Tỉnh Bình Phước có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2023

Bình Phước có bao nhiêu huyện

0
01 Thành phố, 03 Thị xã, 07 Huyện

Bình Phước là cửa ngõ phía Bắc của vùng Đông Nam Bộ, giáp với Campuchia và Tây Nguyên. Tỉnh có tổng diện tích là 6.877,00 km², xếp thứ 16 toàn quốc. Dân số khoảng 994.679 người, xếp thứ 43 toàn quốc. Về mặt hành chính, Bình Phước được chia thành 11 đơn vị cấp quận huyện, trong đó bao gồm 01 thành phố, 03 thị xã và 07 huyện.

Danh sách các huyện của tỉnh Bình Phước

Tỉnh Bình Phước được chia thành 11 đơn vị hành chính cấp quận huyện, bao gồm 1 thành phố, 3 thị xã và 7 huyện. Trong đó, Chơn Thành mới lên thị xã năm 2022, huyện Bù Gia Mập có diện tích lớn nhất và huyện Bù Đăng có đông dân số nhất.

#Quận huyệnDân số (người)
1Huyện Bù Gia Mập150.480
2Huyện Bù Đăng135.090
3Huyện Lộc Ninh120.650
4Thành phố Đồng Xoài108.595
5Thị xã Chơn Thành107.350
6Thị xã Bình Long105.520
7Huyện Hớn Quản100.790
8Huyện Phú Riềng95.300
9Huyện Đồng Phú90.200
10Thị xã Phước Long81.200
11Huyện Bù Đốp52.620

Bản đồ các huyện của tỉnh Bình Phước

Bản đồ các huyện Bình Phước mới nhất

Download danh sách các huyện của Tỉnh Bình Phước

Để thuận tiện khi cần dùng làm tư liệu, Bankervn cung cấp file excel tổng hợp thông tin chi tiết các huyện, thành phố, phường, xã và thị trấn của tỉnh Bình Phước. File upload trên google drive, để chỉnh sửa vui lòng tải về máy. Link tải file tại đây.

Danh sách các huyện của tỉnh Bình Phước mới nhất

Danh sách các phường, xã của tỉnh Bình Phước

Dưới 11 đơn vị hành chính cấp quận huyện, Bình Phước có tổng cộng 111 đơn vị hành chính cấp phường xã. Bao gồm: 20 phường, 5 thị trấn và 86 xã.

Các phường xã của thành phố Đồng Xoài

Thành phố Đồng Xoài được thành lập vào năm 2018, có diện tích 167,3 km2 và dân số 108.595 người. Bao gồm 6 phường và 2 xã, cụ thể là: 

 1. Phường Tân Bình
 2. Phường Tân Đồng
 3. Phường Tân Phú
 4. Phường Tân Thiện
 5. Phường Tân Xuân
 6. Phường Tiến Thành
 7. Xã Tân Thành
 8. Xã Tiến Hưng

Các phường xã của thị xã Bình Long

Thị xã Bình Long được thành lập vào năm 2009, có diện tích 126,2 km2 và dân số 105.520 người. Bao gồm 4 phường và 2 xã, cụ thể là: 

 1. Phường An Lộc
 2. Phường Hưng Chiến
 3. Phường Phú Đức
 4. Phường Phú Thịnh
 5. Xã Thanh Lương
 6. Xã Thanh Phú

Các phường xã của thị xã Chơn Thành

Thị xã Chơn Thành được thành lập vào năm 2022, có diện tích 390,5 km2 và dân số 107.350 người. Bao gồm 5 phường và 4 xã, cụ thể là: 

 1. Phường Hưng Long
 2. Phường Minh Hưng
 3. Phường Minh Long
 4. Phường Minh Thành
 5. Phường Thành Tâm
 6. Xã Minh Lập
 7. Xã Minh Thắng
 8. Xã Nha Bích
 9. Xã Quang Minh

Các phường xã của thị xã Phước Long

Thị xã Phước Long được thành lập vào năm 2009, có diện tích 118,8 km2 và dân số 81.200 người. Bao gồm 5 phường cà 2 xã, cụ thể là: 

 1. Phường Long Phước
 2. Phường Long Thủy
 3. Phường Phước Bình
 4. Phường Sơn Giang
 5. Phường Thác Mơ
 6. Xã Long Giang
 7. Xã Phước Tín

Các phường xã của huyện Bù Đăng

Huyện Bù Đăng được thành lập vào năm 1988, có diện tích 1.503 km2 và dân số 135.090 người. Bao gồm 1 thị trấn và 15 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Đức Phong
 2. Xã Bình Minh
 3. Xã Bom Bo
 4. Xã Đak Nhau
 5. Xã Đoàn Kết
 6. Xã Đăng Hà
 7. Xã Đồng Nai
 8. Xã Đức Liễu
 9. Xã Đường 10
 10. Xã Minh Hưng
 11. Xã Nghĩa Bình
 12. Xã Nghĩa Trung
 13. Xã Phú Sơn
 14. Xã Phước Sơn
 15. Xã Thọ Sơn
 16. Xã Thống Nhất

Các phường xã của huyện Bù Đốp

Huyện Bù Đốp được thành lập vào năm 2003, có diện tích 377,5 km2 và dân số 52.620 người. Bao gồm 1 thị trấn và 6 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Thanh Bình
 2. Xã Thanh Hoà
 3. Xã Phước Thiện
 4. Xã Tân Thành
 5. Xã Tân Tiến
 6. Xã Hưng Phước
 7. Xã Thiện Hưng

Các phường xã của huyện Bù Gia Mập

Huyện Bù Gia Mập được thành lập vào năm 2009, có diện tích 1.062 km2 và dân số 150.480 người. Bao gồm 8 xã, cụ thể là: 

 1. Xã Bình Thắng
 2. Xã Bù Gia Mập
 3. Xã Đa Kia
 4. Xã Đak Ơ
 5. Xã Đức Hạnh
 6. Xã Phú Nghĩa 
 7. Xã Phú Văn
 8. Xã Phước Minh

Các phường xã của huyện Đồng Phú

Huyện Đồng Phú được thành lập vào năm 1977, có diện tích 935,4 km2 và dân số 90.200 người. Bao gồm 1 thị trấn và 10 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Tân Phú
 2. Xã Đồng Tâm
 3. Xã Đồng Tiến
 4. Xã Tân Hòa
 5. Xã Tân Hưng
 6. Xã Tân Lập
 7. Xã Tân Lợi
 8. Xã Tân Phước
 9. Xã Tân Tiến
 10. Xã Thuận Lợi
 11. Xã Thuận Phú

Các phường xã của huyện Hớn Quản

Huyện Hớn Quản được thành lập vào năm 2009, có diện tích 663,8 km2 và dân số 100.790 người. Bao gồm 1 thị trấn và 12 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Tân Khai
 2. Xã An Khương
 3. Xã An Phú
 4. Xã Đồng Nơ
 5. Xã Minh Đức
 6. Xã Minh Tâm
 7. Xã Phước An
 8. Xã Tân Hiệp
 9. Xã Tân Hưng
 10. Xã Tân Lợi
 11. Xã Tân Quan
 12. Xã Thanh An
 13. Xã Thanh Bình

Các phường xã của huyện Lộc Ninh

Huyện Lộc Ninh được thành lập vào năm 1978, có diện tích 854 km2 và dân số 120.650 người. Bao gồm 1 thị trấn và 15 xã, cụ thể là: 

 1. Thị trấn Lộc Ninh
 2. Xã Lộc An
 3. Xã Lộc Điền
 4. Xã Lộc Hiệp
 5. Xã Lộc Hòa
 6. Xã Lộc Hưng
 7. Xã Lộc Khánh
 8. Xã Lộc Phú
 9. Xã Lộc Quang
 10. Xã Lộc Tấn
 11. Xã Lộc Thái
 12. Xã Lộc Thạnh
 13. Xã Lộc Thành
 14. Xã Lộc Thiện
 15. Xã Lộc Thịnh
 16. Xã Lộc Thuận

Các phường xã của huyện Phú Riềng

Huyện Phú Riềng được thành lập vào năm 2015, có diện tích 675 km2 và dân số 95.300 người. Bao gồm 10 xã, cụ thể là: 

 1. Xã Bình Sơn
 2. Xã Bình Tân
 3. Xã Bù Nho
 4. Xã Long Bình
 5. Xã Long Hà
 6. Xã Long Hưng
 7. Xã Long Tân
 8. Xã Phú Riềng
 9. Xã Phú Trung
 10. Xã Phước Tân

Lời kết

Danh sách các huyện, thành phố, phường xã và thị trấn của Bình Phước được Bankervn tổng hợp từ cổng thông tin của Tỉnh, wikipedia và các tư liệu địa lý uy tín. Mọi đóng góp về nội dung vui lòng gửi về email: info@bankervn.com

Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Bài viết liên quan: