Tỉnh Kon Tum có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2023

Kon Tum có bao nhiêu huyện

01 Thành phố, 09 Huyện
0

Kon Tum là cửa ngõ phía bắc của Tây Nguyên. Tỉnh có tổng diện tích là 9.674,20 km², xếp thứ 8 toàn quốc. Dân số là 540.341 người, xếp thứ 60 toàn quốc. Về mặt hành chính, tỉnh được chia thành 10 đơn vị cấp quận huyện, trong đó bao gồm 01 thành phố và 09 huyện.

Danh sách các huyện của tỉnh Kon Tum

Tỉnh Kon Tum được chia thành 10 đơn vị hành chính cấp quận huyện, bao gồm 1 thành phố và 9 huyện. Trong đó, Huyện Đăk Hà có diện tích lớn nhất và thành phố Kon Tum có đông dân cư nhất.

#Quận huyệnDân số (người)
1Thành phố Kon Tum168.264
2Huyện Đăk Hà74.805
3Huyện Ngọc Hồi58.913
4Huyện Sa Thầy49.914
5Huyện Đăk Glei48.761
6Huyện Đăk Tô47.544
7Huyện Kon Rẫy28.591
8Huyện Tu Mơ Rông27.411
9Huyện Kon Plông26.025
10Huyện Ia H’Drai10.210

Bản đồ các huyện của tỉnh Kon Tum

Bản đồ các huyện Kon Tum mới nhất

Download danh sách các huyện của Tỉnh Kon Tum

Để thuận tiện khi cần dùng làm tư liệu, Bankervn cung cấp file excel tổng hợp thông tin chi tiết các huyện, thành phố, phường, xã và thị trấn của tỉnh Kon Tum. File upload trên google drive, để chỉnh sửa vui lòng tải về máy. Link tải file tại đây.

Danh sách các phường, xã của tỉnh Kon Tum

Dưới 10 đơn vị hành chính cấp quận huyện, Kon Tum có tổng cộng 102 đơn vị hành chính cấp phường xã. Bao gồm: 10 phường, 7 thị trấn và 85 xã.

Các phường xã của thành phố Kon Tum

Thành phố Kon Tum được thành lập vào năm 2009, có diện tích 433 km2 và dân số 168.264 người. Bao gồm 10 phường và 11 xã, cụ thể là: 

 1. Phường Duy Tân
 2. Phường Lê Lợi
 3. Phường Ngô Mây
 4. Phường Nguyễn Trãi
 5. Phường Quang Trung
 6. Phường Quyết Thắng
 7. Phường Thắng Lợi
 8. Phường Thống Nhất
 9. Phường Trần Hưng Đạo
 10. Phường Trường Chinh
 11. Xã Chư Hreng
 12. Xã Đăk Blà
 13. Xã Đăk Cấm
 14. Xã Đak Năng
 15. Xã Đăk Rơ Wa
 16. Xã Đoàn Kết
 17. Xã Hòa Bình
 18. Xã Ia Chim
 19. Xã Kroong
 20. Xã Ngọk Bay
 21. Xã Vinh Quang

Các phường xã của huyện Đăk Glei

Huyện Đăk Glei được thành lập vào năm 1975, có diện tích 1.495 km2 và dân số 48.761 người. Bao gồm 1 thị trấn và 11 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Đăk Glei
 2. Xã Đăk Choong
 3. Xã Đăk Kroong
 4. Xã Đăk Long
 5. Xã Đăk Man
 6. Xã Đăk Môn
 7. Xã Đăk Nhoong
 8. Xã Đăk Pek
 9. Xã Đăk Blô
 10. Xã Mường Hoong
 11. Xã Ngọc Linh
 12. Xã Xốp

Các phường xã của huyện Đăk Hà

Huyện Đăk Hà được thành lập vào năm 1994, có diện tích 845 km2 và dân số 74.805 người. Bao gồm 1 thị trấn và 10 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Đăk Hà
 2. Xã Đăk Hring
 3. Xã Đăk La
 4. Xã Đăk Long
 5. Xã Đăk Mar
 6. Xã Đăk Ngok
 7. Xã Đăk Pxi
 8. Xã Đăk Ui
 9. Xã Hà Mòn
 10. Xã Ngok Réo
 11. Xã Ngok Wang

Các phường xã của huyện Đăk Tô

Huyện Đăk Tô được thành lập vào năm 1975, có diện tích 511 km2 và dân số 47.544 người. Bao gồm 1 thị trấn và 8 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Đăk Tô
 2. Xã Diên Bình
 3. Xã Đăk Rơ Nga
 4. Xã Đăk Trăm
 5. Xã Kon Đào
 6. Xã Ngọk Tụ
 7. Xã Pô Kô
 8. Xã Tân Cảnh
 9. Xã Văn Lem

Các phường xã của huyện Ia H'Drai

Huyện Ia H’Drai được thành lập vào năm 2015, có diện tích 980 km2 và dân số 10.210 người. Bao gồm 3 xã, cụ thể là: 

 1. Xã Ia Dom
 2. Xã Ia Đai
 3. Xã Ia Tơi

Các phường xã của huyện Kon Plông

Huyện Kon Plông được thành lập vào năm 1975, có diện tích 1.371 km2 và dân số 26.025 người. Bao gồm 1 thị trấn và 8 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Măng Đen
 2. Xã Đăk Nên
 3. Xã Đăk Ring
 4. Xã Đăk Tăng
 5. Xã Hiếu
 6. Xã Măng Bút
 7. Xã Măng Cành
 8. Xã Ngọc Tem
 9. Xã Pờ Ê

Các phường xã của huyện Kon Rẫy

Huyện Kon Rẫy được thành lập vào năm 2002, có diện tích 886 km2 và dân số 28.591 người. Bao gồm 1 thị trấn và 6 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Đăk Rve
 2. Xã Đăk Kôi
 3. Xã Đăk Pne
 4. Xã Đăk Ruồng
 5. Xã Đăk Tơ Lung
 6. Xã Đăk Tờ Re
 7. Xã Tân Lập

Các phường xã của huyện Ngọc Hồi

Huyện Ngọc Hồi được thành lập vào năm 1994, có diện tích 824 km2 và dân số 58.913 người. Bao gồm 1 thị trấn và 7 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Plei Bần
 2. Xã Đăk Ang
 3. Xã Đăk Dục
 4. Xã Đăk Kan
 5. Xã Đăk Nông
 6. Xã Đăk Xú
 7. Xã Pờ Y
 8. Xã Sa Loong

Các phường xã của huyện Sa Thầy

Huyện Sa Thầy được thành lập vào năm 1975, có diện tích 1.435 km2 và dân số 49.914 người. Bao gồm 1 thị trấn và 10 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Sa Thầy
 2. Xã Hơ Moong
 3. Xã Mô Rai
 4. Xã Rơ Kơi
 5. Xã Sa Bình
 6. Xã Sa Nghĩa
 7. Xã Sa Nhơn
 8. Xã Sa Sơn
 9. Xã Ya Ly
 10. Xã Ya Tăng
 11. Xã Ya Xiêr

Các phường xã của huyện Tu Mơ Rông

Huyện Tu Mơ Rông được thành lập vào năm 2005, có diện tích 857 km2 và dân số 27.411 người. Bao gồm 11 xã, cụ thể là: 

 1. Đắk Hà
 2. Xã Đăk Na
 3. Xã Đăk Rơ Ông
 4. Xã Đăk Sao
 5. Xã Đăk Tờ Kan
 6. Xã Măng Ri
 7. Xã Ngọc Lây
 8. Xã Ngọc Yêu
 9. Xã Tê Xăng
 10. Xã Tu Mơ Rông 
 11. Xã Văn Xuôi

Lời kết

Danh sách các huyện, thành phố, phường xã và thị trấn của Kon Tum được Bankervn tổng hợp từ cổng thông tin của UBND Tỉnh, wikipedia và các tư liệu địa lý uy tín. Mọi đóng góp về nội dung vui lòng gửi về email: info@bankervn.com

Picture of Hằng Dương
Hằng Dương
Cuộc đời là những chuyến đi. Yêu màu tím thích mộng mơ và tung tăng trên những chặng đường
Share:
Chuyên mục:
Bài viết liên quan: