Tỉnh Nghệ An có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2024

Nghệ An có bao nhiêu huyện

0
01 Thành phố, 03 Thị xã và 17 Huyện

Nghệ An là một tỉnh phía Bắc của vùng Bắc Trung Bộ, miền Trung Việt Nam. Giáp Hà Tĩnh, Biển Đông, Thanh Hóa, có biên giới với tỉnh Xiêng Khoảng và tỉnh Borikhamxay của Lào. Tổng diện tích của Nghệ An là 16.493,70 km², rộng lớn nhất Việt Nam. Dân số khoảng 3.327.791 người, xếp thứ 4 toàn quốc. Về mặt hành chính, Nghệ An được chia thành 21 đơn vị cấp quận huyện, trong đó bao gồm 01 thành phố, 03 thị xã và 17 huyện.

Danh sách các huyện của tỉnh Nghệ An

Tỉnh Nghệ An được chia thành 21 đơn vị hành chính cấp quận huyện, bao gồm 1 thành phố, 3 thị xã và 17 huyện. Trong đó, Huyện Tương Dương có diện tích lớn nhất và Thành phố Vinh có dân số đông đúc nhất.

#Quận huyệnDân số (người)
1Thành phố Vinh339.114
2Huyện Diễn Châu312.506
3Huyện Yên Thành301.635
4Huyện Quỳnh Lưu276.259
5Huyện Thanh Chương240.808
6Huyện Nghi Lộc218.005
7Huyện Đô Lương204.170
8Huyện Nam Đàn164.634
9Huyện Tân Kỳ147.257
10Huyện Nghĩa Đàn140.515
11Huyện Quỳ Hợp134.154
12Huyện Hưng Nguyên124.245
13Huyện Anh Sơn116.922
14Thị xã Hoàng Mai113.360
15Huyện Kỳ Sơn80.288
16Huyện Tương Dương77.830
17Huyện Con Cuông75.168
18Huyện Quế Phong71.940
19Thị xã Thái Hòa66.127
20Huyện Quỳ Châu57.813
21Thị xã Cửa Lò55.668

Bản đồ các huyện của tỉnh Nghệ An

Bản đồ các huyện Nghệ An mới nhất

Download danh sách các huyện của Tỉnh Nghệ An

Để thuận tiện khi cần dùng làm tư liệu, Bankervn cung cấp file excel tổng hợp thông tin chi tiết các huyện, thành phố, phường, xã và thị trấn của tỉnh Nghệ An. File upload trên google drive, để chỉnh sửa vui lòng tải về máy. Link tải file tại đây.

Danh sách các phường, xã của tỉnh Nghệ An

Dưới 21 đơn vị hành chính cấp quận huyện, Nghệ An có tổng cộng 460 đơn vị hành chính cấp phường xã. Bao gồm: 32 phường, 17 thị trấn và 411 xã.

Các phường xã của thành phố Vinh

Thành phố Vinh được thành lập vào năm 1963, có diện tích 105 km2 và dân số 339.114 người. Bao gồm 16 phường và 9 xã, cụ thể là: 

 1. Phường Bến Thủy
 2. Phường Cửa Nam
 3. Phường Đội Cung
 4. Phường Đông Vĩnh
 5. Phường Hà Huy Tập
 6. Phường Hồng Sơn
 7. Phường Hưng Bình
 8. Phường Hưng Dũng
 9. Phường Hưng Phúc
 10. Phường Lê Lợi
 11. Phường Lê Mao
 12. Phường Quán Bàu
 13. Phường Quang Trung
 14. Phường Trung Đô
 15. Phường Trường Thi
 16. Phường Vinh Tân 
 17. Xã Hưng Chính
 18. Xã Hưng Đông
 19. Xã Hưng Hòa,
 20. Xã Hưng Lộc
 21. Xã Nghi Ân
 22. Xã Nghi Đức
 23. Xã Nghi Kim
 24. Xã Nghi Liên
 25. Xã Nghi Phú

Các phường xã của thị xã Cửa Lò

Thị xã Cửa Lò được thành lập vào năm 1994, có diện tích 27,81 km2 và dân số 55.668 người. Bao gồm 7 phường, cụ thể là: 

 1. Xã Nghi Hải
 2. Xã Nghi Hòa
 3. Xã Nghi Hương
 4. Xã Nghi Tân
 5. Xã Nghi Thu
 6. Xã Nghi Thủy
 7. Xã Thu Thủy

Các phường xã của thị xã Hoàng Mai

Thị xã Hoàng Mai được thành lập vào năm 2013, có diện tích 169,75 km2 và dân số 113.360 người. Bao gồm 5 phường và 5 xã, cụ thể là: 

 1. Phường Mai Hùng
 2. Phường Quỳnh Dị
 3. Phường Quỳnh Phương
 4. Phường Quỳnh Thiện
 5. Phường Quỳnh Xuân 
 6. Xã Quỳnh Lập
 7. Xã Quỳnh Liên
 8. Xã Quỳnh Lộc
 9. Xã Quỳnh Trang
 10. Xã Quỳnh Vinh

Các phường xã của thị xã Thái Hòa

Thị xã Thái Hòa được thành lập vào năm 2007, có diện tích 135,14 km2 và dân số 66.127 người. Bao gồm 4 phường và 5 xã, cụ thể là: 

 1. Phường Hòa Hiếu
 2. Phường Long Sơn
 3. Phường Quang Phong
 4. Phường Quang Tiến 
 5. Xã Đông Hiếu
 6. Xã Nghĩa Mỹ
 7. Xã Nghĩa Thuận
 8. Xã Nghĩa Tiến
 9. Xã Tây Hiếu

Các phường xã của huyện Anh Sơn

Huyện Anh Sơn được thành lập vào năm 1963, có diện tích 592,5 km2 và dân số 116.922 người. Bao gồm 1 thị trấn và 20 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Anh Sơn
 2. Xã Bình Sơn
 3. Xã Cẩm Sơn
 4. Xã Cao Sơn
 5. Xã Đỉnh Sơn
 6. Xã Đức Sơn
 7. Xã Hoa Sơn
 8. Xã Hội Sơn
 9. Xã Hùng Sơn
 10. Xã Khai Sơn
 11. Xã Lạng Sơn
 12. Xã Lĩnh Sơn
 13. Xã Long Sơn
 14. Xã Phúc Sơn
 15. Xã Tam Sơn
 16. Xã Tào Sơn
 17. Xã Thạch Sơn
 18. Xã Thành Sơn
 19. Xã Thọ Sơn
 20. Xã Tường Sơn
 21. Xã Vĩnh Sơn

Các phường xã của huyện Con Cuông

Huyện Con Cuông có diện tích 1.680,2 km2 và dân số 75.168 người. Bao gồm 1 thị trấn và 12 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Con Cuông
 2. Xã Bình Chuẩn
 3. Xã Bồng Khê
 4. Xã Cam Lâm
 5. Xã Châu Khê
 6. Xã Chi Khê
 7. Xã Đôn Phục
 8. Xã Lạng Khê
 9. Xã Lục Dạ
 10. Xã Mậu Đức
 11. Xã Môn Sơn
 12. Xã Thạch Ngàn
 13. Xã Yên Khê

Các phường xã của huyện Diễn Châu

Huyện Diễn Châu được thành lập vào năm 1977, có diện tích 331,62 km2 và dân số 312.506 người. Bao gồm 1 thị trấn và 36 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Diễn Châu
 2. Xã Diễn An
 3. Xã Diễn Bích
 4. Xã Diễn Cát
 5. Xã Diễn Đoài
 6. Xã Diễn Đồng
 7. Xã Diễn Hải
 8. Xã Diễn Hạnh
 9. Xã Diễn Hoa
 10. Xã Diễn Hoàng
 11. Xã Diễn Hồng
 12. Xã Diễn Hùng
 13. Xã Diễn Kim
 14. Xã Diễn Kỷ
 15. Xã Diễn Lâm
 16. Xã Diễn Liên
 17. Xã Diễn Lộc
 18. Xã Diễn Lợi
 19. Xã Diễn Mỹ
 20. Xã Diễn Ngọc
 21. Xã Diễn Nguyên
 22. Xã Diễn Phong
 23. Xã Diễn Phú
 24. Xã Diễn Phúc
 25. Xã Diễn Quảng
 26. Xã Diễn Tân
 27. Xã Diễn Thái
 28. Xã Diễn Thành
 29. Xã Diễn Tháp
 30. Xã Diễn Thịnh
 31. Xã Diễn Thọ
 32. Xã Diễn Trường
 33. Xã Diễn Trung
 34. Xã Diễn Vạn
 35. Xã Diễn Xuân
 36. Xã Diễn Yên
 37. Xã Minh Châu

Các phường xã của huyện Đô Lương

Huyện Đô Lương được thành lập vào năm 1963, có diện tích 350,433 km2 và dân số 204.170 người. Bao gồm 1 thị trấn và 32 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Đô Lương
 2. Xã Bắc Sơn
 3. Xã Bài Sơn
 4. Xã Bồi Sơn
 5. Xã Đà Sơn
 6. Xã Đại Sơn
 7. Xã Đặng Sơn
 8. Xã Đông Sơn
 9. Xã Giang Sơn Đông
 10. Xã Giang Sơn Tây
 11. Xã Hiến Sơn
 12. Xã Hòa Sơn
 13. Xã Hồng Sơn
 14. Xã Lạc Sơn
 15. Xã Lam Sơn
 16. Xã Lưu Sơn
 17. Xã Minh Sơn
 18. Xã Mỹ Sơn
 19. Xã Nam Sơn
 20. Xã Ngọc Sơn
 21. Xã Nhân Sơn
 22. Xã Quang Sơn
 23. Xã Tân Sơn
 24. Xã Thái Sơn
 25. Xã Thịnh Sơn
 26. Xã Thuận Sơn
 27. Xã Thượng Sơn
 28. Xã Tràng Sơn
 29. Xã Trù Sơn
 30. Xã Trung Sơn
 31. Xã Văn Sơn
 32. Xã Xuân Sơn
 33. Xã Yên Sơn

Các phường xã của huyện Hưng Nguyên

Huyện Hưng Nguyên được thành lập vào năm 1469, có diện tích 159,20 km2 và dân số 124.245 người. Bao gồm 1 thị trấn và 17 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Hưng Nguyên
 2. Xã Châu Nhân
 3. Xã Hưng Đạo
 4. Xã Hưng Lĩnh
 5. Xã Hưng Lợi
 6. Xã Hưng Mỹ
 7. Xã Hưng Nghĩa
 8. Xã Hưng Phúc
 9. Xã Hưng Tân
 10. Xã Hưng Tây
 11. Xã Hưng Thành
 12. Xã Hưng Thịnh
 13. Xã Hưng Thông
 14. Xã Hưng Trung
 15. Xã Hưng Yên Bắc
 16. Xã Hưng Yên Nam
 17. Xã Long Xá
 18. Xã Xuân Lam

Các phường xã của huyện Kỳ Sơn

Huyện Kỳ Sơn có diện tích 2.095 km2 và dân số 80.288 người. Bao gồm 1 thị trấn và 20 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Mường Xén
 2. Xã Bắc Lý
 3. Xã Bảo Nam
 4. Xã Bảo Thắng
 5. Xã Chiêu Lưu
 6. Xã Đoọc Mạy
 7. Xã Huồi Tụ
 8. Xã Hữu Kiệm
 9. Xã Hữu Lập
 10. Xã Keng Đu
 11. Xã Mường Ải
 12. Xã Mường Lống
 13. Xã Mường Típ
 14. Xã Mỹ Lý
 15. Xã Na Loi
 16. Xã Na Ngoi
 17. Xã Nậm Càn
 18. Xã Nậm Cắn
 19. Xã Phà Đánh
 20. Xã Tà Cạ
 21. Xã Tây Sơn

Các phường xã của huyện Nam Đàn

Huyện Nam Đàn được thành lập vào năm 1975 có diện tích 293,9 km2 và dân số 164.634 người. Bao gồm 1 thị trấn và 18 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Nam Đàn
 2. Xã Hồng Long
 3. Xã Hùng Tiến
 4. Xã Khánh Sơn
 5. Xã Kim Liên
 6. Xã Nam Anh
 7. Xã Nam Cát
 8. Xã Nam Giang
 9. Xã Nam Hưng
 10. Xã Nam Kim
 11. Xã Nam Lĩnh
 12. Xã Nam Nghĩa
 13. Xã Nam Thái
 14. Xã Nam Thanh
 15. Xã Nam Xuân
 16. Xã Thượng Tân Lộc
 17. Xã Trung Phúc Cường
 18. Xã Xuân Hòa
 19. Xã Xuân Lâm

Các phường xã của huyện Nghi Lộc

Huyện Nghi Lộc được thành lập vào năm 1894 có diện tích 347,70 km2 và dân số 218.005 người. Bao gồm 1 thị trấn và 28 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Quán Hành
 2. Xã Khánh Hợp
 3. Xã Nghi Công Bắc
 4. Xã Nghi Công Nam
 5. Xã Nghi Diên
 6. Xã Nghi Đồng
 7. Xã Nghi Hoa
 8. Xã Nghi Hưng
 9. Xã Nghi Kiều
 10. Xã Nghi Lâm
 11. Xã Nghi Long
 12. Xã Nghi Mỹ
 13. Xã Nghi Phong
 14. Xã Nghi Phương
 15. Xã Nghi Quang
 16. Xã Nghi Thạch
 17. Xã Nghi Thái
 18. Xã Nghi Thiết
 19. Xã Nghi Thịnh
 20. Xã Nghi Thuận
 21. Xã Nghi Tiến
 22. Xã Nghi Trung
 23. Xã Nghi Trường
 24. Xã Nghi Vạn
 25. Xã Nghi Văn
 26. Xã Nghi Xá
 27. Xã Nghi Xuân
 28. Xã Nghi Yên
 29. Xã Phúc Thọ

Các phường xã của huyện Nghĩa Đàn

Huyện Nghĩa Đàn được thành lập vào năm 1840 có diện tích 617,55 km2 và dân số 140.515 người. Bao gồm 1 thị trấn và 22 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Nghĩa Đàn
 2. Xã Nghĩa An
 3. Xã Nghĩa Bình
 4. Xã Nghĩa Đức
 5. Xã Nghĩa Hiếu
 6. Xã Nghĩa Hội
 7. Xã Nghĩa Hồng
 8. Xã Nghĩa Hưng
 9. Xã Nghĩa Khánh
 10. Xã Nghĩa Lạc
 11. Xã Nghĩa Lâm
 12. Xã Nghĩa Long
 13. Xã Nghĩa Lộc
 14. Xã Nghĩa Lợi
 15. Xã Nghĩa Mai
 16. Xã Nghĩa Minh
 17. Xã Nghĩa Phú
 18. Xã Nghĩa Sơn
 19. Xã Nghĩa Thành
 20. Xã Nghĩa Thịnh
 21. Xã Nghĩa Thọ
 22. Xã Nghĩa Trung
 23. Xã Nghĩa Yên

Các phường xã của huyện Quế Phong

Huyện Quế Phong có diện tích 1.890,32 km2 và dân số 71.940 người. Bao gồm 1 thị trấn và 12 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Kim Sơn
 2. Xã Cắm Muộn
 3. Xã Châu Kim
 4. Xã Châu Thôn
 5. Xã Đồng Văn
 6. Xã Hạnh Dịch
 7. Xã Mường Nọc
 8. Xã Nậm Giải
 9. Xã Nậm Nhoóng
 10. Xã Quang Phong
 11. Xã Thông Thụ
 12. Xã Tiền Phong
 13. Xã Tri Lễ

Các phường xã của huyện Quỳ Châu

Huyện Quỳ Châu có diện tích 1058,04 km2 và dân số 57.813 người. Bao gồm 1 thị trấn và 11 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Tân Lạc
 2. Xã Châu Bính
 3. Xã Châu Bình
 4. Xã Châu Hạnh
 5. Xã Châu Hoàn
 6. Xã Châu Hội
 7. Xã Châu Nga
 8. Xã Châu Phong
 9. Xã Châu Thắng
 10. Xã Châu Thuận
 11. Xã Châu Tiến
 12. Xã Diên Lãm

Các phường xã của huyện Quỳ Hợp

Huyện Quỳ Hợp được thành lập vào năm 1963, có diện tích 941,28 km2 và dân số 134.154 người. Bao gồm 1 thị trấn và 20 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Quỳ Hợp
 2. Xã Bắc Sơn
 3. Xã Châu Cường
 4. Xã Châu Đình
 5. Xã Châu Hồng
 6. Xã Châu Lộc
 7. Xã Châu Lý
 8. Xã Châu Quang
 9. Xã Châu Thái
 10. Xã Châu Thành
 11. Xã Châu Tiến
 12. Xã Đồng Hợp
 13. Xã Hạ Sơn
 14. Xã Liên Hợp
 15. Xã Minh Hợp
 16. Xã Nam Sơn
 17. Xã Nghĩa Xuân
 18. Xã Tam Hợp
 19. Xã Thọ Hợp
 20. Xã Văn Lợi
 21. Xã Yên Hợp

Các phường xã của huyện Quỳnh Lưu

Huyện Quỳnh Lưu được thành lập vào năm 1831, có diện tích 445,1 km2 và dân số 276.259 người. Bao gồm 1 thị trấn và 32 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Cầu Giát
 2. Xã An Hòa
 3. Xã Ngọc Sơn
 4. Xã Quỳnh Bá
 5. Xã Quỳnh Bảng
 6. Xã Quỳnh Châu
 7. Xã Quỳnh Diễn
 8. Xã Quỳnh Đôi
 9. Xã Quỳnh Giang
 10. Xã Quỳnh Hậu
 11. Xã Quỳnh Hoa
 12. Xã Quỳnh Hồng
 13. Xã Quỳnh Hưng
 14. Xã Quỳnh Lâm
 15. Xã Quỳnh Long
 16. Xã Quỳnh Lương
 17. Xã Quỳnh Minh
 18. Xã Quỳnh Mỹ
 19. Xã Quỳnh Nghĩa
 20. Xã Quỳnh Ngọc
 21. Xã Quỳnh Tam
 22. Xã Quỳnh Tân
 23. Xã Quỳnh Thạch
 24. Xã Quỳnh Thanh
 25. Xã Quỳnh Thắng
 26. Xã Quỳnh Thọ
 27. Xã Quỳnh Thuận
 28. Xã Quỳnh Văn
 29. Xã Quỳnh Yên
 30. Xã Sơn Hải
 31. Xã Tân Sơn
 32. Xã Tân Thắng
 33. Xã Tiến Thủy

Các phường xã của huyện Tân Kỳ

Huyện Tân Kỳ có diện tích 729,2 km2 và dân số 147.257 người. Bao gồm 1 thị trấn và 21 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Tân Kỳ
 2. Xã Đồng Văn
 3. Xã Giai Xuân
 4. Xã Hương Sơn
 5. Xã Kỳ Sơn
 6. Xã Kỳ Tân
 7. Xã Nghĩa Bình
 8. Xã Nghĩa Đồng
 9. Xã Nghĩa Dũng
 10. Xã Nghĩa Hành
 11. Xã Nghĩa Hoàn
 12. Xã Nghĩa Hợp
 13. Xã Nghĩa Phúc
 14. Xã Nghĩa Thái
 15. Xã Phú Sơn
 16. Xã Tân An
 17. Xã Tân Hợp
 18. Xã Tân Hương
 19. Xã Tân Long
 20. Xã Tân Phú
 21. Xã Tân Xuân
 22. Xã Tiên Kỳ

Các phường xã của huyện Thanh Chương

Huyện Thanh Chương được thành lập vào năm 1984, có diện tích 1.228,3 km2 và dân số 240.808 người. Bao gồm 1 thị trấn và 37 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Thanh Chương
 2. Xã Cát Văn
 3. Xã Đại Đồng
 4. Xã Đồng Văn
 5. Xã Hạnh Lâm
 6. Xã Ngọc Lâm
 7. Xã Ngọc Sơn
 8. Xã Phong Thịnh
 9. Xã Thanh An
 10. Xã Thanh Chi
 11. Xã Thanh Đồng
 12. Xã Thanh Đức
 13. Xã Thanh Dương
 14. Xã Thanh Giang
 15. Xã Thanh Hà
 16. Xã Thanh Hòa
 17. Xã Thanh Hương
 18. Xã Thanh Khai
 19. Xã Thanh Khê
 20. Xã Thanh Lâm
 21. Xã Thanh Liên
 22. Xã Thanh Lĩnh
 23. Xã Thanh Long
 24. Xã Thanh Lương
 25. Xã Thanh Mai
 26. Xã Thanh Mỹ
 27. Xã Thanh Ngọc
 28. Xã Thanh Nho
 29. Xã Thanh Phong
 30. Xã Thanh Sơn
 31. Xã Thanh Thịnh
 32. Xã Thanh Thủy
 33. Xã Thanh Tiên
 34. Xã Thanh Tùng
 35. Xã Thanh Xuân
 36. Xã Thanh Yên
 37. Xã Võ Liệt
 38. Xã Xuân Tường

Các phường xã của huyện Tương Dương

Huyện Tương Dương có diện tích 2.820 km2 và dân số 77.830 người. Bao gồm 1 thị trấn và 16 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Thạch Giám
 2. Xã Hữu Khuông
 3. Xã Lượng Minh
 4. Xã Lưu Kiền
 5. Xã Mai Sơn
 6. Xã Nga My
 7. Xã Nhôn Mai
 8. Xã Tam Đình
 9. Xã Tam Hợp
 10. Xã Tam Quang
 11. Xã Tam Thái
 12. Xã Xá Lượng
 13. Xã Xiêng My
 14. Xã Yên Hòa
 15. Xã Yên Na
 16. Xã Yên Thắng
 17. Xã Yên Tĩnh

Các phường xã của huyện Yên Thành

Huyện Yên Thành có diện tích 551,92 km2 và dân số 301.635 người. Bao gồm 1 thị trấn và 38 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Yên Thành
 2. Xã Bắc Thành
 3. Xã Bảo Thành
 4. Xã Công Thành
 5. Xã Đại Thành
 6. Xã Đô Thành
 7. Xã Đồng Thành
 8. Xã Đức Thành
 9. Xã Hậu Thành
 10. Xã Hoa Thành
 11. Xã Hồng Thành
 12. Xã Hợp Thành
 13. Xã Hùng Thành
 14. Xã Khánh Thành
 15. Xã Kim Thành
 16. Xã Lăng Thành
 17. Xã Liên Thành
 18. Xã Long Thành
 19. Xã Lý Thành
 20. Xã Mã Thành
 21. Xã Minh Thành
 22. Xã Mỹ Thành
 23. Xã Nam Thành
 24. Xã Nhân Thành
 25. Xã Phú Thành
 26. Xã Phúc Thành
 27. Xã Quang Thành
 28. Xã Sơn Thành
 29. Xã Tân Thành
 30. Xã Tăng Thành
 31. Xã Tây Thành
 32. Xã Thịnh Thành
 33. Xã Thọ Thành
 34. Xã Tiến Thành
 35. Xã Trung Thành
 36. Xã Văn Thành
 37. Xã Viên Thành
 38. Xã Vĩnh Thành
 39. Xã Xuân Thành

Lời kết

Danh sách các huyện, thành phố, phường xã và thị trấn của Nghệ An được Bankervn tổng hợp từ cổng thông tin của Tỉnh, wikipedia và các nguồn tư liệu địa lý uy tín. Mọi đóng góp về nội dung vui lòng gửi về email: info@bankervn.com.

Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Bài viết liên quan: