Hungary

Bảng phí visa và hợp thức hóa lãnh sự Hungary

Bảng phí visa và hợp thức hóa lãnh sự Hungary

Bảng lệ phí của tổng lãnh sự quán Hungary cập nhật ngày 01/08/2022. Bao gồm phí làm các loại visa A, C, D, phí hợp thức hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự. Trường hợp cần tư vấn dịch vụ visa Hungary tham khảo tại

Tổng lãnh sự quán Hungary tại TP.HCM

Tổng lãnh sự quán Hungary tại TP Hồ Chí Minh

Lãnh sự quán Hungary là cầu nối trong các dự án hợp tác giữa TP.HCM và Hungary. Thúc đẩy giao lưu về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, thương mại. Góp phần phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác