Triển khai eRaca trên Ethereum

Bài viết được dịch từ bài RACA cross-chain to Ethereum. Đăng trên medium Radio Caca ngày 07/10/2021.

Từ ngày 07/10/21, RACA chính thức triển khai eRaca trên Ethereum. Quá trình cross-chain và các chương trình kèm theo cụ thể như sau:

Triển khai RACA V2 trên Ethereum.

Quá trình này được kiểm toán bởi Certik. Địa chỉ RACA V2 trên Ethereum:

0x12bb890508c125661e03b09ec06e404bc9289040

RACA BEP20 được gọi là bRACA và RACA ERC-20 được gọi là eRACA. Chúng tôi sẽ chuyển 50 tỷ token bRACA sang eRACA bằng cách đốt 50 tỷ bRACA và đúc 50 tỷ eRACA

Nếu bạn muốn chuyển bRACA sang eRACA, hãy làm theo cách sau:

Lưu ý: Bạn phải gửi từ 30 triệu bRACA trở lên để nhận được cùng một lượng eRACA. Nếu bạn gửi ít hơn 30 triệu bRACA, chúng tôi sẽ gửi lại cho bạn. Chúng tôi sẽ chỉ bắt đầu xử lý sau 19 giờ ngày 12/10/21

Phần thường dành cho các holder eRACA

Chương trình bắt đầu từ 19 giờ ngày 12/10/21 – 19 giờ ngày 26/10/21

  • Holder từ 50 triệu eRACA trong 14 ngày sẽ nhận được một Metamon R
  • Holder từ 500 triệu eRACA trong 14 ngày sẽ nhận được một Metamon SR

Chương trình Khởi động thanh khoản

  • Không có sàn CEX nào giúp chuyển bRACA sang eRACA. Nếu muốn eRACA, bạn phải vào Uniswap.

_________

Xem các thông tin về giá cả thị trường NFT tại: ANALYSIS RACA. Bảng tính liên tục cập nhật các thông tin, chính sách, sự kiện mới về Radio Caca

Tuyển thành viên skin in the game Radio Caca nghiêm túc, hết mình. Tuyển thành viên cho đội nghiên cứu CRYPTO: đam mê, tâm huyết, ham học hỏi. Mọi thông tin vui lòng liên hệ email: minhna@bankervn.com

Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Bài viết liên quan: