Tỉnh Quảng Ngãi có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2023

Quảng Ngãi có bao nhiêu huyện

01 Thành phố, 01 Thị xã và 11 Huyện
0

Quảng Ngãi là tỉnh rộng thứ ba của vùng Nam Trung Bộ, miền Trung, Việt Nam. Tỉnh có tổng diện tích là 5.135,20 km², xếp thứ 28 toàn quốc. Dân số 1.231.697 người, xếp thứ 31 toàn quốc. Về mặt hành chính, Quảng Ngãi được chia thành 13 đơn vị cấp quận huyện, trong đó bao gồm 01 thành phố, 01 thị xã và 11 huyện.

Danh sách các huyện của tỉnh Quảng Ngãi

Tỉnh Quảng Ngãi được chia thành 13 đơn vị hành chính cấp quận huyện, bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 11 huyện. Trong đó, Huyện Ba Tơ có diện tích lớn nhất và Thành phố Quảng Ngãi có dân số đông đúc nhất. 01/12/2003, Huyện Trà Bổng tách ra thành hai huyện: Tây Trà và Trà Bổng, đến 01/02/2020, hai huyện này lại sáp nhập vào thành một.

#Quận huyệnDân số (người)
1Thành phố Quảng Ngãi278.496
2Huyện Bình Sơn182.150
3Thị xã Đức Phổ150.927
4Huyện Mộ Đức144.230
5Huyện Tư Nghĩa137.000
6Huyện Sơn Tịnh103.000
7Huyện Nghĩa Hành101.470
8Huyện Sơn Hà75.000
9Huyện Ba Tơ60.280
10Huyện Trà Bồng53.379
11Huyện Sơn Tây23.190
12Huyện Lý Sơn22.174
13Huyện Minh Long20.580

Bản đồ các huyện của tỉnh Quảng Ngãi

Bản đồ các huyện Quảng Ngãi mới nhất

Download danh sách các huyện của Tỉnh Quảng Ngãi

Để thuận tiện khi cần dùng làm tư liệu, Bankervn cung cấp file excel tổng hợp thông tin chi tiết các huyện, thành phố, phường, xã và thị trấn của tỉnh Quảng Ngãi. File upload trên google drive, để chỉnh sửa vui lòng tải về máy. Link tải file tại đây.

Danh sách các phường, xã của tỉnh Quảng Ngãi

Dưới 13 đơn vị hành chính cấp quận huyện, Quảng Ngãi có tổng cộng 173 đơn vị hành chính cấp phường xã. Bao gồm: 17 phường, 8 thị trấn và 148 xã.

Các phường xã của thành phố Quảng Ngãi

Thành phố Quảng Ngãi được thành lập vào năm 2005, có diện tích 160,15  km2 và dân số 278.496 người. Bao gồm 9 phường và 14 xã, cụ thể là: 

 1. Phường Chánh Lộ
 2. Phường Lê Hồng Phong
 3. Phường Nghĩa Chánh
 4. Phường Nghĩa Lộ
 5. Phường Nguyễn Nghiêm
 6. Phường Quảng Phú
 7. Phường Trần Hưng Đạo
 8. Phường Trần Phú
 9. Phường Trương Quang Trọng 
 10. Xã Nghĩa An
 11. Xã Nghĩa Dõng
 12. Xã Nghĩa Dũng
 13. Xã Nghĩa Hà
 14. Xã Nghĩa Phú
 15. Xã Tịnh An
 16. Xã Tịnh Ấn Đông
 17. Xã Tịnh Ấn Tây
 18. Xã Tịnh Châu
 19. Xã Tịnh Hòa
 20. Xã Tịnh Khê
 21. Xã Tịnh Kỳ
 22. Xã Tịnh Long
 23. Xã Tịnh Thiện

Các phường xã của thị xã Đức Phổ

Thị xã Đức Phổ được thành lập vào năm 2020, có diện tích 372,76 km2 và dân số 150.927 người. Bao gồm 8 phường và 7 xã, cụ thể là: 

 1. Phường Nguyễn Nghiêm
 2. Phường Phổ Hòa
 3. Phường Phổ Minh
 4. Phường Phổ Ninh
 5. Phường Phổ Quang
 6. Phường Phổ Thạnh
 7. Phường Phổ Văn
 8. Phường Phổ Vinh 
 9. Xã Phổ An
 10. Xã Phổ Châu
 11. Xã Phổ Cường
 12. Xã Phổ Khánh
 13. Xã Phổ Nhơn
 14. Xã Phổ Phong
 15. Xã Phổ Thuận

Các phường xã của huyện Ba Tơ

Huyện Ba Tơ có diện tích 1.136,7 km2 và dân số 60.280 người. Bao gồm 1 thị trấn và 18 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Ba Tơ
 2. Xã Ba Bích 
 3. Xã Ba Cung 
 4. Xã Ba Dinh 
 5. Xã Ba Điền 
 6. Xã Ba Động 
 7. Xã Ba Giang 
 8. Xã Ba Khâm 
 9. Xã Ba Lế 
 10. Xã Ba Liên 
 11. Xã Ba Nam 
 12. Xã Ba Ngạc 
 13. Xã Ba Thành 
 14. Xã Ba Tiêu 
 15. Xã Ba Tô 
 16. Xã Ba Trang 
 17. Xã Ba Vì 
 18. Xã Ba Vinh 
 19. Xã Ba Xa

Các phường xã của huyện Bình Sơn

Huyện Bình Sơn có diện tích 426,78 km2 và dân số 182.150 người. Bao gồm 1 thị trấn và 21 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Châu Ổ
 2. Xã Bình An
 3. Xã Bình Chánh
 4. Xã Bình Châu
 5. Xã Bình Chương
 6. Xã Bình Đông
 7. Xã Bình Dương
 8. Xã Bình Hải
 9. Xã Bình Hiệp
 10. Xã Bình Hòa
 11. Xã Bình Khương
 12. Xã Bình Long
 13. Xã Bình Minh
 14. Xã Bình Mỹ
 15. Xã Bình Nguyên
 16. Xã Bình Phước
 17. Xã Bình Tân Phú
 18. Xã Bình Thanh
 19. Xã Bình Thạnh
 20. Xã Bình Thuận
 21. Xã Bình Trị
 22. Xã Bình Trung

Các phường xã của huyện Lý Sơn

Huyện Lý Sơn được thành lập vào năm 1993, có diện tích 10,39 km2 và dân số 22.174 người. Không phân chia thành các đơn vị hành chính cấp phường, xã.

Các phường xã của huyện Minh Long

Huyện Minh Long được thành lập vào năm 1981, có diện tích 237,20 km2 và dân số 20.580 người. Bao gồm 5 xã, cụ thể là: 

 1. Xã Long Hiệp
 2. Xã Long Mai
 3. Xã Long Môn
 4. Xã Long Sơn
 5. Xã Thanh An

Các phường xã của huyện Mộ Đức

Huyện Mộ Đức được thành lập vào năm 1841, có diện tích 212,23 km2 và dân số 144.230 người. Bao gồm 1 thị trấn và 12 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Mộ Đức
 2. Xã Đức Chánh
 3. Xã Đức Hiệp
 4. Xã Đức Hòa
 5. Xã Đức Lân
 6. Xã Đức Lợi
 7. Xã Đức Minh
 8. Xã Đức Nhuận
 9. Xã Đức Phong
 10. Xã Đức Phú
 11. Xã Đức Tân
 12. Xã Đức Thắng
 13. Xã Đức Thạnh

Các phường xã của huyện Nghĩa Hành

Huyện Nghĩa Hành có diện tích 235,42 km2 và dân số 101.470 người. Bao gồm 1 thị trấn và 11 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Chợ Chùa
 2. Xã Hành Đức
 3. Xã Hành Dũng
 4. Xã Hành Minh
 5. Xã Hành Nhân
 6. Xã Hành Phước
 7. Xã Hành Thiện
 8. Xã Hành Thịnh
 9. Xã Hành Thuận
 10. Xã Hành Tín Đông
 11. Xã Hành Tín Tây
 12. Xã Hành Trung

Các phường xã của huyện Sơn Hà

Huyện Sơn Hà có diện tích 750,31 km2 và dân số 75.000 người. Bao gồm 1 thị trấn và 13 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Di Lăng
 2. Xã Sơn Ba
 3. Xã Sơn Bao
 4. Xã Sơn Cao
 5. Xã Sơn Giang
 6. Xã Sơn Hạ
 7. Xã Sơn Hải
 8. Xã Sơn Kỳ
 9. Xã Sơn Linh
 10. Xã Sơn Nham
 11. Xã Sơn Thành
 12. Xã Sơn Thượng
 13. Xã Sơn Thủy
 14. Xã Sơn Trung

Các phường xã của huyện Sơn Tây

Huyện Sơn Tây được thành lập vào năm 1965, có diện tích 382,21 km2 và dân số 23.190 người. Bao gồm 9 xã, cụ thể là: 

 1. Xã Sơn Bua
 2. Xã Sơn Dung 
 3. Xã Sơn Lập
 4. Xã Sơn Liên
 5. Xã Sơn Long
 6. Xã Sơn Màu
 7. Xã Sơn Mùa
 8. Xã Sơn Tân
 9. Xã Sơn Tinh

Các phường xã của huyện Sơn Tịnh

Huyện Sơn Tịnh có diện tích 243,86 km2 và dân số 103.000 người. Bao gồm 11 xã, cụ thể là: 

 1. Xã Tịnh Bắc
 2. Xã Tịnh Bình
 3. Xã Tịnh Đông
 4. Xã Tịnh Giang
 5. Xã Tịnh Hà 
 6. Xã Tịnh Hiệp
 7. Xã Tịnh Minh
 8. Xã Tịnh Phong
 9. Xã Tịnh Sơn
 10. Xã Tịnh Thọ
 11. Xã Tịnh Trà

Các phường xã của huyện Trà Bồng

Huyện Trà Bồng có diện tích 760,34 km2 và dân số 53.379 người. Bao gồm 1 thị trấn và 15 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Trà Xuân
 2. Xã Hương Trà
 3. Xã Sơn Trà
 4. Xã Trà Bình
 5. Xã Trà Bùi
 6. Xã Trà Giang
 7. Xã Trà Hiệp
 8. Xã Trà Lâm
 9. Xã Trà Phong
 10. Xã Trà Phú
 11. Xã Trà Sơn
 12. Xã Trà Tân
 13. Xã Trà Tây
 14. Xã Trà Thanh
 15. Xã Trà Thủy
 16. Xã Trà Xinh

Các phường xã của huyện Tư Nghĩa

Huyện Tư Nghĩa có diện tích 206,3 km2 và dân số 137.000 người. Bao gồm 2 thị trấn và 12 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn La Hà
 2. Thị trấn Sông Vệ
 3. Xã Nghĩa Điền
 4. Xã Nghĩa Hiệp
 5. Xã Nghĩa Hòa
 6. Xã Nghĩa Kỳ
 7. Xã Nghĩa Lâm
 8. Xã Nghĩa Mỹ
 9. Xã Nghĩa Phương
 10. Xã Nghĩa Sơn
 11. Xã Nghĩa Thắng
 12. Xã Nghĩa Thuận
 13. Xã Nghĩa Thương
 14. Xã Nghĩa Trung

Lời kết

Danh sách các huyện, thành phố, phường xã và thị trấn của Quảng Ngãi được Bankervn tổng hợp từ cổng thông tin của Tỉnh, wikipedia và các nguồn tư liệu địa lý uy tín. Mọi đóng góp về nội dung vui lòng gửi về email: info@bankervn.com

Picture of Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Bài viết liên quan: