực Thuận
 19. Xã Trực Tuấn,
 20. XãTrung Đông
 21. Xã Việt Hùng

Các phường xã của huyện Vụ Bản

Huyện Vụ Bản được thành lập từ năm 1861, có diện tích 152,81 km2 và dân số 130.862 người. Bao gồm 1 thị trấn và 17 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Gôi
 2. Xã Cộng Hòa
 3. Xã Đại An
 4. Xã Đại Thắng
 5. Xã Hiển Khánh
 6. Xã Hợp Hưng
 7. Xã Kim Thái
 8. Xã Liên Bảo
 9. Xã Liên Minh
 10. Xã Minh Tân
 11. Xã Minh Thuận
 12. Xã Quang Trung
 13. Xã Tam Thanh
 14. Xã Tân Khánh
 15. Xã Tân Thành
 16. Xã Thành Lợi
 17. Xã Trung Thành
 18. Xã Vĩnh Hào

Các phường xã của huyện Xuân Trường

Huyện Xuân Trường có diện tích 112,8 km2 và dân số 149.480 người. Bao gồm 1 thị trấn và 19 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Xuân Trường
 2. Xã Thọ Nghiệp
 3. Xã Xuân Bắc
 4. Xã Xuân Châu
 5. Xã Xuân Đài
 6. Xã Xuân Hòa
 7. Xã Xuân Hồng
 8. Xã Xuân Kiên
 9. Xã Xuân Ngọc
 10. Xã Xuân Ninh
 11. Xã Xuân Phong
 12. Xã Xuân Phú
 13. Xã Xuân Phương
 14. Xã Xuân Tân
 15. Xã Xuân Thành
 16. Xã Xuân Thượng
 17. Xã Xuân Thủy
 18. Xã Xuân Tiến
 19. Xã Xuân Trung
 20. Xã Xuân Vinh

Các phường xã của huyện Ý Yên

Huyện Ý Yên có diện tích 241 km2 và dân số 229.006 người. Bao gồm 1 thị trấn và 30 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Lâm
 2. Xã Yên Bằng
 3. Xã Yên Bình
 4. Xã Yên Chính
 5. Xã Yên Cường
 6. Xã Yên Dương
 7. Xã Yên Đồng
 8. Xã Yên Hồng
 9. Xã Yên Hưng
 10. Xã Yên Khang
 11. Xã Yên Khánh
 12. Xã Yên Lộc
 13. Xã Yên Lợi
 14. Xã Yên Lương
 15. Xã Yên Minh
 16. Xã Yên Mỹ
 17. Xã Yên Nghĩa
 18. Xã Yên Nhân
 19. Xã Yên Ninh
 20. Xã Yên Phong
 21. Xã Yên Phú
 22. Xã Yên Phúc
 23. Xã Yên Phương
 24. Xã Yên Quang
 25. Xã Yên Tân
 26. Xã Yên Thắng
 27. Xã Yên Thành
 28. Xã Yên Thọ
 29. Xã Yên Tiến
 30. Xã Yên Trị
 31. Xã Yên Trung

Lời kết

Danh sách các huyện, thành phố, phường xã và thị trấn của Nam Định được Bankervn tổng hợp từ cổng thông tin của tỉnh, wikipedia và các nguồn tư liệu địa lý uy tín. Mọi đóng góp về nội dung vui lòng gửi về email: info@bankervn.com

Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Bài viết liên quan: