Tỉnh Quảng Bình có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2024

Quảng Bình có bao nhiêu huyện

0
01 Thành phố, 01 Thị xã và 06 Huyện

Quảng Bình là tỉnh trung tâm của Bắc Trung Bộ, miền Trung Việt Nam. Giáp Hà Tĩnh, Biển Đông, Quảng Trị, có biên giới với Khammuane và Savannakhet của Lào. Tỉnh có tổng diện tích là 8.065,30 km², xếp thứ 12 toàn quốc. Dân số khoảng 895.430 người, xếp thứ 46 toàn quốc. Về mặt hành chính, Quảng Bình được chia thành 08 đơn vị cấp quận huyện, trong đó bao gồm 01 thành phố, 01 thị xã và 06 huyện.

Danh sách các huyện của tỉnh Quảng Bình

Tỉnh Quảng Bình được chia thành 8 đơn vị hành chính cấp quận huyện, bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 6 huyện. Trong đó, Huyện Bố Trạch vừa có diện tích lớn nhất, vừa tập trung dân số đông đúc nhất.

#Quận huyệnDân số (người)
1Huyện Bố Trạch188.375
2Huyện Lệ Thủy137.831
3Thành phố Đồng Hới133.672
4Thị xã Ba Đồn106.413
5Huyện Quảng Ninh90.335
6Huyện Tuyên Hóa77.754
7Huyện Quảng Trạch11.038
8Huyện Minh Hóa5.067

Bản đồ các huyện của tỉnh Quảng Bình

Bản đồ các huyện Quảng Bình mới nhất

Download danh sách các huyện của Tỉnh Quảng Bình

Để thuận tiện khi cần dùng làm tư liệu, Bankervn cung cấp file excel tổng hợp thông tin chi tiết các huyện, thành phố, phường, xã và thị trấn của tỉnh Quảng Bình. File upload trên google drive, để chỉnh sửa vui lòng tải về máy. Link tải file tại đây.

Danh sách các phường, xã của tỉnh Quảng Bình

Dưới 8 đơn vị hành chính cấp quận huyện, Quảng Bình có tổng cộng 151 đơn vị hành chính cấp phường xã. Bao gồm: 15 phường, 8 thị trấn và 128 xã.

Các phường xã của thành phố Đồng Hới

Thành phố Đồng Hới được thành lập vào năm 2004, có diện tích 155,87 km2 và dân số 133.672 người. Bao gồm 9 phường và 6 xã, cụ thể là: 

 1. Phường Bắc Lý
 2. Phường Bắc Nghĩa
 3. Phường Đồng Hải
 4. Phường Đồng Phú
 5. Phường Đồng Sơn
 6. Phường Đức Ninh Đông
 7. PhườngHải Thành
 8. Phường Nam Lý
 9. Phường Phú Hải 
 10. Xã Bảo Ninh
 11. Xã Đức Ninh
 12. Xã Lộc Ninh
 13. Xã Nghĩa Ninh
 14. Xã Quang Phú
 15. Xã Thuận Đức

Các phường xã của thị xã Ba Đồn

Thị xã Ba Đồn được thành lập vào năm 2013, có diện tích 162,30 km2 và dân số 106.413 người. Bao gồm 6 phường và 10 xã, cụ thể là: 

 1. Phường Ba Đồn
 2. Phường Quảng Long
 3. Phường Quảng Phong
 4. Phường Quảng Phúc
 5. Phường Quảng Thọ
 6. Phường Quảng Thuận 
 7. Xã Quảng Hải
 8. Xã Quảng Hòa
 9. Xã Quảng Lộc
 10. Xã Quảng Minh
 11. Xã Quảng Sơn
 12. Xã Quảng Tân
 13. Xã Quảng Thủy
 14. Xã Quảng Tiên
 15. Xã Quảng Trung
 16. Xã Quảng Văn

Các phường xã của huyện Bố Trạch

Huyện Bố Trạch có diện tích 579,63 km2 và dân số 188.375 người. Bao gồm 3 thị trấn và 25 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Hoàn Lão 
 2. Thị trấn Phong Nha
 3. Thị trấn Nông trường Việt Trung 
 4. Xã Bắc Trạch
 5. Xã Cự Nẫm
 6. Xã Đại Trạch
 7. Xã Đồng Trạch
 8. Xã Đức Trạch
 9. Xã Hạ Trạch
 10. Xã Hải Phú
 11. Xã Hòa Trạch
 12. Xã Hưng Trạch
 13. Xã Lâm Trạch
 14. Xã Liên Trạch
 15. Xã Lý Trạch
 16. Xã Mỹ Trạch
 17. Xã Nam Trạch
 18. Xã Nhân Trạch
 19. Xã Phú Định
 20. Xã Phúc Trạch
 21. Xã Sơn Lộc
 22. Xã Tân Trạch
 23. Xã Tây Trạch
 24. Xã Thanh Trạch
 25. Xã Thượng Trạch
 26. Xã Trung Trạch
 27. Xã Vạn Trạch
 28. Xã Xuân Trạch

Các phường xã của huyện Lệ Thủy

Huyện Lệ Thủy được thành lập vào năm 1831, có diện tích 1.402 km2 và dân số 137.831 người. Bao gồm 2 thị trấn và 24 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Kiến Giang 
 2. Thị trấn Nông trường Lệ Ninh 
 3. Xã An Thủy
 4. Xã Cam Thủy
 5. Xã Dương Thủy
 6. Xã Hoa Thủy
 7. Xã Hồng Thủy
 8. Xã Hưng Thủy
 9. Xã Kim Thủy
 10. Xã Lâm Thủy
 11. Xã Liên Thủy
 12. Xã Lộc Thủy
 13. Xã Mai Thủy
 14. Xã Mỹ Thủy
 15. Xã Ngân Thủy
 16. Xã Ngư Thủy
 17. Xã Ngư Thủy Bắc
 18. Xã Phong Thủy
 19. Xã Phú Thủy
 20. Xã Sen Thủy
 21. Xã Sơn Thủy
 22. Xã Tân Thủy
 23. Xã Thái Thủy
 24. Xã Thanh Thủy
 25. Xã Trường Thủy
 26. Xã Xuân Thủy

Các phường xã của huyện Minh Hóa

Huyện Minh Hóa được thành lập vào năm 1394 , có diện tích 423,95 km2 và dân số 50.670 người. Bao gồm 1 thị trấn và 14 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Quy Đạt
 2. Xã Dân Hóa
 3. Xã Hóa Hợp
 4. Xã Hóa Phúc
 5. Xã Hóa Sơn
 6. Xã Hóa Tiến
 7. Xã Hóa Thanh
 8. Xã Hồng Hóa
 9. Xã Minh Hóa
 10. Xã Tân Hóa
 11. Xã Thượng Hóa
 12. Xã Trọng Hóa
 13. Xã Trung Hóa
 14. Xã Xuân Hóa
 15. Xã Yên Hóa

Các phường xã của huyện Quảng Ninh

Huyện Quảng Ninh được thành lập vào năm 1990, có diện tích 1.194 km2 và dân số 90.335 người. Bao gồm 1 thị trấn và 14 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Quán Hàu
 2. Xã An Ninh
 3. Xã Duy Ninh
 4. Xã Gia Ninh
 5. Xã Hải Ninh
 6. Xã Hàm Ninh
 7. Xã Hiền Ninh
 8. Xã Lương Ninh
 9. Xã Tân Ninh
 10. Xã Trường Sơn
 11. Xã Trường Xuân
 12. Xã Vạn Ninh
 13. Xã Vĩnh Ninh
 14. Xã Võ Ninh
 15. Xã Xuân Ninh

Các phường xã của huyện Quảng Trạch

Huyện Quảng Trạch được thành lập vào năm 2013, có diện tích 448 km2 và dân số 110.380 người. Bao gồm 17 xã, cụ thể là: 

 1. Xã Cảnh Dương
 2. Xã Cảnh Hóa
 3. Xã Liên Trường
 4. Xã Phù Hóa
 5. Xã Quảng Châu
 6. Xã Quảng Đông
 7. Xã Quảng Hợp
 8. Xã Quảng Hưng
 9. Xã Quảng Kim
 10. Xã Quảng Lưu
 11. Xã Quảng Phú
 12. Xã Quảng Phương 
 13. Xã Quảng Tiến
 14. Xã Quảng Tùn
 15. Xã Quảng Thạch
 16. Xã Quảng Thanh 
 17. Xã Quảng Xuân

Các phường xã của huyện Tuyên Hóa

Huyện Tuyên Hóa có diện tích 1.129 km2 và dân số 77.754 người. Bao gồm 1 thị trấn và 18 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Đồng Lê
 2. Xã Cao Quảng
 3. Xã Châu Hóa
 4. Xã Đồng Hóa
 5. Xã Đức Hóa
 6. Xã Hương Hóa
 7. Xã Kim Hóa
 8. Xã Lâm Hóa
 9. Xã Lê Hóa
 10. Xã Mai Hóa
 11. Xã Ngư Hóa
 12. Xã Phong Hóa
 13. Xã Sơn Hóa
 14. Xã Tiến Hóa
 15. Xã Thạch Hóa
 16. Xã Thanh Hóa
 17. Xã Thanh Thạch
 18. Xã Thuận Hóa
 19. Xã Văn Hóa

Lời kết

Danh sách các huyện, thành phố, phường xã và thị trấn của Quảng Bình được Bankervn tổng hợp từ cổng thông tin của Tỉnh, wikipedia và các nguồn tư liệu địa lý uy tín. Mọi đóng góp về nội dung vui lòng gửi về email: info@bankervn.com

Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Bài viết liên quan: