Bangladesh

Đại sứ quán Bangladesh tại Việt Nam

Đại sứ quán Bangladesh tại Việt Nam

Đại sứ quán Bangladesh tại Việt Nam được đặt tại Hà Nôi vào năm 1973, đồng thời đánh dấu mối quan hệ ngoại giao hữu nghị giữa hai quốc gia. Với nhiệm vụ chính là thúc đẩy và duy trì mối quan hệ ngoại giao, thương mại,